Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Dzisiaj porozmawiamy o języku polskim...

Starożytni o przyjaźni

Słyszymy często takie powiedzenie, że "człowiek jest istotą społeczną"...

Pułapka nienawiści

Słowa, takie jak "miłość", "miłosierdzie", "przebaczenie", należą do stałego repertuaru homiletyki chrześcijańskiej...

Gdy zabraknie religii

Wyobraźmy sobie, że nasze życie społeczne pozbawione jest religii i Kościoła katolickiego...

Tyrania lubi powracać

Zbliżają się wybory prezydenckie...

U Mickiewicza w Zaosiu

Warto, jeżeli ktoś ma czas i ochotę, udać się na nasze polskie Kresy do Zaosia...

Wiara u źródeł człowieczeństwa

Człowiek to wyjątkowe stworzenie...

Życzenia Noworoczne (05.01.2010)

Na Nowy Rok składamy sobie życzenia. Najczęściej mówimy o zdrowiu, o spełnieniu marzeń, o Boskiej opiece i Łasce...

Hanka Ordonówna i polskie sieroty

Mijający rok przyniósł wiele okrągłych rocznic. Jedna z nich to 70. rocznica ewakuacji polskich dzieci z Rosji Sowieckiej...

Gdy zbliża się wiosna

Powoli ale zbliża się wiosna...

Emigracja a naród

W okresie świąt myśl nasza i serca nasze zwracają się nie tylko ku najbliższej rodzinie, ale również ku wielkiej rodzinie rodzin, czyli całemu...

Św. Szczęsny Feliński

Św. Zygmunt Szczęsny Feliński niedawno kanonizowany arcybiskup Warszawy Prymas Polski należał do tego środowiska, które systematycznie i z...

Teatr: sanktuarium słowa

Wróćmy dzisiaj do tematu, do którego warto wracać...

Gender: walka trwa

Znakomity list biskupów polskich, ostrzegający przed zgubnymi skutkami ideologii gender, przynosi już zdrowe owoce...

Oblężenie będzie trwać

"Ante resurrectionem omnes morientur" - "Przed zmartwychwstaniem wszyscy umrą" - mówi ze spokojem św. Tomasz z Akwinu...

Stary dom

Świat wokół nas się zmienia. A najbardziej widocznym tego znakiem jest architektura...

Wychowanie dawniej i dziś

Wiemy dobrze, że człowiek przychodzi na ten świat bezbronny i nieuformowany...

Prymas o Powstaniu Styczniowym

Zbliża się dzień beatyfikacji księdza prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego...

Przedwiośnie leśnych ludzi

Co roku uczestniczymy w tym wielkim cudzie, jakim jest nadejście wiosny...

Reforma nauki – podstawowe pytanie

W naszym kraju od pewnego czasu przeprowadzane są różne zmiany, które hurtem określane są jako "dobre zmiany"...

Do nas z Filipin

Niedawna kanonizacja Jana Pawła II znalazła nadzwyczajny odzew w Polsce i na całym świecie...

Od Orwella do Ezopa

Dziś na naszych oczach Zachód, coraz bardziej tonie w absurdach wprowadzanego na siłę lub pokrętnie systemu, który nie liczy się ani z historią, ani...

Odzyskać rodzinne gniazdo

Dla systemów totalitarnych szczególnym języczkiem uwagi jest młode pokolenie...

Człowiek jest tajemnicą

Spróbujmy jeszcze pozostać przy temacie, tak ważnym, jak szukanie odpowiedzi na pytanie "Kim jest człowiek?"

Wieszcz Zygmunt Krasiński

Myśl polska doszła do najwyższego stopnia natężenia w dziewiętnastym wieku za sprawą czterech wieszczów: Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i...

Mickiewicz: w rocznicę śmierci

Wśród wielu rocznic nie możemy zapomnieć o tej rocznicy, która dotyczy Adama Mickiewicza...