Od Autora

Rok 2014 przejdzie do historii jako rok opromieniony kanonizacją Jana Pawła II. Ten wielki Polak potrafił w sposób nadzwyczajny łączyć w sobie wielką wiarę i wielki patriotyzm. Wiarę, która ogarniała dwa tysiące lat chrześcijaństwa, i którą jako następca Chrystusa wprowadził w trzecie Tysiąclecie; patriotyzm, którego Polacy tak bardzo potrzebują, by zachować suwerenność narodową, kulturową i polityczną, a która ciągle jest zagrożona. Św. Jan Paweł II jest dla nas odpowiedzią i nadprzyrodzoną pomocą.

Zmagając się z codziennymi problemami, nie możemy zapominać o celach dalszych, celach wielkich, celach ideowych, które składają się na całościowy sens naszego życia, chociaż codzienność może nas od tych celów odwodzić. Zdarza się nawet i tak, że specjalnie jesteśmy wiązani przez trudności, które przy innym sposobie sprawowania władzy nie powinny mieć miejsca. Po co? Właśnie po to, żebyśmy zapomnieli o sensie istnienia naszego narodu w niepodległym państwie. Słowem, które w tradycji chrześcijańskiej oddawało postawę człowieka zdolnego do stawiania czoła przeciwnościom w imię wielkich celów, było słowo „wielkoduszność”, a zachętą do wielkoduszności było wezwanie: nie tracić ducha! Tak i my dziś, jako Polacy, musimy o tym wezwaniu pamiętać, biorąc przykład z naszych największych rodaków, szczególnie zaś z postawy św. Jana Pawła II.

Felietony i teksty zebrane w kolejnym tomiku „Rozmyślania o mojej ojczyźnie” zaczerpnięte są z cotygodniowych audycji „Myśląc Ojczyzna” głoszonych na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Niektóre publikowane były w Naszym Dzienniku, inne w tygodniku Nasza Polska, a jeszcze inne w takich czasopismach jak W Naszej Rodzinie czy Civitas Christiana. Zebrane i uporządkowane tematycznie odzwierciedlają mijający czas, w którym jednak nie wszystko przemija, bo nawet to co odległe okazuje się być ciągle aktualne, a to co wygląda na nieznaczne teraz, może być brzemienne w skutkach dla przyszłości. Warto więc wracać do tych zdarzeń i tematów. Jest to przecież wycinek naszych polskich dziejów. A jeśli są nasze, to nie wolno o nich zapomnieć.

Warszawa, 6 kwietnia 2014

Piotr Jaroszyński

NIE TRACIĆ DUCHA!
Dom Polski
Warszawa 2014
ISBN 978-83-939617-0-2
Wydanie pierwsze

 

Spis treści
Od Autora......................................................................................... 5
POLSKA........................................................................................... 9
Św. Jan Paweł II – sprawa Polski.................................................. 9
Unia Horodelska....................................................................... 11
Różańcowe tajemnice Narodu................................................... 13
Nie tracić ducha!....................................................................... 16
Powrót do Bohatyrowicz (1)...................................................... 18
Powrót do Bohatyrowicz (2)...................................................... 21
Bieda i polityka......................................................................... 24
Czy padną polskie lasy?............................................................. 29
Liszni liudi?............................................................................... 31
Refleksje w rocznicę niepodległości........................................... 34
Powaga państwa........................................................................ 36
Narodowa praca organiczna...................................................... 39
Prawo bez moralności?.............................................................. 41
Rok nadziei............................................................................... 44
Przestroga z Wenezueli.............................................................. 46
I znowu przedwiośnie................................................................ 48
Wiosna z Chełmońskim............................................................ 51
Na każdą porę........................................................................... 53
KOŚCIÓŁ...................................................................................... 56
Wspólna sprawa........................................................................ 56
Nawroty antyklerykalizmu........................................................ 58
Zawód: ateista........................................................................... 61
Szydercy.................................................................................... 63
Powrót janczarów?..................................................................... 65
México semper fiel!................................................................... 67
Przesłanie z Madagaskaru.......................................................... 70
Misjonarze: chluba Kościoła i Narodu....................................... 73
KULTURA..................................................................................... 77
Homo intelligens...................................................................... 77
Dzieci i zło................................................................................ 79
Słowo i dom.............................................................................. 82
Film może wszystko?................................................................. 84
Od gimnastyki do sportu.......................................................... 87
Klejnot polskości....................................................................... 89
Moc literatury........................................................................... 91
Zawsze Mickiewicz.................................................................... 94
Opuszczona młodzież................................................................ 96
Powrót pamięci......................................................................... 99
W pocie czoła.......................................................................... 101
Akustyka dawniej i dziś........................................................... 103
Talenty i co dalej?.................................................................... 105
Upadek uniwersytetu?............................................................. 108
A dzieci się nudzą.................................................................... 111
Fenomen Uniwersytetu Wileńskiego....................................... 113
Wywczasy i polityka................................................................ 116
Wychowanie Polaka................................................................ 118
WIELCY DLA POLSKI............................................................... 126
Czytając Conrada: honor........................................................ 126
Wieszcz Krasiński.................................................................... 129
Witold Pilecki: patron narodowych bohaterów........................ 132
Kardynał Sapieha: czy pamiętamy?.......................................... 135
Maria Rodziewiczówna: Pani z kresów..................................... 137
Św. Urszula: na ratunek Polsce................................................. 142
Zofia Kossak – na wskroś polska............................................. 144
Książki Piotra Jaroszyńskiego......................................................... 149

Our website is protected by DMC Firewall!