Felieton "Myśląc Ojczyzna"
Nie było i nie ma społeczności, która nie kierowałaby się jakimś prawem lub jakimiś prawami...

Zygmunt Krasiński do Polaków

Luty to miesiąc w którym, w roku 1812, urodził się Zygmunt Krasiński...

Odzyskać Brandta

Czasami zastanawiamy się do czego może służyć sztuka, np. malarstwo?

Cud Antyku

Człowiek od najmłodszych lat poddawany jest wpływowi różnych czynników, które formują go od wewnątrz...

O prawie do życia

Jednym z bardzo ważnych tematów, jakie poruszane są w przestrzeni życia publicznego, jest zagadnienie prawa człowieka do życia...

Podróż do wschodniej Galicji

Polskie malarstwo historyczne z drugiej połowy XIX wieku, to próba przywrócenia świetności i bogactwa kultury, historii i przyrody polskiej...

Warto postudiować!

Ostatnio mówiliśmy o tym, że warto podjąć studia...

Witos dla niepodległości

Wśród wielkich ojców naszej niepodległości, wymienić należy koniecznie Wincentego Witosa...

Śmiertelnie zagrożeni rolnicy

Sowiecka depolonizacja kresów

Rankiem 10 lutego 1940 roku Sowieci rozpoczęli zaplanowaną na szeroką skalę i kilka etapów wywózkę Polaków z ziem przez nich zamieszkałych...

W pułapce prawa

Współczesny człowiek znalazł się w potężnej sieci przepisów, nad którymi nikt już w całości nie panuje...

Jak wykończyć społeczeństwo?

Podejmując jakiekolwiek działania, które mają na celu autentyczne dobro musimy mieć równocześnie świadomość, że są one narażone na niepowodzenie. I...

Dlaczego niepodległość?

Mija dziś 96 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę...

Zagrożenie fundamentalizmem

Tak wiele się dzieje, że niektóre z bardzo ważnych wydarzeń przemijają, chociaż pownny z nami zostać...

Arystoteles: twórca intelektualnej kultury świata

Świat obiegła niedawno wiadomość o odkryciu grobu Arystotelesa...

Młodość musi mieć skrzydła

Nastał już nowy rok 2017, a wraz z nim nowe nadzieje, projekty, nowe marzenia...

Mickiewicz o Moskwie

Kryzys jaki dotyka Europę, Polskę i świat ma, jak najbardziej, wyraz materialny...

Mickiewicz o chrystianizacji Polski (Cz. 1)

Obecny rok, to rok wielkiego jubileuszu Polski...

Powstanie styczniowe: rocznica wybuchu

Za kilka dni mija 152. rocznica wybuchu Powstania styczniowego...

Przedwiośnie leśnych ludzi

Co roku uczestniczymy w tym wielkim cudzie, jakim jest nadejście wiosny...

10 lutego 1940: zesłanie

10 lutego to dzień, który ma nam przypominać o masowej wywózce Polaków z Kresów, w głąb Związku Sowieckiego...

Reforma nauki – podstawowe pytanie

W naszym kraju od pewnego czasu przeprowadzane są różne zmiany, które hurtem określane są jako "dobre zmiany"...

Rocznica smoleńska

Mija właśnie piąta rocznica tragerdii smoleńskiej...

Nauka polskiego dla Polonii

Język polski jest wielkim dobrem całego naszego narodu...

Kościuszko - nie tylko pod Racławicami

Wraz ze wzrostem świadomości historycznej coraz lepiej rozumiemy, że naród polski jest od ponad dwóch wieków systematycznie pozbawiany własnych...

Straszna cena wywózek

Wkrótce minie kolejna rocznica, bardzo bolesna dla nas, rocznica wywózki Polaków na Sybierię do Kazachstanu...