MAN IN CULTURE. A journal devoted to philosophy and culture.

Człowiek w kulturze nr 24 (2014). Cywilizacje wobec multukulturalizmu

Piotr Jaroszyński, Multikulturalizm – poza cywilizacją?
Andrzej Maryniarczyk SDB, Osoba a wielokulturowość
Henryk Kiereś, Człowiek w Kulturze 24Henryk KiereśKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIUwagi w sprawie kryterium oceny kultury – w związku z tzw. multikulturalizmem
Mieczysław Ryba, Multikulturalizm w Europie Zachodniej – historia i teraźniejszość
Krzysztof Bieliński CSsR, Multikulturalizm: czas apokalipsy?
Paweł Skrzydlewski, Ideologie wielokulturowości a destrukcja polityki Zachodu
Kazimierz Maliszewski, Różnorodność kulturowa w Pierwszej Rzeczypospolitej
Robert T. Ptaszek, Alternatywne ruchy religijnejako element współczesnego multikulturalizmu
James P. Kelly, Życie, wolność i dążenie do szczęścia: refleksje o multikulturalizmie w Ameryce
Stefan Scholz, Wielokulturowość w Niemczech.Społeczeństwo w poszukiwaniu nowej wizji w czasach niepewności
ks. Piotr Roszak, Ars identitatis. Cazusmozarabskia iberyjskie doświadczenie graniczności
Noel Sheth SJ, Wzajemne międzykulturowe relacje pomiędzy katolikami i różnymi kulturami w Indiach
Ks. Bartosz Kleist, Problematyka Boga i Jego Słowa w literaturze naukowej, pięknej, użytkowej i osobistej
Ks. Grzegorz Szumera, Biblijne i teologiczne tło filozoficznej teorii creatio ex nihilo
Henryk Majkrzak SCJ, Przyczyny filozofowania
ks. Marcin Sieńkowski, „Czysta praktyczna wiara rozumowa” w polskich przekładachKrytyki praktycznego rozumu Immanuela Kanta
Wacław Grzybowski, Analogia bytu i kontemplacja w "Wybrzeżach pełnych ciszy" bł. Karola Wojtyły
Sixto J. Castro, Co jest nie tak z: „Nie podoba nam się to”?
Wojciech Daszkiewicz, Bronisława Malinowskiego funkcjonalna teoria kultury
Mikołaj Krasnodębski, Kultura klasyczna podstawą suwerenności duchowej uniwersytetu
Anna Wybraniec, Zemsta w ujęciu Feliksa Konecznego, Św. Tomasza z Akwinu i Jana Jakuba Rousseau - porównanie problematyki
Piotr Szyszkowski, Sportowiec czy gladiator?
Aniela Danielak, Męstwo w życiu i twórczości Marii Rodziewiczówny
Tomasz Błach, Wczesne panegiryki łacińskieJana Tomasza Józefowicza (1662-1728)
José Antonio García-Lorente, La filosofía antigua en la configuración del cristianismo primitivo
Imelda Chłodna-Błach, José Ortega y Gasset – życie i dzieło
Iwona Brzozowska, Prezydent Ronald Reagan: czy dobrze przysłużył się światu?
Małgorzata Sosnowska, Niezwykłe życie Vincenta van Gogha
Mateusz Kot, Le Corbusier – życie i twórczość
 
 
Powered by Phoca Download