Część I  ●  WYKŁADY PLENARNE (Aula im. Kard. Stefana Wyszyńskiego)

10.00 Otwarcie Sympozjum: JM REKTOR KUL
10.10 Wypowiedź multimedialna śp. O. prof. dra hab. Mieczysława Alberta KRĄPCA
10.20-10.50 prof. dr hab. Piotr JAROSZYŃSKI (KUL) – Co to jest totalitaryzm?
10.50–11.30  prof. dr hab. Henryk KIEREŚ (KUL) – Socjalizm matką totalitaryzmu
11.30–12.00 Przerwa na kawę
12.00–13.00 prof. Peter REDPATH (St. John’s University, USA) – Od tolerancji do totalitaryzmu: “współczucie” a zachodni neofaszym (From Tolerance to Totalitarianism: Modern Compassion's Relation to Western neo-Fascism)
13.00-14.00 prof. Alfredo MARCOS MARTÍNEZ (Universidad de Valladolid, Hiszpania) – Czy liberalizm może być totalitarny? (El liberalismo puede ser totalitario?)
Dyskusja
14.15–15.00 Przerwa na obiad

 Część II  ●  DYSKUSJE PANELOWE (15.00–17.00)

I.   Totalitaryzm a polityka i cywilizacja (Aula im. Kard. Stefana Wyszyńskiego)
--prof. dr hab. Jacek BARTYZEL (UMK) – Wspólne źródła liberalizmu i totalitarnej demokracji
--prof. dr hab. Jan SKOCZYŃSKI (UJ) – Totalizm z neopogańskiej perspektywy polskiej
-- o. dr Krzysztof BIELIŃSKI CSsR (WSKSiM, Toruń) – Ateizm jako ideologia totalitarna
--dr Paweł SKRZYDLEWSKI (KUL) – Cywilizacyjne determinanty prawa stanowionego
Dyskusja

II. Totalitaryzm a religia i ateizm (sala nr 107)
--s. prof. dr hab. Zofia J. ZDYBICKA (KUL) – Ateizm zagrożeniem dla osoby
--prof. Anthony CIRELLI (St. John’s University, USA) – Jak liberalizm zaszkodził amerykańskiemu katolicyzmowi?
--ks. dr Tomasz DUMA (KUL) – Religia a totalitaryzm w świetle Państwa Platona
--ks. dr Paweł TARASIEWICZ (KUL) – Jan Paweł II o totalitaryzmie
Dyskusja

III. Totalitaryzm a edukacja i moralność (sala nr 47)
 --- prof. dr hab. Agnieszka LEKKA-KOWALIK (KUL) – Ideowe podstawy totalitaryzmu
--- dr Marek CZACHOROWSKI (KUL) – Dlaczego totalitaryzm walczy z rodziną?   
--- dr Imelda CHŁODNA (KUL) – Edukacja na usługach totalitaryzmu
--- dr Maria Joanna GONDEK (KUL) – Totalitarny dyskurs
Dyskusja

IV. Totalitaryzm a prawo i ekonomia (sala nr 236)
--prof. dr hab. Jan KŁOS (KUL) – Liberalizm a idea wolnego rynku
--dr hab. Krzysztof WROCZYŃSKI (KUL) – Państwo prawa a państwo totalitarne
--dr Zbigniew WRÓBLEWSKI (KUL) – Nowe technologie a totalitaryzm
--dr Dominik STANNY (KUL) – Aksjologiczny wymiar gospodarki leseferystycznej w myśli szkoły austriackiej
Dyskusja

Część III  ●  PANEL DYSKUSYJNY – Filozofia wobec totalitaryzmu
(17.00–19.00; Aula im. Kard. Stefana Wyszyńskiego)

dr hab. Mieczysław RYBA (KUL) – Nazizm i komunizm – różnice i podobieństwa
ks. prof. dr hab. Tadeusz GUZ (KUL) – Nowa Lewica jako neototalitaryzm
ks. prof. dr hab. Andrzej MARYNIARCZYK (KUL) – Suwerenność i godność osoby
ludzkiej obroną przed totalitaryzmem

19.00 Zamknięcie Sympozjum

Zgłoszenia: (81) 743-75-15 pn-pt w godz. 9-15, opłata konferencyjna 20 zł
PKO SA 13 1240 6218 1111 0000 4623 9130
Osoby zainteresowane otrzymają zaświadczenie o udziale w sympozjum

Zapraszamy na Mszę św. o godzinie 8.15, która zostanie odprawiona w Kościele Akademickim KUL

PATRONAT MEDIALNY: Radio Maryja, Telewizja Trwam, “Nasz Dziennik”

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd