Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Zbliża się wielki Jubileusz, Jubileusz powstania Radia Maryja...

Prawo bez moralności?

Są pewne zawody, które odgrywają niezwykle ważną rolę społeczną...

Słowo i liturgia

Wyjątkową rolę w kulturze, w tym również w religii, zwłaszcza w chrześcijaństwie, odgrywa słowo...

Dialog, ale nie z każdym

Jednym ze słów, które często słyszymy, w mediach zwłaszcza i w polityce, jest słowo "dialog"...

Warto, żeby rodzice analizowali teksty podręczników

„Warto, żeby rodzice, nauczyciele, katecheci jednak analizowali teksty podręczników, które są firmowane przez ministerstwo i kierowane do uczniów...

Nawroty antyklerykalizmu

Wojna z Kościołem przybiera różne formy...

Bajeczna Malta

Już niedługo, bo 16 kwietnia przybędzie na Maltę Ojciec Święty Benedykt XVI...

Filozoficzna Szkoła Lubelska

Nie każdy naród może poszczycić się wybitnymi jednostkami i środowiskami...

Cieszę się, że zainteresowanie twórczością Cypriana Kamila Norwida jest tak żywe. Trzeba tylko wiedzieć, jak wydobyć piękno i mądrość...

Cywilizacja bez religii?

Walka z krzyżem trwa. Ostatnio dotknęła ona Francję...

Dechrystianizacja: rękami katolików?

Przez świat Zachodni, który wyrósł z zasad i z inspiracji chrześcijańskiej, przetacza się dziś fala sekularyzmu...

Polski Adwent

Rozpoczął się Adwent, który w polskiej tradycji jest otoczony jakąś nadzwyczajną aurą...

Pułapki życia wygodnego

Nadeszło lato, a więc wakacje, wypoczynek...

Wiara u źródeł człowieczeństwa

Człowiek to wyjątkowe stworzenie...

Sobiepan z Zegrza

Jerzy Szaniawski jest dziś autorem zapomnianym. Jego dzieł nie ma w kanonie lektur szkolnych. Jego sztuk już się nie wystawia...

Sienkiewicz wśród piramid

Zima to czas, w którym można zanurzyć się w ciekawe lektury...

Wojna na słowa

Trudno powiedzieć, żeby na naszej ziemi panował spokój...

Film wobec prawdy

Wśród wielu małych i wielkich wynalazków końca dziewiętnastego wieku wyjątkową karierę zrobił film...

Polityczne

Język mediów i polityki to swoisty język, który chodzi własnymi drogami...

Kryzys czy walka?

Wiele mówi się i pisze o kryzysie. Nie jest to jednak żadna nowość...

Kultury trzeba się uczyć

Spróbujmy dzisiaj pofilozofować...

Józef Brandt: rozsławianie Polski

Jest ciekawe, że Polska, nie tylko w okresie niepodległości, ale również w czasach zaborów, była atrakcyjna dla cudzoziemców...

Bajki dla dorosłych

Powoli zbliża się zima, a w naszej tradycji zwłaszcza wtedy, kiedy nie było jeszcze telewizorów, w czas jesienno-zimowy, wieczory spędzano razem, w...

Rocznica smoleńska

Mija właśnie piąta rocznica tragerdii smoleńskiej...

Ziemiańskie ideały

Ziemia polska, zwłaszcza o tej porze roku, wygląda bardzo pięknie...

Dlaczego kłamią bezczelnie?

Życie publiczne w naszym kraju obfituje w szereg sporów o charakterze politycznym, ideologicznym, czy światopoglądowym...