Książki naukowe

WITAM PAŃSTWA NA MOJEJ STRONIE AUTORSKIEJ

PIOTR JAROSZYŃSKI

"Sic vive cum hominibus, tamquam deus videat; sic loquere cum deo, tamquam homines audiat" Seneka

Piotr Jaroszyński, Czesław Jaroszyński

Podstawy retoryki klasycznej

Człowiek naprawdę wykształcony, "mówca słów", powinien przełamywać ten miałki stereotyp, gdyż rozwój osobowy w kontekście prawdy, dobra i piękna nie dokona się bez właściwego współudziału słowa. Ono właśnie nadaje kształt najsubtelniejszym nawet przeżyciom, które inaczej wyparują bez śladu, ono również wznosi się na poziom tego, co przekracza nasze pojmowanie. I takie było zadanie retoryki klasycznej: pomóc młodzieży za pośrednictwem mistrza, teorii i ćwiczeń opanować tę najtrudniejszą, a równocześnie najbardziej ludzką ze wszystkich sztuk. Zadanie to jest ciągle aktualne, gdyż - jak zauważył celnie Cyceron - mądrość bez elokwencji niewielki przynosi pożytek, zaś elokwencja bez mądrości jest rzeczą groźną.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sióstr Loretanek

Warszawa 1998
ISBN 8386851538


Spis treści:

Część 1

Piotr Jaroszyński

Wstęp
Rozdział I
Miejsce retoryki w kulturze zachodniej

 • Powstanie retoryki
 • Miejsce retoryki w kształceniu
 • Pochwała retoryki
 • Krytyka retoryki
 • Co to jest retoryka?
 • W obronie retoryki
 • Cel retoryki

Rozdział II
Zanim wygłosisz

 • Inwencja (Inventio)
  1. Temat
  2. Trzy typy perswazji
   1. Do rozumu
   2. Do uczuć
   3. Do charakteru
  3. Miejsca
   1. wspólne
   2. szczegółowe
  4. Typy mowy
   1. doradcza
   2. sądowa
   3. popisowa
   4. kazanie
 • Plan (Dispositio)
  1. Wstęp
  2. Przedstawienie problemu
  3. Podział
  4. Argumentacja
   1. oznaka
   2. entymemat
   3. przykład
   4. autorytet
   5. chwyty erystyczne
  5. Zakończenie
 • Styl (Elocutio)
  1. Stosowność
   1. wewnętrzna
   2. zewnętrzna
   3. trzy style (prosty, średni, wzniosły)
  2. Poprawność
   1. barbaryzmy
   2. solecyzmy
  3. Przejrzystość
  4. Ozdobność
   1. tropy
   2. figury retoryczne
   3. amplifikacja
   4. kompozycja (period)
  5. Styl dziś

Rozdział III
Po napisaniu - Wygłoszenie (Pronuntiatio)

 • Pamięć (Memoria)
 • Ćwiczenia (Exercitatio)
  1. Czytanie
  2. Pisanie
  3. Mówienie
   1. słyszalność
   2. artykulacja
   3. interpretacja
 • Kultura czytania (lectio)
 • Sposób wygłaszania (actio)

Zakończenie
Indeks terminów
Indeks nazwisk
Bibliografia


Część 2
Czesław Jaroszyński

 • Narządy mowy i ich czynności
 • Zasada działania instrumentów muzycznych
 • Podział narządów mowy
  1. Aparat oddechowy
  2. Aparat fonacyjny
  3. Aparat rezonacyjny
 • Czynności narządów mowy
 • Rejestry
 • Oddech
  1. Oddech górny (obojczykowy)
  2. Oddech średni (śródżebrowy)
  3. Oddech dolny (przeponowy)
  4. Oddech żebrowo-przeponowy
 • Artykulacja
 • Sylaba
 • Głoska
  1. Podstawowe właściwości głosek
  2. Rodzaje głosek ze względu na dźwięczność
 • Samogłoska
  1. Sposób wymawiania
  2. Ćwiczenia samogłosek
  3. Hiatus - rozziew
 • Artykulacja samogłosek: ę, ą
 • Spółgłoska
 • Zasady wymawiania niektórych grup spółgłoskowych
  1. Upodobnienia
  2. Artykulacja spółgłosek podwójnych
  3. Miękkie wymawianie spółgłosek
  4. Twarde wymawianie spółgłosek
  5. Artykulacja niektórych grup spółgłoskowych
  6. Rozróżnienie niektórych spółgłosek
  7. O niektórych uchybieniach w artykulacji spółgłosek
 • Błędy wymowy
 • Fraza
 • Ogólne pojęcie frazy
 • Fraza a interpunkcja
  1. Rys historyczny
  2. Obowiązujące znaki interpunkcyjne a fraza
  3. Ćwiczenia
 • Akcent
  1. Akcent dotyczący wyrazu
  2. Wyrazy nie akcentowane
  3. Ćwiczenia
  4. Akcent dotyczący frazy
 • Intonacja
 • Funkcja intonacji
 • Linia zamknięta
 • Linia otwarta
 • Układ linii intonacyjnych
 • Melodyjność frazy
 • Wyróżnienie wyrazów
 • Wyrazy jako nośniki sensów
 • Układ wyrazów
 • Wyrazy jednosylabowe
 • Powtórzenie tego samego wyrazu
 • Podsumowanie
 • Rozczłonkowanie tekstu (w retoryce klasycznej)
 • Człon
  1. Człony współrzędnie ułożone
  2. Człony przeciwstawne
  3. Człony o równej długości
  4. Podobieństwo brzmień końca członów
  5. Paralelizm członów w psalmach
 • Fraza
 • Cząstka
 • Okres
  1. Budowa okresu
  2. Rodzaje okresów
 • Wiersz
 • Pojęcie słowa "wiersz"
 • Wiersz metryczny
 • Wiersz toniczny
 • Wiersz sylabiczny
 • Wiersz polski
 • Środki wyrazu
 • Iloczas
  1. Tempo
  2. Rytm
 • Dynamika
 • Melodia
 • Barwa głosu
 • Pauza
 • Uwagi końcowe
 • Przestrzeń
  1. Znaczenie przestrzeni
  2. Kontakt ze słuchaczami
 • Opanowanie pamięciowe tekstu
 • Tak zwana trema
 • Język a emocje
 • Ulotność słowa mówionego
 • Praca nad tekstem
 • Znaki interpunkcyjne

