Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Czas rozstać się z Adamem Mickiewiczem, a właściwie z jego dziełami...

Inwokacja czy Modlitwa?

Czas rozstać się z Adamem Mickiewiczem, a właściwie z jego dziełami...

Ojciec Krąpiec o narodzie polskim

W tym tygodniu mija rocznica urodzin Ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca...

Norwid - od poezji do mądrości

Choć skończył się Rok Norwidowski, o którym jednak zbyt mało było słychać, warto wracać do twórczości tego wielkiego poety...

Z

Nie można żałować czasu, aby stawać się mądrzejszym...

In vitro - marksistowski język

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważną rolę, zarówno w kontaktach międzyludzkich, jak i w rozwoju samego człowieka, odgrywa język...

Wielkanoc - sens Zmartwychwstania

Weszliśmy w okres Wielkiego Tygodnia...

Uniwersytet wobec prawdy i sumienia

Obserwowany obecnie kryzys uniwersytetu nie jest wynikiem przypadku...

10 lutego 1940 Wielka wywózka Polaków

10 lutego, to kolejna już, bo 76 rocznica Wywózki Polaków z Kresów Wschodnich...

Wędkarskie pytania

1. maja rozpoczął się sezon wędkarski...

Jan XXIII dla Polski

Bliska kanonizacja Jana XXIII jest okazją, by przypomnieć o szczególnym sentymencie, jakim ten papież darzył Polskę...

Elity i emigracja

W czasie drugiej wojny światowej Polska straciła prawie 6 milionów obywateli...

Spór o nadzieję: marksizm czy chrześcijaństwo?

Homilia papieża Benedykta XVI wygłoszona podczas uroczystej beatyfikacji naszego wielkiego rodaka zawiera wiele wątków do których warto powracać....

Skarb pamiątek

Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów, na temat pamięci i pamiątek...

Powrót łaciny

Papież Benedykt XVI ustanowił Akademię Języka Łacińskiego. Jest to wydarzenie o ogromnym znaczeniu, nie tylko religijnym i kulturowym, ale również...

Przyjdzie zwycięstwo

Gdy dziś coraz mocniej odczuwamy zaciskającą się wokół nas pętlę to nie tylko należy protestować, ale również należy mądrzeć...

Odzyskać męstwo

Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów - nazywano to kiedyś "cnotą", po łacinie "virtus", po grecku "arete" - o męstwie...

Zagubiona Europa

Już niedługo obchodzić będziemy kolejną rocznicę podpisania traktatu rzymskiego...

Zabójczy jad mediów

W naszym życiu osobistym i narodowym zdarzają się sytuacje, gdy trudno jest rozpoznać drogi wyjścia...

Mickiewicz o chrystianizacji Polski (Cz. 2)

Obchodzimy wielki jubileusz Chrztu Polski...

Mickiewicz: fragment wielkiego koncertu

Trzeci Maja. Trudno tego święta nie rozpocząć od cudownych strof koncertu Jankiela...

Dlaczego kłamią bezczelnie?

Życie publiczne w naszym kraju obfituje w szereg sporów o charakterze politycznym, ideologicznym, czy światopoglądowym...

Dechrystianizacja: rękami katolików?

Przez świat Zachodni, który wyrósł z zasad i z inspiracji chrześcijańskiej, przetacza się dziś fala sekularyzmu...

Arcydzieła i arcymistrzowie

W każdym narodzie najważniejsza i najbardziej subtelna praca, ale również i walka toczy się o tożsamość...

Film wobec prawdy

Wśród wielu małych i wielkich wynalazków końca dziewiętnastego wieku wyjątkową karierę zrobił film...

Wychowanie do odpowiedzialności

Jedną z naważniejszych cech, jaką człowiek powinien posiąść, jest odpowiedzialność...