Strona główna

WITAM PAŃSTWA NA MOJEJ STRONIE AUTORSKIEJ

PIOTR JAROSZYŃSKI

"Sic vive cum hominibus, tamquam deus videat; sic loquere cum deo, tamquam homines audiat" Seneka

Nowobogaccy dawniej i dziś

Nowobogaccy dawniej i dziś

Po zmianie ustroju z socjalistycznego na kapitalistyczny pojawiła się w Polsce warstwa ludzi...

Socjotechnika i demokracja

Socjotechnika i demokracja

Socjotechnika jest umiejętnością naukowego sterowania społeczeństwem. Oddaje ona szczególne...

The Crisis of the American University - prof. Mario Ramos-Reyes

The Crisis of the American University - prof. Mario Ramos-Reyes

"The Crisis of the American University" - Mario Ramos-Reyes (Professor of Philosophy and Latin...

O. Jacek Woroniecki - ku świętości

O. Jacek Woroniecki - ku świętości

Niedawno miało miejsce wydarzenie do którego warto wracać. Ma ono bowiem wielkie znaczenie dla...

Jan Paweł II – nauczyciel myślenia

Jan Paweł II – nauczyciel myślenia

"Jan Paweł II - nauczyciel myślenia". W programie gościliśmy prof. dr hab. Krystynę Czubę -...

Siła chrześcijaństwa - Gilbert Keith Chesterton

Siła chrześcijaństwa - Gilbert Keith Chesterton

Ci, którzy chętnie przedstawiają wiarę chrześcijańską jako fanatyzm, są skazani na wieczne...

Inspirujący Mickiewicz - lekcje z życia i pracy poety w Bibliotece Arsenału

Inspirujący Mickiewicz - lekcje z życia i pracy poety w Bibliotece Arsenału

Dziś trochę historii i literatury. Jest sytczeń albo luty roku 1853...

The Crisis of American Democracy: The Dying Citizen - prof. Curtis Hancock

The Crisis of American Democracy: The Dying Citizen - prof. Curtis Hancock

"The Crisis of American Democracy: The Dying Citizen" - Prof. Curtis Hancock, a Philosophy...

Świat i pies

Świat i pies

W wielu, a może nawet w większości polskich domów czy mieszkań spotkać można najstarsze z...

Bliski Reagan

Bliski Reagan

W naszej współczesnej historii w sposób szczególny zapisał się Ronald Reagan...

Chroń oczy przed reklamą

Chroń oczy przed reklamą

Wiele osób oglądających telewizję skarży się, że przerwy między jednym a drugim programem pękają...

Dlaczego kryzys Europy? - prof. Mieczysław Ryba (KUL)

Dlaczego kryzys Europy? - prof. Mieczysław Ryba (KUL)

"Dlaczego kryzys Europy?" - Profesor dr hab. Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu...

Przedmurze - Prof. Feliks Koneczny

Przedmurze - Prof. Feliks Koneczny

W Polsce toczy się walka o przyszłość Europy. Nasze położenie geograficzne sprawia, że póki my...

Zima i teatr

Zima i teatr

Pogoda jest zmienna. Zima nadchodzi i odchodzi, a choć wielu z nas woli wiosnę niż zimę, to...

Kartezjusz i... telewizja

Kartezjusz i... telewizja

Dziś jesteśmy rozpieszczani do tego stopnia, że szukamy tylko tego, co łatwe i przyjemne....

Dlaczego kryzys mediów? - prof. Hanna Karp (AKSiM, Toruń)

Dlaczego kryzys mediów? - prof. Hanna Karp (AKSiM, Toruń)

Dlaczego kryzys mediów? - prof. Hanna Karp (AKSiM, Toruń). XXIII Sympozjum z cyklu: «PRZYSZŁOŚĆ...

Żywe narzędzie

Żywe narzędzie

Człowiekowi zawsze grozi to, że albo będzie potraktowany jak rzecz (gdy na przykład zostanie...

Wolność dziecka a autorytet rodziców

Wolność dziecka a autorytet rodziców

Trwają ataki na rodzinę. Pojawiły się nawet plakaty, z których można wnioskować, że bardziej...

Gender: Malthus i socjalizm

Gender: Malthus i socjalizm

Malthus pozostawił biednych samym sobie. Uznał bowiem, że sami są sobie winni, jeśli zakładają...

