Strona główna

WITAM PAŃSTWA NA MOJEJ STRONIE AUTORSKIEJ

PIOTR JAROSZYŃSKI

"Sic vive cum hominibus, tamquam deus videat; sic loquere cum deo, tamquam homines audiat" Seneka

W pułapce wartości - prof. Henryk Kiereś

W pułapce wartości - prof. Henryk Kiereś

W pułapce wartości - prof. dr hab. Henryk Kiereś. XXIII Sympozjum z cyklu: «PRZYSZŁOŚĆ CYWILIZACJI...

Emigracja zagrożeniem dla polszczyzny

Emigracja zagrożeniem dla polszczyzny

Chciałem podjąć dzisiaj temat bardzo ważny, chociaż też temat, który budzi wiele kontrowersji....

Antykultura - droga donikąd - prof. Imelda Chłodna-Błach

Antykultura - droga donikąd - prof. Imelda Chłodna-Błach

Antykultura - droga donikąd - prof. Imelda Chłodna-Błach. XXIII Sympozjum z cyklu: «PRZYSZŁOŚĆ...

Złodzieje słów

Złodzieje słów

Jest rzeczą ciekawą, że socjaliści - walcząc ze starym porządkiem reprezentowanym przez Kościół,...

Gender: atak na męskość

Gender: atak na męskość

Marksizm świadomie dążył do rozbicia rodziny. W tym celu opracował strategię zniszczenia kobiety w...

Rosyjskie reparacje względem Polski

Rosyjskie reparacje względem Polski

Wraca temat reparacji. Temat, który powinien być ciągle poruszany i który powinien być ciągle...

Jak podaje portal ZnadNiemna.pl reżim Łukaszenki rozprawia się z niezależnym Związkiem Polaków na Białorusi

Jak podaje portal ZnadNiemna.pl reżim Łukaszenki rozprawia się z niezależnym Związkiem Polaków na Białorusi

Rewizje w mieszkaniach władz Związku Polaków na Białorusi wiceprezes ZPB Renaty Dziemiańczuk...

XXIII Sympozjum z cyklu

XXIII Sympozjum z cyklu "PRZYSZŁOŚĆ CYWILIZACJI ZACHODU" Kryzys Zachodu - kryzys wartości 17 listopada 2022 (czwartek)

XXII Sympozjum z cyklu "PRZYSZŁOŚĆ CYWILIZACJI ZACHODU" Kryzys Zachodu - kryzys wartości 17...

Medialna manipulacja widzem

Medialna manipulacja widzem

Słowem, które najczęściej pojawia się w odniesieniu do sposobu oddziaływania mediów na człowieka...

Po co niepodległość? - wykład

Po co niepodległość? - wykład

Wykład prof. dr hab. Piotra Jaroszyńskiego zatytułowany "Po co niepodległość?" został wygłoszony w...

Bezcenna suwerenność

Bezcenna suwerenność

Przeżywamy czas rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości...

Miernota w służbie demokracji

Miernota w służbie demokracji

Na dwa sposoby można utrzymywać ludzi w stanie obniżonej sprawności umysłowej. Pierwszy polega na...

Człowiek w pułapce immanencji

Człowiek w pułapce immanencji

Nastał czas głębokiej zadumy. Czas który dla nas jako ludzi jest tym momentem, który uświadamia...

Bohaterscy rektorzy KUL

Bohaterscy rektorzy KUL

Walka o zachowanie tożsamości narodowej przebiega na wielu płaszczyznach. W przypadku Polski...

Tragizm pierwszej wojny

Tragizm pierwszej wojny

Żyjemy w trudnych czasach. Oczywiście. Czasy nigdy nie były łatwe dla człowieka, czy dla...

Gender: Malthus i Darwin

Gender: Malthus i Darwin

Karol Darwin z wielkim uznaniem przyjął tezy zawarte w książce Tomasza Malthusa poświęconej...

Odpowiedzialność Polonii za Polskę - wykład

Odpowiedzialność Polonii za Polskę - wykład

Odpowiedzialność Polonii za Polskę - prof. Piotr Jaroszyński, Chicago, Dom Podhalan, 19.09.2011

Nieprzedawnione reparacje

Nieprzedawnione reparacje

Spróbujmy jeszcze poruszyć temat, tak bardzo ważny dla nas, temat reparacji ze strony przede...

