Felieton "Myśląc Ojczyzna"
W każdych czasach, ale przede wszystkim w czasach trudnych, człowiek musi pamiętać, że jego powinnością jest bycie mądrym...

Komentarze  

Tadeusz
+1 # Tadeusz 2011-11-26 19:32
Pięknie ujęte i aż dziw, że słowa te, bezpowrotnie nie powalają żerującego na zdrowej tkance narodów, nowotworu liberalizmu. Możnaby się tylko zadumać, czy przypadkiem nie ma to jakiegoś związku z najstarszą, handlową cywilizacją, której wyznacznikami były i są kapitał i siła. Tą cywilizacją, która wywodzi swój początek od czasów chrztu (nożem).
Łukasz
+2 # Łukasz 2011-11-25 01:14
Bardzo mądre słowa. Wspaniale, że są takie portale i tacy mądrzy ludzie, którzy chcą w dzisiejszych czasach poruszać takie tematy. Niech Pan nie schodzi z obranej drogi Panie Profesorze!
Piłsudski: o zagrożeniach ze Wschodu

Rok 2018 to rok odzyskania niepodległości przez Polskę...

Powrót Dżyngis-Chana

Demokracja Zachodnia coraz częściej sprowadza się przede wszystkim do procedur wyłaniania władzy lub ustanawiania prawa...

Mickiewicz z bliska

Mówiliśmy ostatnio o Adamie Mickiewiczu...

My i Rzym

Ojciec Profesor Mieczysław Krąpiec był zarówno wielkim humanistą, jak i wielkim Polakiem...

Inwokacja czy Modlitwa?

Czas rozstać się z Adamem Mickiewiczem, a właściwie z jego dziełami...

Przeciwko duchowej stagnacji

Temat jaki chciałem dzisiaj podjąć jest bardzo ważny, ale dość subtelny...

Agatha Christie i katolicyzm

Nasz obraz Kościoła, katolików, czy katolicyzmu, bywa często formułowany przez środowiska, które nie tylko są obojętne wobec katolicyzmu, ale są...

Ziemia: nie tylko produkcja

Wiosna to czas, kiedy najłatwiej zobaczyć pracę, jaką podejmuje rolnik na swoim polu...

Zabić lub popsuć

Mijająca właśnie trzydziesta rocznica wprowadzenia stanu wojennego, to okazja by ponownie przemyśleć na czym polega istota systemów totalitarnych...

W pułapce prawa

Współczesny człowiek znalazł się w potężnej sieci przepisów, nad którymi nikt już w całości nie panuje...

Rozwód to rozpad rodziny

Naród składa się z rodzin, a podstawa rodziny i narodu to małżeństwo nierozerwalne...

Seneka - sentencje i rady na dziś

Starożytni, uzbrojeni w mądrość, mieli zawsze coś ciekawego do powiedzenia...

Rocznica Powstania Styczniowego

Wkrótce minie kolejna rocznica wybuchu Powstania Styczniowego...

Mickiewicz o Moskwie

Kryzys jaki dotyka Europę, Polskę i świat ma, jak najbardziej, wyraz materialny...

Wojtyła - myśliciel

Błogosławiony Jan Paweł II jest dla nas przede wszystkim wielkim kapłanem i świętym...

Perykles i wojna

Czasy są wyjątkowo trudne. Bliska nam część świata znalazła się w stanie wojny...

Rosyjski

Dzieje tragicznego nierzadko sąsiedztwa Polski z Rosją stanowiły przedmiot wielu badań, analiz, refleksji...

Praca: nie tylko trud

Kiedy obserwujemy pewne etapy w życiu człowieka, to widzimy, że najpierw jest zabawa...

Zagubiona Europa

Już niedługo obchodzić będziemy kolejną rocznicę podpisania traktatu rzymskiego...

Patriotyzm – więcej niż uczucie

Spróbujmy dzisiaj zastanowić się nad tym niezwykłym fenomenem, a właściwie rzeczywistością, jaką jest naród...

Nawroty antyklerykalizmu

Wojna z Kościołem przybiera różne formy...

Polsko, podnieś się!

Nowowybrany papież Franciszek był od roku 1998 arcybiskupem Buenos Aires i równocześnie prymasem Argentyny...

O moc słowa! Jacek Woroniecki, OP

Dzisiaj temat jaki chciałem podjąć dotyczy ludzkiej mowy, a zwłaszcza naszego języka ojczystego...

Prymas o rodzinie i narodzie

Wiemy dobrze, że najbardziej newralgiczną tkanką każdego społeczeństwa jest rodzina...

Piękni Polacy

W dzisiejszych trudnych czasach musimy pamiętać o jednym: nie wolno nam tracić wiary w siebie...