AKTUALNOŚCI

WITAM PAŃSTWA NA MOJEJ STRONIE AUTORSKIEJ

      PIOTR JAROSZYŃSKI  

"Sic vive cum hominibus, tamquam deus videat; sic loquere cum deo, tamquam homines audiat" Seneka

zagr i per655zagr i per655

 

Katedra Filozofii Kultury i Sztuki KUL, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii” oraz Adler-Aquinas Institute (USA) zapraszają na XVI Międzynarodowe Sympozjum z cyklu «PRZYSZŁOŚĆ CYWILIZACJI ZACHODU»
 

Uniwersytet katolicki: zagrożenia i perspektywy

8 czerwca 2017 (czwartek)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

PANEL DYSKUSYJNY (sala CTW-113)

10.00 Otwarcie Sympozjum: JM REKTOR KUL

10.10-10.40 Prof. dr hab. Piotr JAROSZYŃSKI (KUL) – Po co uniwersytet katolicki?

10.40-11.10 O. dr Zdzisław KLAFKA (Rektor WSKSiM, Toruń) – Uniwersytet wobec wyzwań nowej ewangelizacji

Dyskusja

11.40-12.00 Przerwa na kawę

12.00-13.00 Prof. Thomas MICHAUD (Dziekan West Liberty University, USA) – Progressive Higher Education: Through Homogeneity to Ideal Diversity

(Progresywne szkolnictwo wyższe: poprzez jednorodność do idealnej różnorodności)

Dyskusja

Przerwa na obiad: 13.30-15.00

OBRADY W SEKCJACH (15.00–18.00)

I. The Need of a Truly Catholic University (wystąpienia w języku angielskim) (s. GG-208)

15.00-15.30 Prof. Peter A. REDPATH (Rektor Adler-Aquinas Institute, USA) – Preserving the Identity of a Catholic University in an Increasingly Fragmented World

(Zachować tożsamość uniwersytetu katolickiego w coraz bardziej wzrastającej fragmentaryzacji świata)

15.30-16.00 Prof. Curtis HANCOCK (Rockhurst University, USA) – What happened to the Catholic University?

(Co stało się z uniwersytetem katolickim?)

16.00-16.30 Prof. Thomas MICHAUD (Dziekan West Liberty University, USA) – What future of the Catholic University?

(Jaka przyszłość uniwersytetu katolickiego?)

Dyskusja

II. Uniwersytet w perspektywie historycznej (wystąpienia w języku polskim) (s. GG-212)

15.00-15.30 Dr hab. Zbigniew PAŃPUCH (KUL) – Od Akademii do uniwersytetu

15.30-16.00 Prof. dr hab. Bogusław PAŹ (UWr.) – Katolicka a protestancka wizja uniwersytetu (XVII-XVIII w.)

16.00-16.30 Dr Artur MAMCARZ-PLISIECKI (KUL) – Upaństwowienie czyli zideologizowanie uniwersytetów (XIX-XXI w.)

Dyskusja

PANEL DYSKUSYJNY (15.00-19.00, s. CTW-113)

15.00-15.30 Prof. dr hab. Mieczysław RYBA (KUL) – Wizja KUL-u w świetle projektu jego założycieli

15.30-16.00 Ks. prof. dr hab. Tadeusz GUZ (KUL) – Uniwersytet katolicki jako pełny uniwersytet

16.00-16.30 Dr hab. Imelda CHŁODNA-BŁACH (KUL) – Uniwersytet katolicki w myśli św. Jana Pawła II i J. Ratzingera

Dyskusja

17.00-17.30 Przerwa na kawę

17.30-18.00 Prof. dr hab. Artur ANDRZEJUK (UKSW) – Czy i jaka filozofia na uniwersytecie?

18.00-18.30 Ks. prof. dr hab. Andrzej MARYNIARCZYK (KUL) – Antropologiczne podstawy O. Prof. Mieczysława Alberta Krąpca koncepcji uniwersytetu

Dyskusja

19.00 Prof. dr hab. Piotr JAROSZYŃSKI (KUL) – Podsumowanie i zamknięcie sympozjum

Konferencji towarzyszyć będzie sesja plakatowa

Zapraszamy na Mszę św. o godzinie 8:00, która zostanie odprawiona w Kościele Akademickim KUL

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!