MAN IN CULTURE. A journal devoted to philosophy and culture.

Człowiek w kulturze nr 25 (2015). Jan Paweł II wobec totalitaryzmów

Piotr Jaroszyński - Uniwersytet a totalitaryzmy
Peter A. Redpath - Współczesna nauka a totalitaryzm
Andrzej Maryniarczyk SDB - Filozoficzno-kulturowe źródła totalitaryzmów XX wieku w ujęciu Jana Pawła II
Artur Mamcarz-Plisiecki - Jan Paweł II wobec ideologii. Argumenty filozoficzne i teologiczne
Paweł Skrzydlewski - Religia w życiu osoby ludzkiej a totalitarny ład życia społecznego
Marek Czachorowski - Współczesna etyka a totalitaryzm. Diagnoza Jana Pawła II
Zdzisław Klafka CSsR - Media a totalitaryzm w nauczaniu Jana Pawła II
Henryk Kiereś - Karola Wojtyły i Jana Pawła II sztuka i myśl o sztuce jako „laboratorium antropologicznym”
Ks. Jan Sochoń - Poezja jako wyraz suwerenności osoby ludzkiej
Richard Fafara - Polska 1979-1989. Polski papież i amerykański prezydent
Paweł Bortkiewicz TChr - Błąd antropologiczny jako podstawa totalitaryzmu
Piotr Stanisław Mazur - Totalitarna koncepcja człowieka w świetle nauczania Jana Pawła II
Robert T. Ptaszek - Dlaczego demokracja w post-chrześcijańskiej Europie coraz bardziej przypomina totalitaryzm
Imelda Chłodna-Błach - Solidarność jako troska społeczna – antidotum na totalitaryzm
Barbara Kiereś - Personalizm jako odpowiedź na antyedukację
Piotr Jaroszyński - Mit o Anteuszu z perspektywy polskich losów
Tadeusz Kowalewski - Aree tematiche włoskiej socjologii edukacji na przykładzie poglądów E. Besozzi i V. Cesareo
Małgorzata Zielonka - Rola wychowawcy i nauczyciela w personalistycznej koncepcji edukacji Antonia Rosminiego
Alina Kruszewicz-Kowalewska - Immanuela Kanta koncepcja osoby jako nomen dignitatis
Bogumił Chmiel - Boskość i kultura. Struktura realizacji duchowej w myśli tradycjonalizmu integralnego
Anna Kaleta - Klasyczna a współczesna koncepcja sztuki w świetle poglądów św. Jana Pawła II
Damian Zakrzewski - Medialny obraz świata i środki go tworzące
 
 
Powered by Phoca Download