Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Wiosna to czas wzmożonej pracy rolnika...

Powyborcze refleksje

Wybory samorządowe mamy już za sobą. Z pewnością Państwo macie swoje refleksje i przemyślenia. I ja również chciałem się z Państwem podzielić tym,...

Patron jedności - Jan z Dukli

Dzisiaj chciałem powiedziec kilka słów na temat niezwykłej postaci, jaką był św. Jan z Dukli...

Obława Augustowska: ludobójstwo zapomniane

Historia Polski obfituje w wiele tajemnic. Tak zwane "białe plamy". Wśród nich na czoło wysuwa się Obława Augustowska.

Młodzież WSKSiM zachęca do studiowania

Zbliża się koniec roku akademickiego...

Opuszczona młodzież

Przyjście dziecka na świat, to wielka radość dla rodziców i rodziny...

Patriotyzm – więcej niż uczucie

Spróbujmy dzisiaj zastanowić się nad tym niezwykłym fenomenem, a właściwie rzeczywistością, jaką jest naród...

Przedwiośnie z Chełmońskim

Zbliża się czas, który dla nas Polaków jest szczególnie bliski...

Jak wykończyć społeczeństwo?

Podejmując jakiekolwiek działania, które mają na celu autentyczne dobro musimy mieć równocześnie świadomość, że są one narażone na niepowodzenie. I...

Powrót janczarów?

Znajomość historii dla rozumienia spraw ludzkich jest niezbędna...

Na kresach w Rubieżewiczach

Polska i polskość są nie tylko w Polsce, ale są tam, gdzie są Polacy...

Mistrz Ojciec Krąpiec

8. maja przed czterema laty zmarł Ojciec Profesor Mieczysław Krąpiec...

Sprawiedliwość a Prawo Boże

Temat jaki podjąłem i jaki będę kontynuował przez następne spotkania to "sprawiedliwość"...

Korfanty: Śląsk zawsze polski

Kolejnym wielkim ojcem naszej niepodległości był Wojciech Korfanty...

Ojciec Krąpiec - wystawa

Do wyjątkowo ważnych cech człowieka szlachetnego należą: pamięć i wdzięczność...

Emigracja i ojczyzna

Od czasu do czasu media podają zatrważające dane na temat liczby polskich emigrantów...

Arcydzieła i arcymistrzowie

W każdym narodzie najważniejsza i najbardziej subtelna praca, ale również i walka toczy się o tożsamość...

Pułapki życia wygodnego

Nadeszło lato, a więc wakacje, wypoczynek...

Zygmunt Krasiński do Polaków

Luty to miesiąc w którym, w roku 1812, urodził się Zygmunt Krasiński...

Ocalić narodowość polską!

Warto od czasu do czasu zadać sobie pytanie o sens bycia narodem...

Żałoba trwa...

Wprawdzie urzędowa Żałoba narodowa trwała tylko do niedzieli, to przecież dla nas żałoba jeszcze się nie skończyła...

Upadek tyrana

Choć w świecie wiele się zmienia, to jednak nie wszystko co podlega zmianom, musi koniecznie zmieniać się na lepsze...

Perykles i wojna

Czasy są wyjątkowo trudne. Bliska nam część świata znalazła się w stanie wojny...

Wybory i emigracja

Zbliżają się wybory prezydenckie. Ważna jest mobilizacja i aktywność wszystkich uprawnionych do głosowania...

Unia Horodelska

Przed ponad sześciuset laty, król Polski Władysław Jagiełło, spotkał się w roku 1413 ze swym bratem Witoldem...

Wywczasy i polityka

Mimo, że do kalendrzowego lata daleko, to letnia pogoda wyzwala w nas pragnienie odpoczynku...