Felieton "Myśląc Ojczyzna"

WITAM PAŃSTWA NA MOJEJ STRONIE AUTORSKIEJ

PIOTR JAROSZYŃSKI

"Sic vive cum hominibus, tamquam deus videat; sic loquere cum deo, tamquam homines audiat" Seneka


Gdy dowiadujemy się o całkiem poważnych pomysłach zmuszenia Kościoła katolickiego w Wielkiej Brytanii do tego, by biskupi wyświęcali na księży homoseksualistów i kobiety...

Moc polskich arcydzieł

Wielu z nas pamięta słowa wypowiedziane w UNESCO 2. czerwca 1980 roku...

Wieszcz Zygmunt Krasiński

Myśl polska doszła do najwyższego stopnia natężenia w dziewiętnastym wieku za sprawą czterech wieszczów: Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i...

Wspomnienia Ewy Felińskiej

Jeśli lubimy czytać, a człowiek inteligentny wręcz przepada za czytaniem, to robimy to z różnych powodów...

Azjatycka ośmiornica

W życiu społecznym są dwie wartości szczególnie cenne. To sprawiedliwość i prawda...

Polityczne żmije

Jedną z największych chorób współczesnego świata jest oderwanie moralności od polityki...

Powrót pamięci

Rozwój nauki i techniki nie oznacza automatycznego postępu w każdej dziedzinie naszego życia...

Krasiński o Mickiewiczu

Technika przyniosła nam wiele ułatwień...

Młodzi sędziowie i

Sąd to specyficzna instytucja. Z jednej strony stoi na straży prawa, które w życiu państwa i społeczeństwa od wieków a nawet tysiącleci jest jedym z...

Nie tracić ducha

Czasami zdarza się, że tracimy wiarę we własne siły i skuteczność podejmowanych działań...

Mistrz Ojciec Krąpiec

8. maja przed czterema laty zmarł Ojciec Profesor Mieczysław Krąpiec...

Emigracja: ku rozwadze

Raz po raz wracamy do jakiejś naszej tragedii narodowej, jaką jest emigracja...

Ojciec profesor Krąpiec: rodem spod Zbaraża

8. maja mija X rocznica odejścia do Pana ojca profesora Mieczysława Alberta Krąpca...

Potrzeba męstwa

Dziwne rzeczy dzieją się w naszym kraju i z naszym krajem...

Polityka i prawda

Papież Benedykt XVI w drugim tomie swej rozprawy teologicznej zatytułowanej po prostu „Jezus z Nazaretu” przybliża i rozjaśnia sens najważniejszych...

Gdy zbliża się wiosna

Powoli ale zbliża się wiosna...

Ocalić narodowość polską!

Warto od czasu do czasu zadać sobie pytanie o sens bycia narodem...

Człowiek w pułapce immanencji

Nastał czas głębokiej zadumy. Czas który dla nas jako ludzi jest tym momentem, który uświadamia nam, że życie ludzie pojawia się i na tym świecie...

Kultury trzeba się uczyć

Spróbujmy dzisiaj pofilozofować...

Śmiertelnie zagrożeni rolnicy

Ewolucjonizm jak marksizm

W PRL-u w prawie każdej książce uznawanej za naukową musiał pojawić się, od czasu do czasu, zwrot odwołujący się do marksizmu...

Św. Tomasz o Bożym Narodzeniu

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia...

Manifestacja w Chicago

Ciągle jesteśmy pod wrażeniem sobotniej manifestacji...

Nauka polskiego dla Polonii

Język polski jest wielkim dobrem całego naszego narodu...

Edukacja do wtórnego analfabetyzmu

W cieniu wyborów kończy się rok akademicki...

Bluźnierstwa dawniej i dziś

Przez nasz kraj przetacza się fala bluźnierstw i profanacji...