Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Wśród wielkich ojców naszej niepodległości, wymienić należy koniecznie Wincentego Witosa...

Piękni Polacy

W dzisiejszych trudnych czasach musimy pamiętać o jednym: nie wolno nam tracić wiary w siebie...

Śmiertelnie zagrożeni rolnicy

Odrobina mądrości

Gdybyśmy chcieli scharakteryzować świat i czas w jakim żyjemy, to moglibyśmy powiedzieć, że informacji coraz więcej, ale mądrości coraz mniej...

W pułapce sekularyzmu

Socjalizm przywdziewa różne maski. Raz pojawia się jako rzekomy obrońca robotników i chłopów, innym razem jako rzecznik praw kobiet i dzieci, a...

Dobrobyt to nie wszystko

Polityka, jak wiadomo, to roztropna troska o dobro wspólne...

Dobro i zło: jasny przekaz

Zadaniem społeczeństwa w cywilizacji łacińskiej, jest osiąganie coraz wyższego poziomu moralnego...

Zło jest groźne

Jednym z głównych problemów, przed jakimi stoją osoby zajmujące się wychowywaniem dzieci, a więc rodzice, nauczyciele, katecheci, czy osoby...

Europa: czy to jeszcze Zachód?

Jeszcze do niedawna wyjazd za granicę, zwłaszcza na Zachód, do Londynu, do Rzymu, do Madrytu, do Paryża, to był wielki powód do dumy, tak wielki, że...

Pragnienie istnienia

Z punktu widzenia ludzkich dziejów i losu człowieka, zderzają się dwa pytania...

Odczytać czas

Człowiek nieustannie musi odczytywać czas, w jakim przychodzi mu żyć...

Jałowiecki – zasady i obowiązki

Różne mogą być powody zanurzania się w przeszłość. Dla jednych to okazja do wzruszeń, dla innych ucieczka od aktualnej rzeczywistości, dla jeszcze...

Nieprzedawnione reparacje

Spróbujmy jeszcze poruszyć temat, tak bardzo ważny dla nas, temat reparacji ze strony przede wszystkim Niemców...

Tam była Rzeczpospolita...

Gdy zastanawiamy się nad przeszłością, to widzimy że przeszłość, to nie tylko miniony czas...

Jaka edukacja elit?

Wiele mówi się o reformie edukacji, która rzeczywiście jest potrzebna...

Rosyjski

Dzieje tragicznego nierzadko sąsiedztwa Polski z Rosją stanowiły przedmiot wielu badań, analiz, refleksji...

Powrót Kulturkampfu?

List Papieża do Ojca Krąpca

Mija 10. rocznica odejścia do Pana ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca...

Prorok Skarga

Rok 2012 jest rokiem Piotra Skargi. Mija czterechsetna rocznica jego śmierci...

Człowiek jest tajemnicą

Spróbujmy jeszcze pozostać przy temacie, tak ważnym, jak szukanie odpowiedzi na pytanie "Kim jest człowiek?"

Czy to na pewno repatriacja?

Od pewnego czasu trwa swoista "wędrówka ludów"...

Nie tracić ducha

Czasami zdarza się, że tracimy wiarę we własne siły i skuteczność podejmowanych działań...

Kościuszko - nie tylko pod Racławicami

Wraz ze wzrostem świadomości historycznej coraz lepiej rozumiemy, że naród polski jest od ponad dwóch wieków systematycznie pozbawiany własnych...

10.02.1940: depolonizacja Kresów

Zbliża się kolejna rocznica wywózki Polaków z Kresów...

Uniwersytet wobec prawdy i sumienia

Obserwowany obecnie kryzys uniwersytetu nie jest wynikiem przypadku...

Nie mieszajmy cywilizacji

W Europie, a właściwie na świecie, ma miejsce akcja przesiedlania setek tysięcy ludzi...