Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Naród w swoich dziejach podlega wielorakim zmianom...

Prawa ducha

Zastanawiamy się nad tym, kim jesteśmy jako ludzie...

Powrót pamięci

Rozwój nauki i techniki nie oznacza automatycznego postępu w każdej dziedzinie naszego życia...

Bł. Ks. Michał Sopoćko: O miłosierdzie dla Narodu

Nasze dzieje są przebogate, chociaż bywały bardzo trudne...

List Papieża do Ojca Krąpca

Mija 10. rocznica odejścia do Pana ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca...

Trzy filary Zachodu

Gdyby zapytać przeciętnego Polaka, ba, inteligenta: jakie są podstawowe filary kultury Europejskiej, kultury Zachodniej, to bez zastanowienia...

Starożytni o przyjaźni

Słyszymy często takie powiedzenie, że "człowiek jest istotą społeczną"...

Arystoteles: twórca intelektualnej kultury świata

Świat obiegła niedawno wiadomość o odkryciu grobu Arystotelesa...

Język polski - nie tak szybko!

Jednym z najcenniejszysz skarbów ludzkiej kultury jest mowa...

Trudny patriotyzm

Może zostańmy jeszcze przy myślach świętego Jana Pawła II...

Mickiewicz o chrystianizacji Polski (Cz. 1)

Obecny rok, to rok wielkiego jubileuszu Polski...

Odzyskać polskie wzory

Burze zaborów, wojen, okupacji, panoszenia się obcych ludzi i obcych ideologii bardzo mocno nadwątliły tkankę naszego narodu...

Emigracja – za jaką cenę?

Dzisiaj wrócimy do tematu, który jest niezwykle aktualny. Jest to temat emigracji...

Uniwersytet wobec prawdy i sumienia

Obserwowany obecnie kryzys uniwersytetu nie jest wynikiem przypadku...

U Mickiewicza w Zaosiu

Warto, jeżeli ktoś ma czas i ochotę, udać się na nasze polskie Kresy do Zaosia...

Pandemia: etyka nadal obowiązuje

Już od pewnego czasu żyjemy w obliczu pandemii...

Pola Negri dla Polski

Gdy w Polsce mamy zimę, śnieg i mróz, to Los Angeles, czyli dosłownie mówiąc Miasto Aniołów, tonie o tej porze roku w zieleni, kwiatach i owocach...

Obronić rodzinę - całą!

Na naszych oczach rozgrywa się walka z rodziną...

Czy warto emigrować? głos studentów

Pytanie, które ciągle do nas wraca, to pytanie o to, czy warto emigrować?

Powrót Sokratesa

We współczesnym świecie walka o władzę toczy się w tych sferach, które łatwo rozpoznać...

Wykształcenie ale jakie?

Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa edukacja...

Gender: walka trwa

Znakomity list biskupów polskich, ostrzegający przed zgubnymi skutkami ideologii gender, przynosi już zdrowe owoce...

W pułapce sekularyzmu

Socjalizm przywdziewa różne maski. Raz pojawia się jako rzekomy obrońca robotników i chłopów, innym razem jako rzecznik praw kobiet i dzieci, a...

Elity, ale wykształcone

"Oczkiem w głowie" każdego kulturalnego społeczeństwa jest szkolnictwo, a szczególnie uniwersytety...

Kompleksy czy walka o wolność?

Ojciec Krąpiec: ocalić polskość!

Mija właśnie osiem lat od śmierci ojca profesora Krąpca...