„Ciężka” praca

„Ciężka” praca

Praca bywa ciężka, a nawet bardzo ciężka. Do takiej należy choćby kopanie rowu łopatą i to przez...

Dlaczego warto uczyć się polskiego na emigracji? - wykład

Dlaczego warto uczyć się polskiego na emigracji? - wykład

Dlaczego warto uczyć się polskiego na emigracji? - prof. Piotr Jaroszyński, Chicago, Polska szkoła...

Legalny wymiar reparacji

Legalny wymiar reparacji

Tematem który wraca, i który powinien ciągle wracać, jest temat tak zwanych reparacji...

Nawroty marksizmu

Nawroty marksizmu

W czasie zaprowadzania w Polsce komunizmu strategiczną rolę odgrywała własność. Wysiłek komunistów...

Vivat Academia!

Vivat Academia!

Początek roku akademickiego. Jest to moment szalenie ważny w życiu człowieka, zwłaszcza tego,...

Dar filozofii

Dar filozofii

Im bardziej czasy stają się trudne, tym bardziej człowiek potrzebuje stałych i czytelnych punktów...

Polska w cywilizacji łacińskiej według F. Konecznego - wykład

Polska w cywilizacji łacińskiej według F. Konecznego - wykład

Polska w cywilizacji łacińskiej według F. Konecznego - prof. Piotr Jaroszyński, Chicago, Parafia...

Kim ma być polski nauczyciel?

Kim ma być polski nauczyciel?

Dżdżysta i wietrzna jesień coraz bardziej przesłania wspomnienia z wakacji. Miliony polskich...

Gender: jeśli nie mężczyzna

Gender: jeśli nie mężczyzna

Feministki popierające gender odwracają się od swojej tradycyjnej roli żony i matki, co sprawia,...

 Wokół tragedii smoleńskiej - wykład

Wokół tragedii smoleńskiej - wykład

Wykład prof. dr hab. Piotra Jaroszyńskiego pt. "Wokół tragedii smoleńskiej" został wygłoszony w...

Kardynał Wyszyński mąż stanu i kapłan odpowiedzialny za Kościół i Ojczyznę - wykład

Kardynał Wyszyński mąż stanu i kapłan odpowiedzialny za Kościół i Ojczyznę - wykład

Kardynał Wyszyński mąż stanu i kapłan odpowiedzialny za Kościół i Ojczyznę - prof. Piotr...

Wrześniowe blizny serca

Wrześniowe blizny serca

Mija kolejna, osiemdziesiąta trzecia rocznica zbrojnej napaści Związku Sowieckiego na Polskę....

 • W pułapce wartości - prof. Henryk Kiereś

  W pułapce wartości - prof. Henryk Kiereś

 • Emigracja zagrożeniem dla polszczyzny

  Emigracja zagrożeniem dla polszczyzny

 • Antykultura - droga donikąd - prof. Imelda Chłodna-Błach

  Antykultura - droga donikąd - prof. Imelda Chłodna-Błach

 • Złodzieje słów

  Złodzieje słów

 • Gender: atak na męskość

  Gender: atak na męskość

 • Rosyjskie reparacje względem Polski

  Rosyjskie reparacje względem Polski

 • Jak podaje portal ZnadNiemna.pl reżim Łukaszenki rozprawia się z niezależnym Związkiem Polaków na Białorusi

  Jak podaje portal ZnadNiemna.pl reżim Łukaszenki rozprawia się z niezależnym Związkiem Polaków na Białorusi

 • XXIII Sympozjum z cyklu

  XXIII Sympozjum z cyklu "PRZYSZŁOŚĆ CYWILIZACJI ZACHODU" Kryzys Zachodu - kryzys wartości 17 listopada 2022 (czwartek)

