Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Dzisiaj porozmawiamy o języku polskim...

Agatha Christie i katolicyzm

Nasz obraz Kościoła, katolików, czy katolicyzmu, bywa często formułowany przez środowiska, które nie tylko są obojętne wobec katolicyzmu, ale są...

Od ojcowizny do ojczyzny

Choć w ciągu najbliższych dni naszą uwagę skupiać będą wybory prezydenckie, to jednak musimy niezależnie od ich wyniku myśleć o naszej przyszłości...

Chopin i husaria

Zimą wielu z nas wyjeżdża w góry, bo lubi jeździć na nartach, albo lubi po prostu patrzeć...

Kto im przebaczy?

Napięcie zmagań o Polskę trwa bez ustanku. Tak było w czasie zaborów, tak było w okresie międzywojennym, za PRLu, tak jest i dziś...

Powrót janczarów?

Znajomość historii dla rozumienia spraw ludzkich jest niezbędna...

Wracajmy do naszej kultury

Kult nauk ścisłych takich jak matematyka, czy fizyka datuje się od czasów renesansu i trwa niezmiennie po dziś dzień...

Świat czekał na Boże Narodzenie

Zbliża się czas Bożego Narodzenia...

Czy warto postudiować?

Chciałem dzisiaj podjąć temat dość ważny...

Zabić lub popsuć

Mijająca właśnie trzydziesta rocznica wprowadzenia stanu wojennego, to okazja by ponownie przemyśleć na czym polega istota systemów totalitarnych...

O moc słowa! Jacek Woroniecki, OP

Dzisiaj temat jaki chciałem podjąć dotyczy ludzkiej mowy, a zwłaszcza naszego języka ojczystego...

Język piękny, choć trudny

Dzisiaj porozmawiamy o języku polskim...

W pułapce prawa

Współczesny człowiek znalazł się w potężnej sieci przepisów, nad którymi nikt już w całości nie panuje...

Imperium nie upadło

Mocarstwo, które jest naszym wschodnim sąsiadem prowadzi przynajmniej od pół tysiąca lat politykę imperialną...

Cywilizacja bez religii?

Walka z krzyżem trwa. Ostatnio dotknęła ona Francję...

Powrót łaciny

Papież Benedykt XVI ustanowił Akademię Języka Łacińskiego. Jest to wydarzenie o ogromnym znaczeniu, nie tylko religijnym i kulturowym, ale również...

Wieszcz Krasiński

Czas wielkiego postu, to czas pewnej zadumy, refleksji, wiary, modlitwy, tego czego nam na co dzień coraz bardziej brakuje...

Dlaczego kryzys uniwersytetu

Październik to miesiąc, w którym rozpoczyna się rok akademicki...

Emigracja: ku rozwadze

Raz po raz wracamy do jakiejś naszej tragedii narodowej, jaką jest emigracja...

Przedwiośnie z Chełmońskim

Zbliża się czas, który dla nas Polaków jest szczególnie bliski...

Państwo i demokracja dla Narodu

Już wkrótce Nowy Rok...

Warto, żeby rodzice analizowali teksty podręczników

„Warto, żeby rodzice, nauczyciele, katecheci jednak analizowali teksty podręczników, które są firmowane przez ministerstwo i kierowane do uczniów...

Pragnienie istnienia

Z punktu widzenia ludzkich dziejów i losu człowieka, zderzają się dwa pytania...

Rodzice Józefa Konrada

Minęła właśnie 160-ta rocznica urodzin Józefa Konrada Korzeniowskiego...

Mickiewicz - lata uniwersyteckie

Są takie postaci w naszych dziejach, w naszej kulturze, o których ciągle musimy pamiętać...

Dobijanie polskiej nauki

Forsowanie reformy nauki mimo tak zdecydowanego protestu środowisk akademickich pokazuje, że dialog społeczny jest dla rządzących tylko pozorem...