Felieton "Myśląc Ojczyzna"
Są pewne zawody, które odgrywają niezwykle ważną rolę społeczną...

Komentarze  

Wacław
+1 # Wacław 2013-05-21 23:45
Jestem niezmierni wdzięczny za Pana słowa tym bardziej, że myśli w nich zawarte dokładnie odpowiadają otaczającj nas rzeczywistości. Opisałem tą sytucję w moim artykule z listopada 2011 roku zatytuowanym "Wieka prowokacja włądzy".
Przzepraszam za celowo zamieszczony błąd w słowie "patrYioci". Zamierzałem sprowokować nim podglądaczy i podsłuchiwaczy, ale widocznie siły ich juz opuściły, za co Bogu dziekuję.
My róbmy swoje.
Szcześć Boże!
Piotr J.
+2 # Piotr J. 2013-05-21 06:32
Dziękuję za ten wpis, który pokazuje, jak wielką rolę odgrywają media: ludzie uznają za istniejące tylko to, co pojawi się w mediach, natomiast sami rzadko kiedy szukają rzeczywistych osób i autentycznych problemów posiadających szerszy wymiar niż doraźne problemy
Wacław
+2 # Wacław 2013-05-20 14:04
Pozwoliłem sobie odczytać publicznie Pana felieton "Prawo bez moralności" w gronie min. lekarzy i prawników. Odbiór był pozytywny, ale trochę ciasno zrobiło mi się w gardle, gdy usłyszałem "... a kto to jest Piotr Jaroszyński?" Sam usiłuję czasem coś napisać i nie dziwne było by podobne pytanie o autorstwo. W tym jednak przypadku postaowiłem uświadomić słuchaczom nie tylko kto jest autorem felietonu, ale również powód dla którego w ogóle można zadawać takie pytana. Mam nadzieję, że moja skromna osoba przyczyni się do tego, iż coraz więcej ludzi zacznie sobie uświadamiać konieczność posiadania wolnych mediów i swobodnego dostępu do nich, aby nawet żadne dziecko nie musiało pytać "a kto to jest Piotr Jaroszyński?" - czy wielu innych Polaków i patryiotów, którzy swój talent, wiedzę i zdrowie poświęcają dla dobra Ojczyzny Polski i budowania świadomości jej obywateli. Bardzo dziękuję Panu za to co Pan robi i życze nieustającej wytrwałości oraz sukcesów w dalszej pracy.
Wacław
Azjatycka ośmiornica

W życiu społecznym są dwie wartości szczególnie cenne. To sprawiedliwość i prawda...

Wielki Jubileusz

Wśród wielu wydarzeń, które czekają na nas, właśnie w tym roku, który się rozpoczął, jest jedno o wyjątkowym znaczeniu...

Przedwiośnie z Chełmońskim

Zbliża się czas, który dla nas Polaków jest szczególnie bliski...

Nawroty antyklerykalizmu

Wojna z Kościołem przybiera różne formy...

Przesłanie Prymasa Tysiąclecia na Boże Narodzenie

Zbliża się Boże Narodzenie...

Prawo do nadziei

Rok 2014 już odszedł, a wraz z nim nasze radości i nasze smutki. Przed nami nowy rok, nowe nadzieje...

Gdzie leży złoty środek?

Życie człowieka nie jest łatwe...

Pandemia a Polonia

Pandemia zbiera co raz większe żniwo...

Uczelnia ma istnieć!

Temat jakim warto nadal się zajmować, to kształcenie zwłaszcza na poziomie wyższym...

Emigracja: ku rozwadze

Raz po raz wracamy do jakiejś naszej tragedii narodowej, jaką jest emigracja...

Prawo czy ukaz?

Nie było i nie ma społeczności, która nie kierowałaby się jakimś prawem lub jakimiś prawami...

Sowiecka depolonizacja kresów

Rankiem 10 lutego 1940 roku Sowieci rozpoczęli zaplanowaną na szeroką skalę i kilka etapów wywózkę Polaków z ziem przez nich zamieszkałych...

Analfabetyzm trwa

Człowiek nie musi umieć czytać, aby być człowiekiem...

PRL a nauka dziś

Oddech PRLu jest ciągle żywy. Nie tylko w polityce, mediach czy biznesie, ale również w nauce...

Rok nadziei

Nadszedł nowy rok. Oczywiście, pojęcie "nowego roku" ma charakter umowny...

Walka o podstawowe zasady: Prawda, Dobro, Piękno

Już nastał nowy rok...

Odzyskać Brandta

Czasami zastanawiamy się do czego może służyć sztuka, np. malarstwo?

Lekcja kaligrafii

Czasami można usłyszeć opinie, że najważniejsza jest idea lub intencja natomiast styl, forma, szczegóły, to wszystko jest drugorzędne lub wręcz...

In vitro - marksistowski język

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważną rolę, zarówno w kontaktach międzyludzkich, jak i w rozwoju samego człowieka, odgrywa język...

Zsyłka: sowiecki terror

Dziesiąty lutego, to data dla polskiej historii, polskiego narodu bardzo ważna...

Walka z Kościołem w Wielkiej Brytanii

Gdy dowiadujemy się o całkiem poważnych pomysłach zmuszenia Kościoła katolickiego w Wielkiej Brytanii do tego, by biskupi wyświęcali na księży...

Święta: być razem

Boże Narodzenie tak mocno wpisuje się w naszą tradycję, że trudno sobie wyobrazić rok bez Bożego Narodzenia...

Moskwa: mrzonki o bezkresnym panowaniu

Próbując zrozumieć sytuację w jakiej znajduje się Polska, Europa i Świat, warto sięgać do myśli Polaków, którzy te sprawy dość dobrze rozumieli...

Nie tracić ducha

Czasami zdarza się, że tracimy wiarę we własne siły i skuteczność podejmowanych działań...

Powrót janczarów?

Znajomość historii dla rozumienia spraw ludzkich jest niezbędna...