AKTUALNOŚCI

WITAM PAŃSTWA NA MOJEJ STRONIE AUTORSKIEJ

      PIOTR JAROSZYŃSKI  

"Sic vive cum hominibus, tamquam deus videat; sic loquere cum deo, tamquam homines audiat" Seneka

Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński wezmie udział w XVI Międzynarodowym Sympozjum z cyklu „Zadania Współczesnej Metafizyki” na temat: „Spór o naturę ludzką”, które odbędzie się dnia 12 grudnia (czwartek) 2013 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Wygłosi ostatni wykład, pt. "Obrona natury ludzkiej ochroną humanistycznej kultury"
 

Zaproszenie

Katedra Metafizyki wraz z Polskim Towarzystwem Tomasza z Akwinu (oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino) zaprasza na XVI Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „Zadania Współczesnej Metafizyki” na temat: „Spór o naturę ludzką”, które odbędzie się dnia 12 grudnia (czwartek) 2013 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.  Tematem jest filozoficzny problem natury ludzkiej.

 

Spory o rozumienie człowieka toczyły się od zarania myśli ludzkiej, przybierając wielorakie formy i prowadząc do najróżniejszych rozstrzygnięć natury teoretycznej, a także praktycznej. Konsekwencje  rozumienia natury ludzkiej najwyraźniej zdają się dochodzić do głosu w naszych czasach, kiedy to tezy filozoficzne zostały niejednokrotnie zastąpione hasłami ideologicznymi, pozostającymi na usługach odpowiednich grup interesów.   Celem debaty naukowej w czasie sympozjum jest zatem, po pierwsze, przedstawienie i ocena stanowisk w sporze o naturę ludzką, sięgając do korzeni myśli ludzkiej i analizując najbardziej znaczące teorie, jakie pojawiły się na przestrzeni dziejów. Stąd też pierwsza część debaty dotyczyć będzie klasycznego rozumienia natury oraz natury ludzkiej w szczególności, wraz ze wstępnym ukazaniem modyfikacji dokonanych w epokach poklasycznych, tj. począwszy od tzw. ery nowożytnej.

 

Po drugie, analiza istotnych kwestii filozoficznych, związanych z rozumieniem natury ludzkiej, takich jak problem osoby czy też kontekst rozumienia kultury. Przy tej okazji można będzie pochylić się nad tak znaczącymi zagadnieniami, jak: dramat osoby ludzkiej, wolność, płciowość czy łaska, a także nad związkami problematyki antropologicznej z dziedzinami prawa, życia społecznego, wytworów sztuki (szeroko rozumianej) czy moralności.  

 

Po trzecie, zadaniem wspólnego namysłu jest także analiza wybranych współczesnych argumentów, dotyczących rozumienia natury ludzkiej, wraz z próbą ukazania ich założeń i konsekwencji. Zasadnicze płaszczyzny dyskusji, zaproponowane na sympozjum, dotyczą naturalistycznych redukcji człowieka, począwszy od bazowych na tym polu argumentów kartezjańskich i empirycystycznych, a skończywszy na tezach filozofii umysłu.

 

Drugim obszarem analiz jest płaszczyzna biologiczna, obejmująca problemy eugeniki, kontekstów ewolucji, bioetyki oraz kontrowersyjnej i modnej ostatnio dziedziny ideologii gender.   Zgodnie z tradycją sympozjum na zakończenie przewidziana jest refleksja podsumowująca rozważania oraz ukazująca propozycję pozytywnego przezwyciężenia omawianych sporów. Kontekst natury ludzkiej jest tu przedstawiony jako podstawowy dla rozumienia osoby ludzkiej oraz humanistycznej kultury.   W dyskusji podczas sympozjum wezmą udział wybitni filozofowie z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.  

 
Do zaproszenia dołączamy program sympozjum.
 
Kierownik Katedry Metafizyki
Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB
 
Organizatorzy:
Katedra Metafizyki KUL
Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu
Al. Racławickie 14; 20–950 Lublin
81 445 43 87, e-mail: tomasak@kul.pl; www.ptta.pl

sympozjum-metafizycznesympozjum-metafizyczne

Our website is protected by DMC Firewall!