Katedra Filozofii Kultury KUL oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Gilson Society (USA) i Adler-Aquinas Institute (USA) zapraszają na Międzynarodowe Sympozjum z cyklu «PRZYSZŁOŚĆ CYWILIZACJI ZACHODU»
 

      Jan Paweł II wobec    


        totalitaryzmów


                                   12 maja 2014 (poniedziałek)


                                     Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


OBRADY PLENARNE (Aula im. Kard. Stefana Wyszyńskiego)

10.00 Otwarcie Sympozjum: JM REKTOR KUL

10.10-10.40 Prof. dr hab. Piotr JAROSZYŃSKI (KUL) – Uniwersytet a totalitaryzmy

10.40-11.15 Prof. Peter A. REDPATH (Rector, Adler-Aquinas Institute, USA) – The Essential Connection between Modern Totalitarianism and Modern Science and its Importance for KUL, the Polish People, and the West (Współczesna nauka a totalitaryzm: znaczenie dla KUL-u, polskiego Narodu i Zachodu)

11.15-11.45 Dyskusja

11.45-12.00 Przerwa na kawę

12.00-12.45 O. dr Zdzisław KLAFKA (Rektor WSKSiM, Toruń ) – Media a totalitaryzm

12.45-13.30 Prof. Richard FAFARA(U.S. Army [Civilian]Adler-Aquinas Institute) – A Polish Pope and an American President (Polski papież i amerykański prezydent)

13.30-14.00 Dyskusja

Przerwa na obiad: 14.00-15.00

OBRADY W SEKCJACH (15.00–17.00)

I. Kultura a totalitaryzm

15.00-15.25 Prof. dr hab. Mieczysław RYBA (KUL) – Jan Paweł II wobec sowieckiego komunizmu 

15.25-15.50 Prof. dr hab. Henryk KIEREŚ (KUL) – Karola Wojtyły i Jana Pawła II sztuka i myśl o sztuce jako apologia personalizmu 

15.50-16.15 Ks. prof. dr hab. Jan SOCHOŃ (UKSW) – Poezja jako wyraz suwerenności osoby ludzkiej 

16.15-16.40 Ks. prof. dr hab. Tadeusz GUZ (KUL) – Priorytet osoby przed rzeczą w nauczaniu

Karola Wojtyły i Jana Pawła II a niektóre próby urzeczowienia człowieka

16.40-17.00 Dyskusja

II. Ideologia czy religia?

15.00-15.25 Dr Paweł SKRZYDLEWSKI (PWSZ Chełm) - Religia w życiu osoby ludzkiej a totalitarny ład życia społecznego

15.25-15.50 Dr Marek CZACHOROWSKI (KUL) – Kryzys współczesnej etyki a totalitaryzm. Diagnoza Jana Pawła II

15.50-16.15 Dr hab. Piotr MAZUR (Akademia Ignatianum w Krakowie) – Totalitarna koncepcja człowieka w nauczaniu Jana Pawła II

16.15-16.40 Dr Artur MAMCARZ-PLISIECKI(KUL) –   Jan Paweł II wobec ideologii. Argumenty filozoficzne i teologiczne

16.40-17.00 Dyskusja

III. Kryzys Zachodu

15.00-15.25 Prof. dr hab. Robert PTASZEK (KUL)   – Dlaczego demokracja w post-chrześcijańskiej Europie coraz bardziej przypomina totalitaryzm?

15.25-15.50 Prof. dr hab. Ryszard POLAK (AWF, Warszawa) – Narody a totalitaryzm

15.50-16.15 Dr Imelda CHłODNA-BłACH (KUL) – Solidarność jako troska społeczna antidotum na totalitaryzm?

16.15-16.40 Dr Rafał LIZUT (KUL) – Prymat etyki nad techniką? Technika a budowanie systemu totalitarnego

16.40-17.00 Dyskusja

PANEL DYSKUSYJNY (17.00–19.00; Aula im. Kard. Stefana Wyszyńskiego)

17.00-17.40 Ks. prof. dr hab. Paweł BORTKIEWICZ (UAM) – Błąd antropologiczny jako podstawa totalitaryzmu

17.40-18.00 Prof. dr hab. Krzysztof WROCZYŃSKI (KUL) – Prawo jako narzędzie totalitaryzmu

18.00-18.30 Ks. prof. dr hab. Andrzej MARYNIARCZYK (KUL)– Filozoficzno-kulturowe źródła totalitaryzmów XX wieku w ujęciu Jana Pawła II

19.00 Zamknięcie Sympozjum

Osoby zainteresowane otrzymają zaświadczenie o udziale w sympozjum
 

Zapraszamy na Mszę św. o godzinie 8.15, która zostanie odprawiona w Kościele Akademickim KUL
 
 
 
{edocs}file/John-Paul-II-Total.pdf,700,1000,link{/edocs}
DMC Firewall is a Joomla Security extension!