Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Wydarzenia jakie mają miejsce na Ukrainie, napadniętej przez Rosję, budzą nieustanne, a nawet pogłębiające się przerażenie...

Św. Szczęsny Feliński

Św. Zygmunt Szczęsny Feliński niedawno kanonizowany arcybiskup Warszawy Prymas Polski należał do tego środowiska, które systematycznie i z...

Wybory i emigracja

Zbliżają się wybory prezydenckie. Ważna jest mobilizacja i aktywność wszystkich uprawnionych do głosowania...

Najgłębsze przesłanie Ojca Świętego

Nadal trwają ataki na świętego Jana Pawła II i przypominają nam, że prawda nie broni się sama...

Prawo czy ukaz?

Nie było i nie ma społeczności, która nie kierowałaby się jakimś prawem lub jakimiś prawami...

Norwid - potęga języka

Ostanio mówiliśmy o Norwidzie dając przykłady jego twórczości. Warto też pamiętać o zasadzie recytowania wiersza, zwłaszcza klasycznego...

Rozwód to rozpad rodziny

Naród składa się z rodzin, a podstawa rodziny i narodu to małżeństwo nierozerwalne...

Odzyskiwanie patriotyzmu

Od pewnego czasu żyjemy w dość podniosłej atmosferze patriotycznej...

Mistrz Ojciec Krąpiec

8. maja przed czterema laty zmarł Ojciec Profesor Mieczysław Krąpiec...

Prorok Skarga

Rok 2012 jest rokiem Piotra Skargi. Mija czterechsetna rocznica jego śmierci...

Rodzice Józefa Konrada

Minęła właśnie 160-ta rocznica urodzin Józefa Konrada Korzeniowskiego...

Na kresach w Rubieżewiczach

Polska i polskość są nie tylko w Polsce, ale są tam, gdzie są Polacy...

Ojciec Krąpiec: mistrz

Mija sześć lat od dnia, gdy 8 maja 2008 roku, odszedł do Pana ojciec profesor Mieczysław Albert Krąpiec...

Uczelnia ma istnieć!

Temat jakim warto nadal się zajmować, to kształcenie zwłaszcza na poziomie wyższym...

Skąd brać studentów?

Powoli zbliża się koniec roku akademickiego...

Dlaczego Boże Narodzenie?

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia...

Wyzwanie dla uniwersytetu

Entuzjazm jaki narasta w związku ze zbliżającą się kanonizacją błogosławionego Jana Pawła II, powinien być okazją nie tylko do modlitwy, ale również...

Świat czekał na Boże Narodzenie

Zbliża się czas Bożego Narodzenia...

Moskwa to nie Rzym

Choć dla wielu z nas końcowy raport komisji MAK nie był zaskoczeniem, to jednak co innego domniemanie, a co innego fakty...

Wieszcz Zygmunt Krasiński

Myśl polska doszła do najwyższego stopnia natężenia w dziewiętnastym wieku za sprawą czterech wieszczów: Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i...

O mądrość narodu

W każdych czasach, ale przede wszystkim w czasach trudnych, człowiek musi pamiętać, że jego powinnością jest bycie mądrym...

Emigracja i język

Dla wielu Polaków emigracja stała się już chlebem powszednim...

Wracajmy do naszej kultury

Kult nauk ścisłych takich jak matematyka, czy fizyka datuje się od czasów renesansu i trwa niezmiennie po dziś dzień...

Witos dla niepodległości

Wśród wielkich ojców naszej niepodległości, wymienić należy koniecznie Wincentego Witosa...

Referendum

Warszawskie referendum w sprawie odwołanie dotychczasowej prezydent Warszawy ukazuje coś, czego wielu naszych rodaków może do końca nie rozumieć...

Inspirujący Mickiewicz - lekcje z życia i pracy poety w Bibliotece Arsenału

Dziś trochę historii i literatury. Jest sytczeń albo luty roku 1853...