 • Medialna manipulacja widzem

  Medialna manipulacja widzem

 • Po co niepodległość? - wykład

  Po co niepodległość? - wykład

 • Bezcenna suwerenność

  Bezcenna suwerenność

 • Miernota w służbie demokracji

  Miernota w służbie demokracji

 • Człowiek w pułapce immanencji

  Człowiek w pułapce immanencji

 • Bohaterscy rektorzy KUL

  Bohaterscy rektorzy KUL

 • Tragizm pierwszej wojny

  Tragizm pierwszej wojny

 • Gender: Malthus i Darwin

  Gender: Malthus i Darwin

 • Odpowiedzialność Polonii za Polskę - wykład

  Odpowiedzialność Polonii za Polskę - wykład

 • Nieprzedawnione reparacje

  Nieprzedawnione reparacje

 • „Ciężka” praca

  „Ciężka” praca

 • Dlaczego warto uczyć się polskiego na emigracji? - wykład

  Dlaczego warto uczyć się polskiego na emigracji? - wykład

 • Legalny wymiar reparacji

  Legalny wymiar reparacji

 • Nawroty marksizmu

  Nawroty marksizmu

 • Vivat Academia!

  Vivat Academia!

 • Dar filozofii

  Dar filozofii

 • Polska w cywilizacji łacińskiej według F. Konecznego - wykład

  Polska w cywilizacji łacińskiej według F. Konecznego - wykład

 • Kim ma być polski nauczyciel?

  Kim ma być polski nauczyciel?

 • Gender: jeśli nie mężczyzna

  Gender: jeśli nie mężczyzna

 • Wokół tragedii smoleńskiej - wykład

  Wokół tragedii smoleńskiej - wykład

 • Kardynał Wyszyński mąż stanu i kapłan odpowiedzialny za Kościół i Ojczyznę - wykład

  Kardynał Wyszyński mąż stanu i kapłan odpowiedzialny za Kościół i Ojczyznę - wykład

 • Wrześniowe blizny serca

  Wrześniowe blizny serca

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

jako wspólny najwyższy cel wszystkich ludów i wszystkich narodów, aby wszyscy ludzie i wszystkie organy społeczeństwa mając stale w pamięci niniejszą Deklarację - dążyły w drodze nauczania i wychowywania do rozwijania poszanowania tych praw i wolności i aby zapewniły za pomocą postępowych środków o zasięgu krajowym i międzynarodowym powszechne i skuteczne uznanie i stosowanie tej Deklaracji zarówno wśród Państw Członkowskich, jak i wśród narodów zamieszkujących obszary podległe ich władzy.

Artykuł 1
Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.

Artykuł 2
Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu. Nie wolno ponadto czynić żadnej różnicy w zależności od sytuacji politycznej, prawnej lub międzynarodowej kraju lub obszaru, do którego dana osoba przynależy, bez względu na to, czy dany kraj lub obszar jest niepodległy, czy też podlega systemowi powiernictwa, nie rządzi się samodzielnie lub jest w jakikolwiek sposób ograniczony w swej niepodległości.

Artykuł 3
Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby.

Artykuł 4
Nie wolno nikogo czynić niewolnikiem ani nakładać na nikogo służebności; niewolnictwo i handel niewolnikami są zakazane we wszystkich swych postaciach.

Artykuł 5
Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny, nieludzki lub poniżający.

Artykuł 6
Każdy człowiek ma prawo do uznawania wszędzie jego osobowości prawnej.

Artykuł 7
Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją, będącą pogwałceniem niniejszej Deklaracji, i przed jakimkolwiek narażeniem na taką dyskryminację.

Artykuł 8
Każdy człowiek ma prawo do skutecznego odwoływania się do kompetentnych sądów krajowych przeciw czynom stanowiącym pogwałcenie podstawowych praw przyznanych mu przez konstytucję lub przez prawo.

Artykuł 9
Nikogo nie wolno samowolnie aresztować, zatrzymać lub wygnać z kraju.

Artykuł 10
Każdy człowiek ma na warunkach całkowitej równości prawo, aby przy rozstrzyganiu o jego prawach i zobowiązaniach lub o zasadności wysuwanego przeciw niemu oskarżenia o popełnienie przestępstwa być słuchanym sprawiedliwie i publicznie przez niezależny i bezstronny sąd.

W pułapce wartości - prof. dr hab. Henryk Kiereś. XXIII Sympozjum z cyklu: «PRZYSZŁOŚĆ CYWILIZACJI ZACHODU» Kryzys Zachodu – kryzys wartości, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 17 listopada 2022

Chciałem podjąć dzisiaj temat bardzo ważny, chociaż też temat, który budzi wiele kontrowersji. Chodzi mianowicie o emigrację...

