Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Polskie malarstwo historyczne z drugiej połowy XIX wieku, to próba przywrócenia świetności i bogactwa kultury, historii i przyrody polskiej pozbawionej własnego państwa...

 

Obława Augustowska - sowiecka zbrodnia

W ostatniej książce "Pamięć i tożsamość" święty Jan Paweł II tak zaczyna: „Wiek XX był w jakimś sensie widownią narastania procesów dziejowych, a...

Arystokracja polska

Losy polskiej arystokracji postrzegane są potocznie w jak najciemniejszych barwach...

List Papieża do Ojca Krąpca

Mija 10. rocznica odejścia do Pana ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca...

Niezłomni z Nowogródczyzny

Coraz więcej czasu i miejsca poświęca się temu niezwykłemu zjawisku, jakim byli Żołnierze Niezłomni...

Dialog, ale nie z każdym

Jednym ze słów, które często słyszymy, w mediach zwłaszcza i w polityce, jest słowo "dialog"...

Polsko, podnieś się!

Nowowybrany papież Franciszek był od roku 1998 arcybiskupem Buenos Aires i równocześnie prymasem Argentyny...

Duch prawdziwego uniwersytetu

Dziedzictwo Świętego Jana Pawła II jest przeolbrzymie...

Dialog czy pseudo-dialog?

Słowo "dialog" jest dziś odmieniane przez wszystkie przypadki. Ma być ono lekarstwem na wszelkie zło...

Filozoficzna Szkoła Lubelska

Nie każdy naród może poszczycić się wybitnymi jednostkami i środowiskami...

„Dehellenizacja Zachodu”

Papież Benedykt XVI przed kilkunastoma laty, zwrócił uwagę na rzecz bardzo charakterystyczną, mianowicie, że od XVI wieku ma miejsce w Europie i w...

Dość przekleństw!

Temat jaki dziś chciałem poruszyć jest dość delikatny, drażliwy...

Polski Adwent

Rozpoczął się Adwent, który w polskiej tradycji jest otoczony jakąś nadzwyczajną aurą...

Ojczyzna: dar i zmaganie

Spotykamy się po raz kolejny w cyklu "Myśląc Ojczyzna". Jak wiemy jest to tytuł utworu Karola Wojtyły, który został wydany w roku 1974...

Bajeczna Malta

Już niedługo, bo 16 kwietnia przybędzie na Maltę Ojciec Święty Benedykt XVI...

Rodzice Józefa Konrada

Minęła właśnie 160-ta rocznica urodzin Józefa Konrada Korzeniowskiego...

Polski cmentarz w Smoleńsku

Zbliża się taki niezwykły okres, jak Święto Wszystkich Świętych i Zaduszki, czyli wspomnienie wszystkich wiernych zmarłch...

Dlaczego kryzys uniwersytetu

Październik to miesiąc, w którym rozpoczyna się rok akademicki...

Zsyłka: sowiecki terror

Dziesiąty lutego, to data dla polskiej historii, polskiego narodu bardzo ważna...

Studia czy emigracja?

Maj to miesiąc matur. Juz maj się kończy, ale w tym miesiącu, po zdanych maturach młodzi ludzie zastanawiają się, co dalej robić ze sobą, ze swoim...

Gender: walka trwa

Znakomity list biskupów polskich, ostrzegający przed zgubnymi skutkami ideologii gender, przynosi już zdrowe owoce...

Marnotrawienie elit

Wkrótce opadną wyborcze emocje, a kolorowe od plakatów ulice znów zrobią się szare...

Walka o podstawowe zasady: Prawda, Dobro, Piękno

Już nastał nowy rok...

Św. Tomasz o Bożym Narodzeniu

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia...

Dwaj siewcy

Jest taki obraz Van Gogha pod tytułem "Siewca"...

Minęła druga rocznica...

Mija druga rocznica tragedii smoleńskiej...