Felieton "Myśląc Ojczyzna"

WITAM PAŃSTWA NA MOJEJ STRONIE AUTORSKIEJ

PIOTR JAROSZYŃSKI

"Sic vive cum hominibus, tamquam deus videat; sic loquere cum deo, tamquam homines audiat" Seneka

Przenieśmy się do Lublina. Tam, w bibliotece KUL, w bibliotece głównej przy ulicy Chopina, czynna jest wystawa poświęcona ks. Antoniemu Słomkowskiemu...

Narodowe tajemnice różańca

Stefan Kardynał Wyszyński zwracając się w tysiącach swoich homilii do narodu i wiernych miał oczy, serce i umysł utkwione w dwa punkty: w Boga i w...

Sowiecka depolonizacja kresów

Rankiem 10 lutego 1940 roku Sowieci rozpoczęli zaplanowaną na szeroką skalę i kilka etapów wywózkę Polaków z ziem przez nich zamieszkałych...

Zagrożone Orchard Lake

Przenieśmy się dzisiaj to Stanów Zjednoczonych...

Do nas z Filipin

Niedawna kanonizacja Jana Pawła II znalazła nadzwyczajny odzew w Polsce i na całym świecie...

Zagłada polskich lasów?

Choć jako Polacy jesteśmy przede wszystkim ludem rolniczym...

Zrozumieć wiarę: Benedykt XVI

Czytanie dzieł teologicznych jest równie ważne, co trudne...

O mądrość narodu

W każdych czasach, ale przede wszystkim w czasach trudnych, człowiek musi pamiętać, że jego powinnością jest bycie mądrym...

Perykles i wojna

Czasy są wyjątkowo trudne. Bliska nam część świata znalazła się w stanie wojny...

Święta więź z Ojczyzną

Z Nowym Rokiem, ogarniamy nie tylko perspektywy osobiste, ale również całość naszego narodu...

Mickiewicz: fragment wielkiego koncertu

Trzeci Maja. Trudno tego święta nie rozpocząć od cudownych strof koncertu Jankiela...

Na każdą porę

Każdy z nas ma poczucie niedosytu, że lato trwa tak krótko. Oto wielkimi krokami wkracza jesień...

Ojciec Woroniecki o wojnie

W ramach wojny, każdej wojny, toczy się nie tylko walka militarna, ale również ekonomiczna...

Cud Antyku

Człowiek od najmłodszych lat poddawany jest wpływowi różnych czynników, które formują go od wewnątrz...

Igrzysk i chleba

Rzymianie byli twórcami wielu prostych, a praktycznych zasad, które po dziś dzień wykorzystywane są w polityce...

Lewicowe

Kiedy obserwujemy scenę polityczną w Polsce, to możemy zauważyć kilka ciekawych elementów...

Unia Horodelska

Przed ponad sześciuset laty, król Polski Władysław Jagiełło, spotkał się w roku 1413 ze swym bratem Witoldem...

Sienkiewicz wśród piramid

Zima to czas, w którym można zanurzyć się w ciekawe lektury...

Dzieciństwo Conrada

Spróbujmy jeszcze kilka słów poświęcić tej wielkiej postaci jaką był Józef Konrad Korzeniowski...

Hanka Ordonówna i polskie sieroty

Mijający rok przyniósł wiele okrągłych rocznic. Jedna z nich to 70. rocznica ewakuacji polskich dzieci z Rosji Sowieckiej...

Norwid - od poezji do mądrości

Choć skończył się Rok Norwidowski, o którym jednak zbyt mało było słychać, warto wracać do twórczości tego wielkiego poety...

Przyjdzie zwycięstwo

Gdy dziś coraz mocniej odczuwamy zaciskającą się wokół nas pętlę to nie tylko należy protestować, ale również należy mądrzeć...

Zemsta na elitach

Jednym z ważniejszych problemów przed jakimi ciągle stoimy, jest problem odzyskania, odbudowania polskich elit...

Dlaczego 12 milionów nie głosowało?

Wybory mamy już za sobą. Trwają różne dyskusje, spekulacje, spory, prognozy..

Reforma nauki – podstawowe pytanie

W naszym kraju od pewnego czasu przeprowadzane są różne zmiany, które hurtem określane są jako "dobre zmiany"...

Dwaj siewcy

Jest taki obraz Van Gogha pod tytułem "Siewca"...