WARTO PRZEMYŚLEĆ...

WITAM PAŃSTWA NA MOJEJ STRONIE AUTORSKIEJ

      PIOTR JAROSZYŃSKI  

"Sic vive cum hominibus, tamquam deus videat; sic loquere cum deo, tamquam homines audiat" Seneka

O. prof. Mieczysław Albert KrąpiecO. prof. Mieczysław Albert Krąpiec

Wizja człowieka nie jest kwestią obojętną dla kultury,

dla narodu, dla państwa, dla całego sensu życia człowieka. Bo ona albo otwiera człowieka na dobro, prawdę i piękno, albo z życia ludzkiego czyni absurd.

Bo przecież absurdem jest gromadzenie wszystkiego, dążenie do zdobycia jak największego bogactwa i…

na tym koniec. Podobnie seks jest ważną sprawą w ludzkim życiu, ale służy przede wszystkim przetrwaniu ludzkości, po to, żeby ona trwała, a nie tylko po to,

aby czerpać z seksu zaledwie przyjemności. Człowiek w dziedzinie seksu winien być w służbie ludzkości. To widać wyraźnie u owadów, u zwierząt.

Kiedy przychodzi okres godów, wtedy zauważamy,

jak jednostka jest podporządkowana gatunkowi.

Człowieka charakteryzuje używanie rozumu i dlatego jest on w stanie z tego, co jest środkiem, uczynić cel, i to jest właśnie alienacja. To jest alienacja ludzkiej natury,

na którą zwrócił uwagę Papież Jan Paweł II. Podstawą wszelkich typów alienacji jest zamiana środków

na cel, a celu na środek. To jest największy błąd we

współczesnej kulturze.

Fragment pochodzi z:
„Porzucić świat absurdów. Z Mieczysławem A. Krąpcem OP
rozmawia ks. Jan Sochoń”, Lublin 2002


Człowiek nie posiada instynktu, który by bezbłędnie regulował jego działania, tak jak to się zazwyczaj dzieje w świecie zwierząt. Ale my mamy rozum, który swym zakresem i swoimi możliwościami daleko przekracza świat zwierzęcy i stawia nas w zupełnie nowej sytuacji. Możemy więcej niż wszystkie zwierzęta razem wzięte. Ale równocześnie możemy się też zupełnie pogubić i w tym, co tworzymy, i we własnym życiu. A ma to miejsce wówczas, gdy zachłyśnięci tym, co jest tylko środkiem, zapominamy o prawdziwym celu na miarę bycia człowiekiem.

Piotr Jaroszyński

Nasz Dziennik, Sobota-Niedziela, 15-16 lutego 2014, Nr 38 (4880)

Our website is protected by DMC Firewall!