Felieton "Myśląc Ojczyzna"

 

Od pewnego czasu trwa swoista "wędrówka ludów"...

Opatrzność czuwa nad Polską

Choć z różnych stron docierają do nas złe wieści, bo na naszych oczach podejmowane są ciągle kolejne próby zaprzepaszczenia naszego wielkiego...

Wieszcz Zygmunt Krasiński

Myśl polska doszła do najwyższego stopnia natężenia w dziewiętnastym wieku za sprawą czterech wieszczów: Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i...

10 lutego 1940 Wielka wywózka Polaków

10 lutego, to kolejna już, bo 76 rocznica Wywózki Polaków z Kresów Wschodnich...

Cud Antyku

Człowiek od najmłodszych lat poddawany jest wpływowi różnych czynników, które formują go od wewnątrz...

Zagrożony uniwersytet

Październik, to miesiąc, w którym rozpoczynamy nowy rok akademicki...

Spóźniona wiosna

Przedłużająca się zima staje się coraz bardziej męcząca...

Pocałunek ziemi - przesłanie z kresów

Jest taka prawidłowość, że człowiek z biegiem lat zaczyna tęsknić za przeszłością...

Prawa ducha

Zastanawiamy się nad tym, kim jesteśmy jako ludzie...

Św. Tomasz o Wielkanocy

Wielki Tydzień to okres o największym znaczeniu dla ludzkości...

List Papieża do Ojca Krąpca

Mija 10. rocznica odejścia do Pana ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca...

Wspomnienie ś.p. księdza profesora Andrzeja Maryniarczyka

Minął już rok od odejścia do Pana księdza profesora Andrzeja Maryniarczyka...

Mickiewicz z bliska

Mówiliśmy ostatnio o Adamie Mickiewiczu...

Europa: czy to jeszcze Zachód?

Jeszcze do niedawna wyjazd za granicę, zwłaszcza na Zachód, do Londynu, do Rzymu, do Madrytu, do Paryża, to był wielki powód do dumy, tak wielki, że...

Paderewski - od Podola do niepodległości

Wśród Ojców niepodległości, tej niepodległości, której setną rocznicę w tym roku obchodzimy, jednym z ważniejszych jest Ignacy Jan Paderewski...

Opuszczona młodzież

Przyjście dziecka na świat, to wielka radość dla rodziców i rodziny...

Co po nas zostanie?

W obliczu ważnych i trudnych decyzji, jakie mamy podjąć, nie tylko osobiście, ale jako naród, warto sięgnąć po opinię tych, którzy są, czy byli,...

Więzień pałacu

Ostatnio cofnęliśmy się w przeszłość prawie 2500 tys. lat...

Odrobina mądrości

Gdybyśmy chcieli scharakteryzować świat i czas w jakim żyjemy, to moglibyśmy powiedzieć, że informacji coraz więcej, ale mądrości coraz mniej...

Zaścianki, zaścianki...

Jednym z najciekawszych miejsc, jakie warto poznać i zobaczyć, jest zaścianek...

Władza contra młodzież

Coraz większy udział ludzi młodych w uroczystościach patriotycznych raduje nasze serca...

Ojciec Krąpiec o narodzie polskim

W tym tygodniu mija rocznica urodzin Ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca...

Czy warto emigrować? głos studentów

Pytanie, które ciągle do nas wraca, to pytanie o to, czy warto emigrować?

Rząd odpowiada za analfabetyzm

Ogłoszone niedawno przez Bibliotekę Narodową dane dotyczącze stanu czytelnictwa w Polsce są porażające...

Imperium nie upadło

Mocarstwo, które jest naszym wschodnim sąsiadem prowadzi przynajmniej od pół tysiąca lat politykę imperialną...

Św. Urszula dla Polski

W tradycji polskiej świętość często wiązała się z głębokim patriotyzmem...