Bibliografia
Spis rzeczy

 
Angelicum's Ethics Course: Ethics - The Drama of the Moral Life

Angelicum's Ethics Course: Ethics - The Drama of the Moral Life by Piotr Jaroszynski and Mathew Anderson. We highly recommend this brilliant, modern, clear and lucid book. Classical ethics that part...

Ética: el drama de la vida moral

Título Ética: el drama de la vida moral, Autor Piotr Jaroszynski y Mathew Anderson, Colección Astrolabio Antropología y Ética Año 2012 Páginas 184 Precio con IVA 13 Precio sin IVA 12.5 El libro de...

Metaphysics or ontology?

Piotr Jaroszynski, Metaphysics or ontology?, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011, Metaphysics or ontology? Answering this question is crucial for an understanding of Western...

Estetyka czy filozofia piękna?

Estetyka czy filozofia piękna? Piotr Jaroszyński Rozprawa habilitacyjna Redakcja Wydawnictw KUL Lublin 1990 Ilość stron: 328. ISBN 83-228-0188-2

Metafizyka piękna

Metafizyka piękna - próba rekonstrukcji teorii piękna w filozofii klasycznej Piotr Jaroszyński Rozprawa doktorska Wydawnictwo: Redakcja Wydawnictwa KUL, Lublin 1986 Ilość stron: 189 Rodzaj okładki:...

Metafizyka czy ontologia?

Metafizyka czy ontologia? Piotr Jaroszyński Wydawca: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011 W serii "Monografie i studia z filozofii realistycznej" s. 500 format 24,5x17,7 cm ISBN...

Beauty and Being: Thomistic Perspectives

This book is available in 80 libraries of the world. (Książka ta znajduje się w 80 bibliotekach świata). Beauty and Being: Thomistic Perspectives Piotr Jaroszyński Translated from the Polish by:...

Wprowadzenie do filozofii

Wprowadzenie do filozofii Piotr Jaroszyński (współautor, obok O. M. A. Krąpca, ks. S. Kamińskiego i s. Z. Zdybickiej) Redakcja Wydawnictw KUL Lublin 1992 wyd. 2, poszerzone Lublin 1996 wyd. 3,...

Science in culture

This book is available in around 750 libraries of the world. (Książka ta znajduje się w około 750 bibliotekach świata). Science in culture, Piotr Jaroszyński, Vol. 185, Value inquiry book series...

Metaphysics and Art

Metaphysics and Art Piotr Jaroszyński Translated from the Polish by Hugh McDonald Series: Catholic Thought from Lublin. Vol. 11 Publisher: New York: 2002 Peter Lang Publishing Pages: 215 ISBN:...

Ethics: The Drama of the Moral Life

Piotr Jaroszynski, PhD & Mathew Anderson Ethics: The Drama of the Moral Life The study of the nature of moral choices has been with us as far back as our historical memory and religious traditions...

Człowiek i nauka

Człowiek i nauka Studium filozofii kultury Piotr Jaroszyński w serii "Biblioteka Filozofii teoretycznej" Wydawca: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008 s. 431 format 21,5x15,5 twarda...

Kultura słowa. Podstawy retoryki klasycznej

Kultura słowa. Podstawy retoryki klasycznej Piotr Jaroszyński, Czesław Jaroszyński Teoria i ćwiczenia (CD w komplecie) Fundacja Nasza Przyszłość, Szczecinek 2008 Wymiar: 13x20cm Ilość stron: 300...

Nauka w kulturze

Nauka w kulturze Piotr Jaroszyński Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne POLWEN, Radom 2002 r. ISBN 83-88822-10-1 "Wykład profesora Piotra Jaroszyńskiego jest niezwykle jasny i przejrzysty, a przy tym...

Metafizyka i sztuka

Metafizyka i sztuka Piotr Jaroszyński Wydawnictwo: Polwen Radom, Warszawa 1996 Ilość stron: 253 Wymiar: 11.5cm x 18cm Rodzaj okładki: Miękka ISBN 83-88822-22-5 Sztuka, obok nauki, etyki i religii,...

Podstawy retoryki klasycznej

Piotr Jaroszyński, Czesław Jaroszyński Podstawy retoryki klasycznej Człowiek naprawdę wykształcony, "mówca słów", powinien przełamywać ten miałki stereotyp, gdyż rozwój osobowy w kontekście prawdy,...

Spór o piękno

Spór o piękno Piotr Jaroszyński Wydawnictwo: Fonopol, Poznań 1992 Impuls, Kraków 2002 Ilość stron: 222 Wymiar: 16.5x23.5cm Rodzaj okładki: Miękka ISBN 8373081631 W książce Autor próbuje przemierzyć...

Etyka - dramat życia moralnego

Etyka - dramat życia moralnego Piotr Jaroszyński Wydawnictwo: I wyd. Tolek, Katowice 1992, VI wyd. Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2001 Ilość stron: 112 Format: 145x203 Oprawa: miękka ISBN...