Antykultura - droga donikąd - prof. Imelda Chłodna-Błach. XXIII Sympozjum z cyklu: «PRZYSZŁOŚĆ CYWILIZACJI ZACHODU» Kryzys Zachodu – kryzys wartości, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 17 listopada 2022

Jest rzeczą ciekawą, że socjaliści - walcząc ze starym porządkiem reprezentowanym przez Kościół, króla i szlachtę - utworzyli nowy porządek, który stał się lustrzanym odbiciem porządku starego....

Marksizm świadomie dążył do rozbicia rodziny. W tym celu opracował strategię zniszczenia kobiety w jej roli żony i matki. Bez kobiety jako żony i matki niemożliwa jest rodzina. Tą drogą poszły ruchy...

Wraca temat reparacji. Temat, który powinien być ciągle poruszany i który powinien być ciągle zgłębiany...

Rewizje w mieszkaniach władz Związku Polaków na Białorusi wiceprezes ZPB Renaty Dziemiańczuk i przewodniczącej Rady Naczelnej ZPB Ireny Waluś. Prokuratura wszczęła sprawę karną.

XXII Sympozjum z cyklu "PRZYSZŁOŚĆ CYWILIZACJI ZACHODU" Kryzys Zachodu - kryzys wartości 17 listopada 2022 (czwartek)

Słowem, które najczęściej pojawia się w odniesieniu do sposobu oddziaływania mediów na człowieka jest „manipulacja”. Pod wpływem manipulacji osoba manipulowana nie zdaje sobie sprawy, że to, co...

Wykład prof. dr hab. Piotra Jaroszyńskiego zatytułowany "Po co niepodległość?" został wygłoszony w Jarosławiu w 2018 r.

Przeżywamy czas rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości...

Na dwa sposoby można utrzymywać ludzi w stanie obniżonej sprawności umysłowej. Pierwszy polega na odgórnej, czyli państwowej minimalizacji poziomu kształcenia, tak, aby rosło społeczeństwo, które po...

Nastał czas głębokiej zadumy. Czas który dla nas jako ludzi jest tym momentem, który uświadamia nam, że życie ludzie pojawia się i na tym świecie już go może nie być...

Walka o zachowanie tożsamości narodowej przebiega na wielu płaszczyznach. W przypadku Polski szczególne znaczenie ma utrzymanie związku Kościoła z narodem i narodu z Kościołem.

Żyjemy w trudnych czasach. Oczywiście. Czasy nigdy nie były łatwe dla człowieka, czy dla ludzkości...

Karol Darwin z wielkim uznaniem przyjął tezy zawarte w książce Tomasza Malthusa poświęconej prawom demografii. Twórca ewolucjonizmu przyznaje, że tezy Malthusa zgadzają się z teorią walki o byt...

Odpowiedzialność Polonii za Polskę - prof. Piotr Jaroszyński, Chicago, Dom Podhalan, 19.09.2011

Spróbujmy jeszcze poruszyć temat, tak bardzo ważny dla nas, temat reparacji ze strony przede wszystkim Niemców...

Praca bywa ciężka, a nawet bardzo ciężka. Do takiej należy choćby kopanie rowu łopatą i to przez cały dzień, a nawet dzień po dniu. Jednak sam ciężar pracy nie rozstrzyga jeszcze o jej sensowności i...

Dlaczego warto uczyć się polskiego na emigracji? - prof. Piotr Jaroszyński, Chicago, Polska szkoła sobotnia im. Mikołaja Kopernika, 18.09.2011

Tematem który wraca, i który powinien ciągle wracać, jest temat tak zwanych reparacji...

W czasie zaprowadzania w Polsce komunizmu strategiczną rolę odgrywała własność. Wysiłek komunistów skupił się na tym, aby siłą lub podstępem, prawnie lub bezprawnie, pozbawić Polaków własności. To...

Początek roku akademickiego. Jest to moment szalenie ważny w życiu człowieka, zwłaszcza tego, który postanowił studiować...

Im bardziej czasy stają się trudne, tym bardziej człowiek potrzebuje stałych i czytelnych punktów odniesienia. A o to wcale nie jest łatwo. Odnieść nawet można wrażenie, że to wszystko ma się ciągle...