Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Październik to miesiąc, w którym rozpoczyna się rok akademicki...

Wielki ks. Piotr Skarga

W dziejach naszego narodu i naszej kultury jest wiele ciekawostek, jest wiele ciekawych wydarzeń...

Nieprzedawnione reparacje

Spróbujmy jeszcze poruszyć temat, tak bardzo ważny dla nas, temat reparacji ze strony przede wszystkim Niemców...

Żałoba trwa...

Wprawdzie urzędowa Żałoba narodowa trwała tylko do niedzieli, to przecież dla nas żałoba jeszcze się nie skończyła...

Imperium nie upadło

Mocarstwo, które jest naszym wschodnim sąsiadem prowadzi przynajmniej od pół tysiąca lat politykę imperialną...

Powrót „msty rodowej”

Światem wstrząsa nie tylko pandemia, ale również różnego rodzaju manifestacje...

Rosyjski

Dzieje tragicznego nierzadko sąsiedztwa Polski z Rosją stanowiły przedmiot wielu badań, analiz, refleksji...

Korfanty: Śląsk zawsze polski

Kolejnym wielkim ojcem naszej niepodległości był Wojciech Korfanty...

Zima w Polsce i na Syberii

Nadeszła normalna zima, a media sieją panikę, ile to pociągów odwołano...

Wybory i emigracja

Zbliżają się wybory prezydenckie. Ważna jest mobilizacja i aktywność wszystkich uprawnionych do głosowania...

Opuszczona młodzież

Przyjście dziecka na świat, to wielka radość dla rodziców i rodziny...

Gender: walka trwa

Znakomity list biskupów polskich, ostrzegający przed zgubnymi skutkami ideologii gender, przynosi już zdrowe owoce...

Zrozumieć wiarę: Benedykt XVI

Czytanie dzieł teologicznych jest równie ważne, co trudne...

Marsz po niepodległość

Od pewnego czasu społeczeństwu polskiemu sukcesywnie ogranicza się prawo głosu...

Ojciec Krąpiec: mistrz

Mija sześć lat od dnia, gdy 8 maja 2008 roku, odszedł do Pana ojciec profesor Mieczysław Albert Krąpiec...

Powrót Kulturkampfu?

Emigracja: ku rozwadze

Raz po raz wracamy do jakiejś naszej tragedii narodowej, jaką jest emigracja...

O moc słowa! Jacek Woroniecki, OP

Dzisiaj temat jaki chciałem podjąć dotyczy ludzkiej mowy, a zwłaszcza naszego języka ojczystego...

Ojciec Krąpiec o narodzie polskim

W tym tygodniu mija rocznica urodzin Ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca...

Rodzice Józefa Konrada

Minęła właśnie 160-ta rocznica urodzin Józefa Konrada Korzeniowskiego...

Uniwersytet: europejskie dziedzictwo

Minęły wakacje, minęło lato, ale zaczyna się nowy rok szkolny akademicki...

Arystokracja polska

Losy polskiej arystokracji postrzegane są potocznie w jak najciemniejszych barwach...

Uniwersytet: prawda czy ideologia?

Kryzys współczesnego uniwersytetu, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, bierze się stąd, że odchodzi się od ożywczych źródeł powstania tej...

Igrzysk i chleba

Rzymianie byli twórcami wielu prostych, a praktycznych zasad, które po dziś dzień wykorzystywane są w polityce...

Mistrz Ojciec Krąpiec

8. maja przed czterema laty zmarł Ojciec Profesor Mieczysław Krąpiec...

Przedwiośnie polskie

Polskie przedwiośnie, długie, zimne ale niesie w sobie jakąś niezwykłą nadzieję...