CZŁOWIEK W KULTURZE. Pismo poświęcone filozofii i kulturze.

Człowiek w kulturze nr 30 (2020) Ekologia - między nauką a ideologią

Piotr Jaroszyński, Ekologia: o dom dla człowieka
Tadeusz Guz, Ekologia jako nowy idealizm
Mieczysław Ryba, Ekologia jako ideologia w strukturach globalnej demokracji
Mikołaj Niedek, Eko-filozofia Henryka Skolimowskiego w świetle założeń ekologii integralnej
Zdzisław Klafka, Duchowy wymiar ekologii mediów
Artur Mamcarz-Plisiecki, Założenia ideowe i filozoficzne ruchów ekologicznych.Wybrane aspekty
Jarosław Merecki, Ludzka przygodność i poszukiwanie nieśmiertelności na Ziemi
Artur Andrzejuk, Człowiek a przyroda - perspektywa tomistyczna
Tomasz Mitraszewski, W kręgu myśli o. Jacka Woronieckiego: ekologia – odpowiedzialność za ziemię
Krystyna Szawłowska, Ekologia zakładniczką utopii?
Grzegorz Tutak, Migracje klimatyczne (nie)obecne wyzwanie?
Alina Betlej, Społeczna konstrukcja narracji o ryzyku ekologicznym.Analiza socjologiczna wybranych problemów
Jan Gondek, Społeczny kontekst technologicznego funkcjonowania ekologii
Peter A. Redpath, Pope Francis, Common Senseand Contemporary Ecological Science(The Green New Deal as Neo-Catharism in Drag)
Curtis Hancock, Climate-change education: more ideology than science?
Maria Joanna Gondek, O roli dyspozycji i intencji w rozumieniu retoryki
Jarosław Chojnacki, Dlaczego prozodia należy do argumentacji typu ethos?
Martyna Bieniek, Metafora opiekuńczego rodzica jako element topiczny kultury amerykańskiej
Anna Sędłak, O rozumieniu mowy nienawiści i metodach jej badania w komunikacji medialnej
Katarzyna Stępień, O roli elit w demokracji
22_K. Stępień - Biogram s.p. Księdza Prof. A. Maryniarczyka
Recenzja: Marian Kryk, Recenzja rękopisu O. Jacka Woronieckiego: Myśl o arystokracji polskiej
Krzysztof Wroczyński – Nowe tłumaczenie klasykiAntonio Rosmini, Filozofia prawa, tłum. Krzysztof Wroczyński, PTTA – w druku
Y. Anuradha Iddagoda (PhD), Dhanuka Liyanagamage (MBA,CFA), Title of the book: Writing Research Proposals in the Social Sciences and Humanities: A theoretical and Practical Guide by Jayadeva Uyangoda
 
 
Powered by Phoca Download