Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Warto, jeżeli ktoś ma czas i ochotę, udać się na nasze polskie Kresy do Zaosia...

Ostrzeżenie z Wenezueli

Patrząc na kierunek w jakim sterowane jest nasze państwo, możemy dojść do wniosku, że każdy dzień jest jak rok...

Język piękny, choć trudny

Dzisiaj porozmawiamy o języku polskim...

Powrót pamięci

Rozwój nauki i techniki nie oznacza automatycznego postępu w każdej dziedzinie naszego życia...

Warto, żeby rodzice analizowali teksty podręczników

„Warto, żeby rodzice, nauczyciele, katecheci jednak analizowali teksty podręczników, które są firmowane przez ministerstwo i kierowane do uczniów...

Uniwersytet wobec prawdy i sumienia

Obserwowany obecnie kryzys uniwersytetu nie jest wynikiem przypadku...

Wędkarskie pytania

1. maja rozpoczął się sezon wędkarski...

Unia Horodelska

Przed ponad sześciuset laty, król Polski Władysław Jagiełło, spotkał się w roku 1413 ze swym bratem Witoldem...

Emigracja i język

Dla wielu Polaków emigracja stała się już chlebem powszednim...

Nasze przedwiośnie

W Polsce rozpoczyna się przedwiośnie. To jeden z najbardziej niezwykłych okresów, jakie możemy zaobserwować w przyrodzie...

I znowu przedwiośnie

W niektórych rejonach Polski nastało przedwiośnie...

Minęła druga rocznica...

Mija druga rocznica tragedii smoleńskiej...

Nawroty antyklerykalizmu

Wojna z Kościołem przybiera różne formy...

Azjatycka ośmiornica

W życiu społecznym są dwie wartości szczególnie cenne. To sprawiedliwość i prawda...

Długa droga do Niepodległości

Obchodzimy kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości...

Łacina: polskie dziedzictwo

Trwają prace nad reformą edukacji...

Dechrystianizacja: rękami katolików?

Przez świat Zachodni, który wyrósł z zasad i z inspiracji chrześcijańskiej, przetacza się dziś fala sekularyzmu...

Rektor heroiczny: ks. Antoni Słomkowski

Przenieśmy się do Lublina. Tam, w bibliotece KUL, w bibliotece głównej przy ulicy Chopina, czynna jest wystawa poświęcona ks. Antoniemu...

Jaka szkoła średnia?

Czerwiec, to miesiąc, w którym wielu młodych ludzi, zastanawia się nad swoją przyszłością...

Szydercy

Coraz częściej wkrada sie do życia publicznego swoista postawa i swoisty język, którym ton nadają lewicowo-liberalni dziennikarze i politycy...

Święta więź z Ojczyzną

Z Nowym Rokiem, ogarniamy nie tylko perspektywy osobiste, ale również całość naszego narodu...

Księża dla Polski

Jak bardzo środowiska antyklerykalne są wyobcowane z dziejów naszego narodu, o tym świadczy fakt zupełnej ignorancji dotyczącej obecności polskich...

Matki-Polki

Coraz więcej Polaków i Polek wyjeżdża za granicę. Istnieje obawa, że do ojczyzny na stałe już nie wrócą...

Nauka w blasku miłości do polskiej ziemi

Zbliżają się wybory parlamentarne, bardzo ważne, które rozstrzygną w dużej mierze o przyszłości Polski...

Wychowanie do odpowiedzialności

Jedną z naważniejszych cech, jaką człowiek powinien posiąść, jest odpowiedzialność...

Św. Urszula dla Polski

W tradycji polskiej świętość często wiązała się z głębokim patriotyzmem...