Języki klasyczne a wychowanie Polaka

Języki klasyczne a wychowanie Polaka

Współczesny Polak rozumie, że warto uczyć się języków obcych, takich jak angielski, niemiecki...

Kryzys sztuki i kryzys w w sztuce - prof. Artur Mamcarz-Plisiecki (KUL)

Kryzys sztuki i kryzys w w sztuce - prof. Artur Mamcarz-Plisiecki (KUL)

Kryzys sztuki i kryzys w w sztuce - prof. Artur Mamcarz-Plisiecki (KUL). XXIII Sympozjum z cyklu:...

Od Powstania do Niepodległości

Od Powstania do Niepodległości

Pozostańmy jeszcze w klimacie Powstania Styczniowego. Nie trwało ono jednak ani dzień, ani...

Beauty and Being: Thomistic Perspectives by Piotr Jaroszyński (review)

Beauty and Being: Thomistic Perspectives by Piotr Jaroszyński (review)

Zagzebski admits that she would like to find a solution to this challenge. I think it will be...

Kryzys edukacji - perspektywa nauczyciela - dr Joanna Kiereś-Łach (KUL)

Kryzys edukacji - perspektywa nauczyciela - dr Joanna Kiereś-Łach (KUL)

Kryzys edukacji - perspektywa nauczyciela - dr Joanna Kiereś-Łach (KUL). XXIII Sympozjum z cyklu:...

Rządy technokratów

Rządy technokratów

Albert Speer to jeden z głównych twórców potęgi III Rzeszy. Najpierw był nadwornym architektem,...

Wracajmy do Herberta

Wracajmy do Herberta

Kiedy zastanawiamy się nad naszą sytuacją zarówno w Polsce, w Europie i na całym świecie,...

Kryzys filozofii - ale jakiej? - prof. Artur Andrzejuk (UKSW)

Kryzys filozofii - ale jakiej? - prof. Artur Andrzejuk (UKSW)

Kryzys filozofii - ale jakiej? - prof. dr hab. Artur Andrzejuk (UKSW), XXIII Sympozjum z cyklu:...

Człowiek bez ojczyzny?

Człowiek bez ojczyzny?

We współczesnym świecie zachodnim obserwujemy działania, których celem jest rozbicie rodziny i...

Telewizja - myślenie brzuchem

Telewizja - myślenie brzuchem

Wiele osób ciągle nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo obraz telewizyjny może zatruwać naszą...

 • Nowobogaccy dawniej i dziś

  Nowobogaccy dawniej i dziś

 • Socjotechnika i demokracja

  Socjotechnika i demokracja

 • The Crisis of the American University - prof. Mario Ramos-Reyes

  The Crisis of the American University - prof. Mario Ramos-Reyes

 • O. Jacek Woroniecki - ku świętości

  O. Jacek Woroniecki - ku świętości

 • Jan Paweł II – nauczyciel myślenia

  Jan Paweł II – nauczyciel myślenia

 • Siła chrześcijaństwa - Gilbert Keith Chesterton

  Siła chrześcijaństwa - Gilbert Keith Chesterton

 • Inspirujący Mickiewicz - lekcje z życia i pracy poety w Bibliotece Arsenału

  Inspirujący Mickiewicz - lekcje z życia i pracy poety w Bibliotece Arsenału

 • The Crisis of American Democracy: The Dying Citizen - prof. Curtis Hancock

  The Crisis of American Democracy: The Dying Citizen - prof. Curtis Hancock

 • Świat i pies

  Świat i pies

 • Bliski Reagan

  Bliski Reagan

 • Chroń oczy przed reklamą

  Chroń oczy przed reklamą

 • Dlaczego kryzys Europy? - prof. Mieczysław Ryba (KUL)

  Dlaczego kryzys Europy? - prof. Mieczysław Ryba (KUL)

 • Przedmurze - Prof. Feliks Koneczny

  Przedmurze - Prof. Feliks Koneczny

 • Zima i teatr

  Zima i teatr

 • Kartezjusz i... telewizja

  Kartezjusz i... telewizja

 • Dlaczego kryzys mediów? - prof. Hanna Karp (AKSiM, Toruń)

  Dlaczego kryzys mediów? - prof. Hanna Karp (AKSiM, Toruń)

