MAN IN CULTURE. A journal devoted to philosophy and culture.

Człowiek w kulturze nr 26 (2016). Tożsamość Zachodu w obliczu globalnych migracji

Piotr Jaroszyński, Po co tożsamość. Od tożsamości indywidualnej do tożsamości cywilizacyjnej
Andrzej Maryniarczyk SDB, Prawda o osobie ludzkiej źródłem i obroną tożsamości kultury Zachodu
Mieczysław Ryba, Źródła i skutki ostatnich fal migracji na Europę
Zdzisław Klafka CSsR, Kościół a migracje
Ks. Tadeusz Guz, Nowa lewica wobec migracji
Robert T. Ptaszek, Imigranci – spotkanie islamu z chrześcijaństwem w Europie
Peter A. Redpath, The Donald Trump Phenomenon and the Identity of the West in the Face of Global Migrations
Curtis L. Hancock, Myths and Deceptions about Illegal Immigration
Richard Fafara, Migration, Islam, and de Tocqueville
Peter Simpson, Hic et Nunc. Global Migration and Haeceitas
John P. Hittinger, Ethos, Person and Spirit – Principles of Cultural and Social Renewal
Fr. Paweł Tarasiewicz, The West-Between Open Society and Clashing Civilizations
Artur Mamcarz-Plisiecki, Jeden etos polityczny, różne narody. Przykład I Rzeczpospolitej
Paweł Skrzydlewski, Tożsamość cywilizacyjna Zachodu a koncepcja świętej wojny. Kilka uwag z perspektywy realistycznej filozofii człowieka i polityki
Imelda Chłodna-Błach, Wielokulturowość w perspektywie edukacji
Zbigniew Pańpuch, Hellenizm-nacjonalizm czy uniwersalizm
Jacek Jan Gołębiowski, Elity polskie w Londynie po II wojnie światowej. Geneza polskiego Londynu
Jadwiga Skrzypek-Faluszczak, Źródła refleksji filozoficznej. Irracjonalność jako podłoże racjonalności
Bogumił Chmiel, Tradycjonalistyczna inspiracja teologii religii
Ks. Dominik Kubicki, Katolicka kultura teologiczna – busolą cywilizacyjną dla postnowożytnego Zachodu
Agnieszka Laddach, O Biblii w kulturze – raz jeszcze
Bradford L. McCall, Aquinas, Teleology, and the Modern Evolutionary Synthesis
Aneta Grabowska, Elementy akcji oratorskiej w praktyce wystąpień publicznych
Natalia Kunat, Rozumienie Tomaszowej koncepcji dobra w myśli filozoficznej Karola Wojtyły
Jan Gondek, Zjawisko symulacji we współczesnym społeczeństwie w ujęciu Jeana Baudrillarda
Edyta Lichomska-Milewska, Murray N. Rothbard wobec interwencjonizmu państwowego. Libertariańska koncepcja wolności
Piotr Szyszkowski, Generał Mariusz Zaruski (1867-1941)
 
 
Powered by Phoca Download