Felieton "Myśląc Ojczyzna"

WITAM PAŃSTWA NA MOJEJ STRONIE AUTORSKIEJ

PIOTR JAROSZYŃSKI

"Sic vive cum hominibus, tamquam deus videat; sic loquere cum deo, tamquam homines audiat" Seneka

Język polski jest naszym wielkim dobrem narodowym...

Sens studiowania

Witam po długich wakacjach. A wiadomo, że po wakacjach przychodzi czas pracy dla środowisk akademickich...

Wspólna sprawa

Czasem może się nam wydawać, że przeszłość jest taką "kulą u nogi", która przeszkadza w budowaniu przyszłości...

Podatki i socjalizm

Podczas V Kongresu Katolicy i kultura, jaki miał miejsce niedawno w Toruniu w WSKSiM, jedna z prelegentek prof. Yoris Corina, która przybyła do nas...

Zagubiona Europa

Już niedługo obchodzić będziemy kolejną rocznicę podpisania traktatu rzymskiego...

Święta więź z Ojczyzną

Z Nowym Rokiem, ogarniamy nie tylko perspektywy osobiste, ale również całość naszego narodu...

Cywilizacja bez religii?

Walka z krzyżem trwa. Ostatnio dotknęła ona Francję...

Ziemia: nie tylko produkcja

Wiosna to czas, kiedy najłatwiej zobaczyć pracę, jaką podejmuje rolnik na swoim polu...

Józef Brandt: rozsławianie Polski

Jest ciekawe, że Polska, nie tylko w okresie niepodległości, ale również w czasach zaborów, była atrakcyjna dla cudzoziemców...

Narodowe tajemnice różańca

Stefan Kardynał Wyszyński zwracając się w tysiącach swoich homilii do narodu i wiernych miał oczy, serce i umysł utkwione w dwa punkty: w Boga i w...

Paderewski - od Podola do niepodległości

Wśród Ojców niepodległości, tej niepodległości, której setną rocznicę w tym roku obchodzimy, jednym z ważniejszych jest Ignacy Jan Paderewski...

Promieniowanie arcydzieł

W kulturze wielkich narodów są arcydzieła, które pełnią rolę zworników...

Nadzieja dla Polski

Stary rok powoli dobiega końca...

Urszulanki z Windsoru

Jednym z trudniejszych a zarazem wielkich zadań jakie stoją przed Polakami, którzy mieszkają na emigracji jest zachowanie polskości...

Niezłomni z Nowogródczyzny

Coraz więcej czasu i miejsca poświęca się temu niezwykłemu zjawisku, jakim byli Żołnierze Niezłomni...

Mickiewicz: fragment wielkiego koncertu

Trzeci Maja. Trudno tego święta nie rozpocząć od cudownych strof koncertu Jankiela...

Wielki Jubileusz

Wśród wielu wydarzeń, które czekają na nas, właśnie w tym roku, który się rozpoczął, jest jedno o wyjątkowym znaczeniu...

Cud Antyku

Człowiek od najmłodszych lat poddawany jest wpływowi różnych czynników, które formują go od wewnątrz...

Mickiewicz: w rocznicę śmierci

Wśród wielu rocznic nie możemy zapomnieć o tej rocznicy, która dotyczy Adama Mickiewicza...

Pragnienie istnienia

Z punktu widzenia ludzkich dziejów i losu człowieka, zderzają się dwa pytania...

Odrobina filozofii

Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak ważną rolę odgrywa w życiu cżłowieka i społeczeństwa nauka...

10 lutego 1940 Wielka wywózka Polaków

10 lutego, to kolejna już, bo 76 rocznica Wywózki Polaków z Kresów Wschodnich...

Pocałunek ziemi - przesłanie z kresów

Jest taka prawidłowość, że człowiek z biegiem lat zaczyna tęsknić za przeszłością...

Nie tracić ducha

Czasami zdarza się, że tracimy wiarę we własne siły i skuteczność podejmowanych działań...

Dobro i zło: jasny przekaz

Zadaniem społeczeństwa w cywilizacji łacińskiej, jest osiąganie coraz wyższego poziomu moralnego...

Strażnicy antypolonizmu

Walka z polskością to długa historia. Tę walkę prowadzili zaborcy. Tą walką trudnili się okupanci...