 • Żywe narzędzie

  Żywe narzędzie

 • Wolność dziecka a autorytet rodziców

  Wolność dziecka a autorytet rodziców

 • Gender: Malthus i socjalizm

  Gender: Malthus i socjalizm

 • Języki klasyczne a wychowanie Polaka

  Języki klasyczne a wychowanie Polaka

 • Kryzys sztuki i kryzys w w sztuce - prof. Artur Mamcarz-Plisiecki (KUL)

  Kryzys sztuki i kryzys w w sztuce - prof. Artur Mamcarz-Plisiecki (KUL)

 • Od Powstania do Niepodległości

  Od Powstania do Niepodległości

 • Wolność dla Andrzeja Poczobuta!

  Wolność dla Andrzeja Poczobuta!

 • Beauty and Being: Thomistic Perspectives by Piotr Jaroszyński (review)

  Beauty and Being: Thomistic Perspectives by Piotr Jaroszyński (review)

 • Kryzys edukacji - perspektywa nauczyciela - dr Joanna Kiereś-Łach (KUL)

  Kryzys edukacji - perspektywa nauczyciela - dr Joanna Kiereś-Łach (KUL)

 • Rządy technokratów

  Rządy technokratów

 • Wracajmy do Herberta

  Wracajmy do Herberta

 • Kryzys filozofii - ale jakiej? - prof. Artur Andrzejuk (UKSW)

  Kryzys filozofii - ale jakiej? - prof. Artur Andrzejuk (UKSW)

 • Człowiek bez ojczyzny?

  Człowiek bez ojczyzny?

 • Telewizja - myślenie brzuchem

  Telewizja - myślenie brzuchem

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

jako wspólny najwyższy cel wszystkich ludów i wszystkich narodów, aby wszyscy ludzie i wszystkie organy społeczeństwa mając stale w pamięci niniejszą Deklarację - dążyły w drodze nauczania i wychowywania do rozwijania poszanowania tych praw i wolności i aby zapewniły za pomocą postępowych środków o zasięgu krajowym i międzynarodowym powszechne i skuteczne uznanie i stosowanie tej Deklaracji zarówno wśród Państw Członkowskich, jak i wśród narodów zamieszkujących obszary podległe ich władzy.

Artykuł 1
Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.

Artykuł 2
Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu. Nie wolno ponadto czynić żadnej różnicy w zależności od sytuacji politycznej, prawnej lub międzynarodowej kraju lub obszaru, do którego dana osoba przynależy, bez względu na to, czy dany kraj lub obszar jest niepodległy, czy też podlega systemowi powiernictwa, nie rządzi się samodzielnie lub jest w jakikolwiek sposób ograniczony w swej niepodległości.

Artykuł 3
Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby.

Artykuł 4
Nie wolno nikogo czynić niewolnikiem ani nakładać na nikogo służebności; niewolnictwo i handel niewolnikami są zakazane we wszystkich swych postaciach.

Artykuł 5
Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny, nieludzki lub poniżający.

Artykuł 6
Każdy człowiek ma prawo do uznawania wszędzie jego osobowości prawnej.

Artykuł 7
Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją, będącą pogwałceniem niniejszej Deklaracji, i przed jakimkolwiek narażeniem na taką dyskryminację.

Artykuł 8
Każdy człowiek ma prawo do skutecznego odwoływania się do kompetentnych sądów krajowych przeciw czynom stanowiącym pogwałcenie podstawowych praw przyznanych mu przez konstytucję lub przez prawo.

Artykuł 9
Nikogo nie wolno samowolnie aresztować, zatrzymać lub wygnać z kraju.

Artykuł 10
Każdy człowiek ma na warunkach całkowitej równości prawo, aby przy rozstrzyganiu o jego prawach i zobowiązaniach lub o zasadności wysuwanego przeciw niemu oskarżenia o popełnienie przestępstwa być słuchanym sprawiedliwie i publicznie przez niezależny i bezstronny sąd.

Po zmianie ustroju z socjalistycznego na kapitalistyczny pojawiła się w Polsce warstwa ludzi bardzo bogatych. Dochodzili do majątku w różny sposób, jedni mieli dużo szczęścia, inni byli pracowici i...

Socjotechnika jest umiejętnością naukowego sterowania społeczeństwem. Oddaje ona szczególne usługi w państwach demokratycznych, w których zewnętrzny przymus, tak charakterystyczny dla państw jawnie...

