Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Temat jaki chciałem dzisiaj podjąć jest bardzo ważny, ale dość subtelny...

Straszna cena wywózek

Wkrótce minie kolejna rocznica, bardzo bolesna dla nas, rocznica wywózki Polaków na Sybierię do Kazachstanu...

Dlaczego 12 milionów nie głosowało?

Wybory mamy już za sobą. Trwają różne dyskusje, spekulacje, spory, prognozy..

Patriotyzm – więcej niż uczucie

Spróbujmy dzisiaj zastanowić się nad tym niezwykłym fenomenem, a właściwie rzeczywistością, jaką jest naród...

Jak wykończyć społeczeństwo?

Podejmując jakiekolwiek działania, które mają na celu autentyczne dobro musimy mieć równocześnie świadomość, że są one narażone na niepowodzenie. I...

Arystoteles: twórca intelektualnej kultury świata

Świat obiegła niedawno wiadomość o odkryciu grobu Arystotelesa...

Dlaczego religia?

Powszechnym i pierwotnym uczuciem, jakie zawsze towarzyszyło i towarzyszy człowiekowi jest lęk przed śmiercią...

Imperium nie upadło

Mocarstwo, które jest naszym wschodnim sąsiadem prowadzi przynajmniej od pół tysiąca lat politykę imperialną...

Arcydzieła i arcymistrzowie

W każdym narodzie najważniejsza i najbardziej subtelna praca, ale również i walka toczy się o tożsamość...

Co po nas zostanie?

W obliczu ważnych i trudnych decyzji, jakie mamy podjąć, nie tylko osobiście, ale jako naród, warto sięgnąć po opinię tych, którzy są, czy byli,...

Konstytucja: na ratunek Ojczyźnie

Początek maja to czas kiedy pamięć nasza wraca do wielkiego wydarzenia, jakim było uchwalenie Konstytucji 3 maja...

Dialog czy pseudo-dialog?

Słowo "dialog" jest dziś odmieniane przez wszystkie przypadki. Ma być ono lekarstwem na wszelkie zło...

Jan Paweł II w La Scali

Kultura i sztuka to dziedziny kluczowe dla rozwoju duchowego człowieka...

Dość przekleństw!

Temat jaki dziś chciałem poruszyć jest dość delikatny, drażliwy...

Nadzieja dla Polski

Stary rok powoli dobiega końca...

Dzieciństwo Conrada

Spróbujmy jeszcze kilka słów poświęcić tej wielkiej postaci jaką był Józef Konrad Korzeniowski...

Krasińskiego misja Polski

11 listopada to wielka data i wielki symbol w dziejach Polski...

Prawo bez moralności?

Są pewne zawody, które odgrywają niezwykle ważną rolę społeczną...

Kultura ducha ponad ekonomią

Człowiek w swoim życiu dąży do różnych celów. Są to cele rozmaite, czasami bardziej przyziemne, czasami bardziej wzniosłe...

Przyjaciel Polski: G. K. Chesterton

Nie łatwo znaleźć prawdziwych przyjaciół, zwłaszcza przyjaciół Polski...

Świat czekał na Boże Narodzenie

Zbliża się czas Bożego Narodzenia...

Uniwersytet: europejskie dziedzictwo

Minęły wakacje, minęło lato, ale zaczyna się nowy rok szkolny akademicki...

Sobiepan z Zegrza

Jerzy Szaniawski jest dziś autorem zapomnianym. Jego dzieł nie ma w kanonie lektur szkolnych. Jego sztuk już się nie wystawia...

Powojenna komunizacja Wileńszczyzny

Ziemia, przywiązanie do ziemi, miłość do ziemi, to są nasze cechy polskie...

Czy to na pewno repatriacja?

Od pewnego czasu trwa swoista "wędrówka ludów"...

Reforma nauki – podstawowe pytanie

W naszym kraju od pewnego czasu przeprowadzane są różne zmiany, które hurtem określane są jako "dobre zmiany"...