Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Naród w swoich dziejach podlega wielorakim zmianom...

Na kresach w Rubieżewiczach

Polska i polskość są nie tylko w Polsce, ale są tam, gdzie są Polacy...

Ranga słowa

Rozwój człowieka, to wyjątkowo skomplikowany proces i nie zawsze kończy się sukcesem...

Nauka polskiego dla Polonii

Język polski jest wielkim dobrem całego naszego narodu...

Arystokracja polska

Losy polskiej arystokracji postrzegane są potocznie w jak najciemniejszych barwach...

Studia czy emigracja?

Maj to miesiąc matur. Juz maj się kończy, ale w tym miesiącu, po zdanych maturach młodzi ludzie zastanawiają się, co dalej robić ze sobą, ze swoim...

Każdy z nas

Pokolenie błogosławionego Jana Pawła II doskonale zna papieskie homilie...

Spóźniona wiosna

Przedłużająca się zima staje się coraz bardziej męcząca...

Sowiecka depolonizacja kresów

Rankiem 10 lutego 1940 roku Sowieci rozpoczęli zaplanowaną na szeroką skalę i kilka etapów wywózkę Polaków z ziem przez nich zamieszkałych...

Odzyskać Brandta

Czasami zastanawiamy się do czego może służyć sztuka, np. malarstwo?

Rodzice Józefa Konrada

Minęła właśnie 160-ta rocznica urodzin Józefa Konrada Korzeniowskiego...

Dechrystianizacja: rękami katolików?

Przez świat Zachodni, który wyrósł z zasad i z inspiracji chrześcijańskiej, przetacza się dziś fala sekularyzmu...

Lewicowe

Kiedy obserwujemy scenę polityczną w Polsce, to możemy zauważyć kilka ciekawych elementów...

10.02.1940: depolonizacja Kresów

Zbliża się kolejna rocznica wywózki Polaków z Kresów...

Święta: być razem

Boże Narodzenie tak mocno wpisuje się w naszą tradycję, że trudno sobie wyobrazić rok bez Bożego Narodzenia...

Państwo na wymarciu

Nasze państwo jest na wymarciu. Widać to gołym okiem, gdy trafiamy do urzędów centralnych lub instytucji reprezentujących kulturę narodową...

Polski Adwent

Rozpoczął się Adwent, który w polskiej tradycji jest otoczony jakąś nadzwyczajną aurą...

Transcendencja osoby ludzkiej

Kiedy szukamy odpowiedzi na pytanie: "Kim jest człowiek?", to dzisiaj, najczęściej odwołujemy się do biologii, do psychologii, czy do socjologii...

Sens pracy rolnika

Wiosna to czas wzmożonej pracy rolnika...

Z serca Filipin

Gdy u nas kończy się wiosna, tam daleko około 12 tys. kilometrów od Warszawy, na Filipinach, kończy się lato. Gdy u nas coraz mocniej przypieka...

Długa droga do Niepodległości

Obchodzimy kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości...

Jak wykończyć społeczeństwo?

Podejmując jakiekolwiek działania, które mają na celu autentyczne dobro musimy mieć równocześnie świadomość, że są one narażone na niepowodzenie. I...

Od wielkoduszności do wolności

W Piśmie Świętym są pewne sformułowania, z którymi jesteśmy oswojeni, ale nad którymi nie zawsze potrafimy się zatrzymać by je zgłębić...

Ziemia: nie tylko produkcja

Wiosna to czas, kiedy najłatwiej zobaczyć pracę, jaką podejmuje rolnik na swoim polu...

Człowiek jest tajemnicą

Spróbujmy jeszcze pozostać przy temacie, tak ważnym, jak szukanie odpowiedzi na pytanie "Kim jest człowiek?"

O prawie do życia

Jednym z bardzo ważnych tematów, jakie poruszane są w przestrzeni życia publicznego, jest zagadnienie prawa człowieka do życia...