Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Polskie malarstwo historyczne z drugiej połowy XIX wieku, to próba przywrócenia świetności i bogactwa kultury, historii i przyrody polskiej pozbawionej własnego państwa...

 

Powrót pamięci

Rozwój nauki i techniki nie oznacza automatycznego postępu w każdej dziedzinie naszego życia...

Wielki Matejko

Rola Jana Matejki w ocaleniu świadomości narodowej jest wprost nieoceniona...

Obława Augustowska: ludobójstwo zapomniane

Historia Polski obfituje w wiele tajemnic. Tak zwane "białe plamy". Wśród nich na czoło wysuwa się Obława Augustowska.

Prymas Wyszyński o korzeniach swego Rodu

Zbliża się czas, kiedy będzie miała miejsce beatyfikacja prymasa Polski księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego...

Młodzież i elity

Kiedy zastanawiamy się nad przyszłością polskiego państwa...

Uniwersytet wobec prawdy i sumienia

Obserwowany obecnie kryzys uniwersytetu nie jest wynikiem przypadku...

Edukacja do wtórnego analfabetyzmu

W cieniu wyborów kończy się rok akademicki...

Obława Augustowska - sowiecka zbrodnia

W ostatniej książce "Pamięć i tożsamość" święty Jan Paweł II tak zaczyna: „Wiek XX był w jakimś sensie widownią narastania procesów dziejowych, a...

Prawa ducha

Zastanawiamy się nad tym, kim jesteśmy jako ludzie...

List Papieża do Ojca Krąpca

Mija 10. rocznica odejścia do Pana ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca...

Polsko, podnieś się!

Nowowybrany papież Franciszek był od roku 1998 arcybiskupem Buenos Aires i równocześnie prymasem Argentyny...

Z serca Filipin

Gdy u nas kończy się wiosna, tam daleko około 12 tys. kilometrów od Warszawy, na Filipinach, kończy się lato. Gdy u nas coraz mocniej przypieka...

Powyborcze refleksje

Wybory samorządowe mamy już za sobą. Z pewnością Państwo macie swoje refleksje i przemyślenia. I ja również chciałem się z Państwem podzielić tym,...

Jak walczyć ze złem?

Żyjemy w czasach pandemii, a więc jakiegoś wielkiego zła...

Zagłada Soplicowa

W kulturze narodowej są miejsca i słowa, które na trwałe weszły do naszej pamięci, do naszej świadomości...

Dlaczego należy głosować?

Wielkimi krokami zbliżają się wybory parlamentarne...

Sienkiewicz wśród piramid

Zima to czas, w którym można zanurzyć się w ciekawe lektury...

Europa: czy to jeszcze Zachód?

Jeszcze do niedawna wyjazd za granicę, zwłaszcza na Zachód, do Londynu, do Rzymu, do Madrytu, do Paryża, to był wielki powód do dumy, tak wielki, że...

Seneka o boskich źródłach kultury

Porozmawiajmy dzisiaj o kulturze...

Młodzież WSKSiM zachęca do studiowania

Zbliża się koniec roku akademickiego...

Ojciec Krąpiec - wystawa

Do wyjątkowo ważnych cech człowieka szlachetnego należą: pamięć i wdzięczność...

Kardynał Sapieha: czy pamiętamy?

Jako naród musimy ciągle mierzyć się z przeszłością...

Wielkanoc - sens Zmartwychwstania

Weszliśmy w okres Wielkiego Tygodnia...

Wychowanie charakteru

Każdy z nas, jeśli ma już pewne doświadczenie życiowe uświadamia sobie, jak wielką rolę w życiu człowieka odgrywa wychowanie...

O mądrość narodu

W każdych czasach, ale przede wszystkim w czasach trudnych, człowiek musi pamiętać, że jego powinnością jest bycie mądrym...