AKTUALNOŚCI

WITAM PAŃSTWA NA MOJEJ STRONIE AUTORSKIEJ

      PIOTR JAROSZYŃSKI  

"Sic vive cum hominibus, tamquam deus videat; sic loquere cum deo, tamquam homines audiat" Seneka

Problem emigracji w coraz większym stopniu staje się problemem nie tylko europejskim, ale i ogólnoświatowym. Otwiera szanse, zwłaszcza ekonomiczne, gdy emigrant uciekając od pułapki bezrobocia we własnym kraju znajduje pracę za granicą, lub polityczne, gdy będąc obiektem prześladowań musi szukać wolności w obcym państwie. Ale emigracja niesie  ze sobą szereg zagrożeń, w tym nade wszystko kulturowych i cywilizacyjnych, takich jak rozpad rodziny, utrata tożsamości narodowej, zwłaszcza przez pokolenia urodzone już na emigracji, kryzys wiary. Problemy te w sposób szczególny dotykają młodą emigrację polską, bo przecież to młodzież jest w najwyższym stopniu nęcona propozycjami wyjazdu ukazywanego w blasku wysokich zarobków, ale z pominięciem strat duchowych.
Warto z tymi problemami się zapoznać i głębiej je przemyśleć, zwłaszcza przed podjęciem decyzji o wyjeździe na emigrację, wyjeździe, który realnie może być biletem tylko w jedną stronę. Warto posłuchać ciekawych prelegentów, z Polski i zza granicy, którzy dzielić się będą swoim doświadczeniem, swoją wiedzą i swoimi przemyśleniami. Zapraszamy!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM SYMPOZJUM

Katedra Filozofii Kultury KUL oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Gilson Society (USA): zapraszają na X Międzynarodowe Sympozjum z cyklu

«PRZYSZŁOŚĆ CYWILIZACJI ZACHODU»

Emigracja i cywilizacje

14 maja 2011 (sobota)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Część I    WYKŁADY PLENARNE (Aula im. Kard. Stefana Wyszyńskiego)

10.00 Otwarcie Sympozjum: JM REKTOR KUL

10.10 Wypowiedź multimedialna śp. O. prof. dra hab. Mieczysława Alberta KRĄPCA pt. Czym jest polskość?

10.20-10.50 prof. dr hab. Piotr JAROSZYŃSKI (KUL) – Wprowadzenie do tematu: Skarb cywilizacji

10.50-11.40 prof. Peter REDPATH (Western Universities, USA) – Globalization, Nationalism and the Present US Immigration Troubles (Globalizacja, nacjonalizm a współczesne problemy imigracyjne Stanów Zjednoczonych)

Dyskusja - Przerwa na kawę: 12.00-12.30

12.30-13.10 o. dr Krzysztof BIELIŃSKI CSsR (Rektor WSKSiM, Toruń) – Kościół wobec emigracji

13.10-13.50 prof. dr hab. Henryk KIEREŚ (KUL) – Emigracja jako problem cywilizacyjny

Dyskusja - Przerwa na obiad: 14.10-15.00

Część II    DYSKUSJE PANELOWE (15.00–17.00)

I. POLSKA (sala nr 212)

prof. dr hab. Krzysztof WROCZYŃSKI (KUL) – Uwagi o emigracji i tożsamości narodowej

ks. prof. dr hab. Wojciech GUZEWICZ (UWM) – Przymusowe emigracje jako depolonizacja

dr Artur MAMCARZ-PLISIECKI (KUL) – Powołanie i sens polskiej emigracji według twórców polskiej literatury romantycznej

ks. dr Paweł TARASIEWICZ (KUL) – Migracje a drenaż mózgów

Dyskusja

II. EUROPA (sala nr 107)

dr Geert DEMUJINCK (Université  Catholique de Lille, Francja) - Muslim headscarves in a secular state. The philosophical debate in France (Chusty muzułmańskie (hidżab) w państwie świeckim. Debata filozoficzna we Francji)

dr Dorota GIZICKA (KUL) – Eurosieroctwo – rzeczywistość medialna czy realny problem społeczny?

dr Imelda CHŁODNA (KUL) – Edukacja w Unii – szanse i zagrożenia

Dyskusja

III. ŚWIAT (sala nr 208)

prof. Curtis HANCOCK (Rockhurst University, Kansas City, USA) – Illegal Immigration and Its Challenges to American Sovereignty, Culture and Economics (Nielegalna imigracja i jej zagrożenia dla amerykańskiej suwerenności, kultury i ekonomii)

dr Joanna GONDEK (KUL) – Praca – emigracja – cywilizacja

dr Paweł SKRZYDLEWSKI (KUL) – Globalizm a naturalne kręgi ludzkiego życia                                                     

Dyskusja

IV. KOŚCIÓŁ (Aula im. Kard. Stefana Wyszyńskiego)

s. prof. dr hab. Zofia J. ZDYBICKA (KUL) – Pomoc intelektualna Polski dla Wschodu

o. dr Piotr ANDRUKIEWICZ CSsR (WSKSiM, Toruń) – Media a emigracja – na przykładzie Radia Maryja

ks. prof. dr hab. Dominik ZAMIATAŁA (UKSW) – Polskie duszpasterstwo zagraniczne

ks. dr Józef SZYMAŃSKI (KUL) – Oświata i szkolnictwo polonijne

Dyskusja

 

Część III    PANEL DYSKUSYJNY – Migracja jako problem kulturowy

(17.00–19.00; Aula im. Kard. Stefana Wyszyńskiego)

prof. dr hab. Mieczysław RYBA (KUL) – Europa współczesna wobec migracji – główne problemy

prof. Thomas MICHAUD (School of Professional Studies West Liberty University, USA) – Diversity within

                                                        USA Culture and Politics (Różnorodność w kulturze i polityce amerykańskiej)

ks. prof. dr hab. Andrzej MARYNIARCZYK (KUL) – Homo viator

19.00 Zamknięcie Sympozjum

Zapraszamy na Mszę św. o godzinie 8.15, która zostanie odprawiona w Kościele Akademickim KUL

Zgłoszenia: (81) 743-75-15 pn-pt w godz. 10-15, e-mail: ien@ien.pl;

opłata konferencyjna 20 zł: PKO SA 13 1240 6218 1111 0000 4623 9130

Osoby zainteresowane otrzymają zaświadczenie o udziale w sympozjum

PATRONAT MEDIALNY: Radio Maryja, Telewizja Trwam, „Nasz Dziennik”

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd