Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Nie każda cywilizacja posiada takie samo źródło swojej siły...

Emigracja: ku rozwadze

Raz po raz wracamy do jakiejś naszej tragedii narodowej, jaką jest emigracja...

Seneka - sentencje i rady na dziś

Starożytni, uzbrojeni w mądrość, mieli zawsze coś ciekawego do powiedzenia...

Zrozumieć wiarę: Benedykt XVI

Czytanie dzieł teologicznych jest równie ważne, co trudne...

Każdy z nas

Pokolenie błogosławionego Jana Pawła II doskonale zna papieskie homilie...

Wspomnienie ś.p. księdza profesora Andrzeja Maryniarczyka

Minął już rok od odejścia do Pana księdza profesora Andrzeja Maryniarczyka...

Inwokacja czy Modlitwa?

Czas rozstać się z Adamem Mickiewiczem, a właściwie z jego dziełami...

Mickiewicz arcypolski

26 listopada 1855 roku zmarł Adam Bernard Mickiewicz...

Bajeczna Malta

Już niedługo, bo 16 kwietnia przybędzie na Maltę Ojciec Święty Benedykt XVI...

Referendum

Warszawskie referendum w sprawie odwołanie dotychczasowej prezydent Warszawy ukazuje coś, czego wielu naszych rodaków może do końca nie rozumieć...

Od gimnastyki do sportu

Olimpiada, to widowisko, w którym biorą udział najsprawniejsi ze sprawnych...

Oblężenie będzie trwać

"Ante resurrectionem omnes morientur" - "Przed zmartwychwstaniem wszyscy umrą" - mówi ze spokojem św. Tomasz z Akwinu...

Wojna na słowa

Trudno powiedzieć, żeby na naszej ziemi panował spokój...

Odczytać czas

Człowiek nieustannie musi odczytywać czas, w jakim przychodzi mu żyć...

Moskwa: mrzonki o bezkresnym panowaniu

Próbując zrozumieć sytuację w jakiej znajduje się Polska, Europa i Świat, warto sięgać do myśli Polaków, którzy te sprawy dość dobrze rozumieli...

Walka o podstawowe zasady: Prawda, Dobro, Piękno

Już nastał nowy rok...

Św. Tomasz o Bożym Narodzeniu

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia...

Uniwersytet: europejskie dziedzictwo

Minęły wakacje, minęło lato, ale zaczyna się nowy rok szkolny akademicki...

Konstytucja: na ratunek Ojczyźnie

Początek maja to czas kiedy pamięć nasza wraca do wielkiego wydarzenia, jakim było uchwalenie Konstytucji 3 maja...

Uniwersytet nad Orinoko

Gdy samolot schodzi powoli do lądowania w Puerto Ordaz oczy chwytają chciwie deltę sławnej rzeki Orinoko...

Prymas Tysiąclecia – Mistrz Słowa

Nasza myśl ciągle wraca do tej wspaniałej wielkiej postaci, jaką był ksiądz Prymas Stefan Wyszyński...

Kryzys czy walka?

Wiele mówi się i pisze o kryzysie. Nie jest to jednak żadna nowość...

Wiara u źródeł człowieczeństwa

Człowiek to wyjątkowe stworzenie...

Wychowanie do odpowiedzialności

Jedną z naważniejszych cech, jaką człowiek powinien posiąść, jest odpowiedzialność...

Wirus: mały błąd na początku

Czasy przełomu wyrywają człowieka z utartego stylu życia i zmuszają do refleksji...

Św. Szczęsny Feliński

Św. Zygmunt Szczęsny Feliński niedawno kanonizowany arcybiskup Warszawy Prymas Polski należał do tego środowiska, które systematycznie i z...