"The Crisis of the American University" - Mario Ramos-Reyes (Professor of Philosophy and Latin America History; Consul General Emeritus of Paraguay to the State of Kansas), Institute for the Study...

Niedawno miało miejsce wydarzenie do którego warto wracać. Ma ono bowiem wielkie znaczenie dla Kościoła i dla Polski...

"Jan Paweł II - nauczyciel myślenia". W programie gościliśmy prof. dr hab. Krystynę Czubę - kierownika Katedry Pedagogiki Mediów w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu...

Ci, którzy chętnie przedstawiają wiarę chrześcijańską jako fanatyzm, są skazani na wieczne zagubienie. W ich opowieściach wiara przedstawia się jako fanatycznie broniąca niczego i fanatycznie...

Dziś trochę historii i literatury. Jest sytczeń albo luty roku 1853...

"The Crisis of American Democracy: The Dying Citizen" - Prof. Curtis Hancock, a Philosophy Professor at Rockhurst Jesuit University in Kansas City, Missouri, USA, and Holy Apostles College &...

W wielu, a może nawet w większości polskich domów czy mieszkań spotkać można najstarsze z udomowionych zwierząt - psa. Czasem jest to mały piesek, nieomal maskotka, np. ratlerek, a czasem wielkie...

W naszej współczesnej historii w sposób szczególny zapisał się Ronald Reagan...

Wiele osób oglądających telewizję skarży się, że przerwy między jednym a drugim programem pękają w szwach od reklam. Szczególne natężenie ma miejsce przed audycjami, które z jakichś powodów oglądane...

"Dlaczego kryzys Europy?" - Profesor dr hab. Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego poruszył ten temat podczas XXIII Sympozjum z cyklu "Przyszłość cywilizacji Zachodu: Kryzys...

W Polsce toczy się walka o przyszłość Europy. Nasze położenie geograficzne sprawia, że póki my nie ulegniemy zarazie, tamci dalej na zachodzie są bezpieczni. Wykazało doświadczenie, że agitacja...

Pogoda jest zmienna. Zima nadchodzi i odchodzi, a choć wielu z nas woli wiosnę niż zimę, to jednak ten przełom pór roku ma swój urok...

Dziś jesteśmy rozpieszczani do tego stopnia, że szukamy tylko tego, co łatwe i przyjemne. Jesteśmy jak dzieci, tyle że podstarzałe. A człowiek dorosły nie powinien bać się trudu, również trudu...

Dlaczego kryzys mediów? - prof. Hanna Karp (AKSiM, Toruń). XXIII Sympozjum z cyklu: «PRZYSZŁOŚĆ CYWILIZACJI ZACHODU» Kryzys Zachodu – kryzys wartości, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 17 listopada 2022

Człowiekowi zawsze grozi to, że albo będzie potraktowany jak rzecz (gdy na przykład zostanie przewrócony i kopnięty, tak jakby był drewnianym klockiem), albo też że potraktowany będzie jako żywe...

Trwają ataki na rodzinę. Pojawiły się nawet plakaty, z których można wnioskować, że bardziej chory jest ich twórca niż ucharakteryzowane osoby. Patrząc uważniej na to, co się dzieje, dostrzec można...

Malthus pozostawił biednych samym sobie. Uznał bowiem, że sami są sobie winni, jeśli zakładają rodziny i mają dużo dzieci, nie mogąc rodziny utrzymać. Co więcej, twierdził, że przeciwko takiej...

Współczesny Polak rozumie, że warto uczyć się języków obcych, takich jak angielski, niemiecki czy francuski. Wiadomo, jak znajomość przydać się może w kontaktach z cudzoziemcami zarówno...

Kryzys sztuki i kryzys w w sztuce - prof. Artur Mamcarz-Plisiecki (KUL). XXIII Sympozjum z cyklu: «PRZYSZŁOŚĆ CYWILIZACJI ZACHODU» Kryzys Zachodu – kryzys wartości, Katolicki Uniwersytet Lubelski,...

Pozostańmy jeszcze w klimacie Powstania Styczniowego. Nie trwało ono jednak ani dzień, ani miesiąc, ale prawie dwa lata...

Zagzebski admits that she would like to find a solution to this challenge. I think it will be found in analyzing in greater detail what it means to say that the timeless domain is as real as the...