Felieton "Myśląc Ojczyzna"
Nie było i nie ma społeczności, która nie kierowałaby się jakimś prawem lub jakimiś prawami...

10 lutego 1940: zesłanie

10 lutego to dzień, który ma nam przypominać o masowej wywózce Polaków z Kresów, w głąb Związku Sowieckiego...

Zrozumieć wiarę: Benedykt XVI

Czytanie dzieł teologicznych jest równie ważne, co trudne...

Sowiecka depolonizacja kresów

Rankiem 10 lutego 1940 roku Sowieci rozpoczęli zaplanowaną na szeroką skalę i kilka etapów wywózkę Polaków z ziem przez nich zamieszkałych...

Odzyskać Brandta

Czasami zastanawiamy się do czego może służyć sztuka, np. malarstwo?

Czy to na pewno repatriacja?

Od pewnego czasu trwa swoista "wędrówka ludów"...

Deportacja czy zesłanie?

W obecnym roku obchodzimy 80-tą rocznicę deportacji Polaków z kresów...

Upadek tyrana

Choć w świecie wiele się zmienia, to jednak nie wszystko co podlega zmianom, musi koniecznie zmieniać się na lepsze...

W pułapce emigracji

Emigracja zwłaszcza ludzi młodych to wielki problem naszej ojczyzny...

Azjatycka ośmiornica

W życiu społecznym są dwie wartości szczególnie cenne. To sprawiedliwość i prawda...

Polityczne

Język mediów i polityki to swoisty język, który chodzi własnymi drogami...

Dechrystianizacja: rękami katolików?

Przez świat Zachodni, który wyrósł z zasad i z inspiracji chrześcijańskiej, przetacza się dziś fala sekularyzmu...

Uniwersytet: europejskie dziedzictwo

Minęły wakacje, minęło lato, ale zaczyna się nowy rok szkolny akademicki...

Agatha Christie i katolicyzm

Nasz obraz Kościoła, katolików, czy katolicyzmu, bywa często formułowany przez środowiska, które nie tylko są obojętne wobec katolicyzmu, ale są...

Z

Nie można żałować czasu, aby stawać się mądrzejszym...

Generał Mariusz Zaruski

Józef Konrad Korzeniowski nie był jedynym pisarzem, którego przywołał z głębi polskiego lądu zew dalekich mórz i oceanów...

Kto im przebaczy?

Napięcie zmagań o Polskę trwa bez ustanku. Tak było w czasie zaborów, tak było w okresie międzywojennym, za PRLu, tak jest i dziś...

Polak z wyboru

Różne są drogi do polskości i od polskości...

Cel Uniwersytetu: Papież czy Minister?

Większość z nas uważa, że uniwersytet i szkoła wyższa to takie miejsce, gdzie naukowcy jako ludzie pokorni ale i inteligentni szukają prawdy...

Pułapka nienawiści

Słowa, takie jak "miłość", "miłosierdzie", "przebaczenie", należą do stałego repertuaru homiletyki chrześcijańskiej...

Hanka Ordonówna i polskie sieroty

Mijający rok przyniósł wiele okrągłych rocznic. Jedna z nich to 70. rocznica ewakuacji polskich dzieci z Rosji Sowieckiej...

Bliski Reagan

W naszej współczesnej historii w sposób szczególny zapisał się Ronald Reagan...

Dlaczego niepodległość?

Mija dziś 96 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę...

Mickiewicz o chrystianizacji Polski (Cz. 2)

Obchodzimy wielki jubileusz Chrztu Polski...

Religia i kultura

Świat Zachodni wydał wojnę religii przed ponad 200 laty...

Ziemia: nie tylko produkcja

Wiosna to czas, kiedy najłatwiej zobaczyć pracę, jaką podejmuje rolnik na swoim polu...