Książki

WITAM PAŃSTWA NA MOJEJ STRONIE AUTORSKIEJ

      PIOTR JAROSZYŃSKI  

"Sic vive cum hominibus, tamquam deus videat; sic loquere cum deo, tamquam homines audiat" Seneka

Piotr Jaroszyński

Metafizyka i sztuka

Sztuka, obok nauki, etyki i religii, jest ważną dziedziną kultury, wyznacza określony profil danej cywilizacji, odgrywa też doniosłą rolę w życiu człowieka. Stąd zbadanie i ujawnienie korzeni ideowych, z jakich wyrasta, wydaje się być niezmiernie potrzebne, szczególnie dziś, gdy zamęt ideowy jest większy niż kiedykolwiek i to we wszystkich właściwie dziedzinach. A nauką, która w sposób bezstronny pozwala uchwycić to, co najistotniejsze, jest metafizyka. Dlatego też próbując wydobyć ideowe zaplecze sztuki dawnej i dzisiejszej, musimy sięgnąć nie do estetyki, która powstała dopiero w połowie wieku XVIII, ale właśnie do metafizyki. Metafizyka sztuki bowiem jest dziedziną bardziej podstawową niż estetyka czy nawet filozofia sztuki.

 

Wydawnictwo: Polwen Radom

 

Warszawa 1996  

 

ISBN 83-88822-22-5


Spis treści

* Wstęp
* Mimesis czy kreacja?
* Czy mimesis jest kopiowaniem?
* Przed Platonem
* Platon
* Mimesis metafizyczna
* Mimesis epistemologiczna
* Sztuka a idee i świat zmysłowy
* Mimesis i cel
* Sztuka uzupełnia braki natury
* Sztuka naśladuje naturę
* Mimesis i emanacja
* Apoteoza mimezy
* Mimesis i sztuka
* Mimesis i kreacja
* Czym jest kreacja?
* Mimesis metafizyczna
* Sztuka nie jest kreacją
* Mimesis: aktualizowanie możności
* Rozum czy wyobrażnia
* Wyobraźnia: od pavia do profetyzmu
* Platon
* Neoplatonizm
* Wyobraźnia: od retoryki do poezji
* Ku wyobraźni " kreatywnej"
* Wyobraźnia: między epistemologią i ontologią
* Wątek epistemologiczny
* Wątek ontologiczny
* Poeci metafizyczni
* Ekspresja
* Recta ratio factibilium
* Wyobraźnia: rzeka czy lustro?
* "Recta ratio" czy reguły i przepisy?
* Abstrakcja czy figura?
* Religia contra figura
* Judaizm
* Islam
* Bizancjum
* Reformacja
* W obronie obrazów
* Casus Kandinsky: sztuka, teozofia, New Age?
* Między metafizyką i ontologią
* Abstrakcja i niebyt
* Figura i substancja
* W poszukiwaniu Absolutu: metafora czy abstrakcja
* Zakończenie
* Bibliografia

 

Our website is protected by DMC Firewall!