Felieton "Myśląc Ojczyzna"

WITAM PAŃSTWA NA MOJEJ STRONIE AUTORSKIEJ

PIOTR JAROSZYŃSKI

"Sic vive cum hominibus, tamquam deus videat; sic loquere cum deo, tamquam homines audiat" Seneka


Zbliża się dzień beatyfikacji księdza prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego...

Nadzieja dla Polski

Stary rok powoli dobiega końca...

Państwo i demokracja dla Narodu

Już wkrótce Nowy Rok...

Polityczne żmije

Jedną z największych chorób współczesnego świata jest oderwanie moralności od polityki...

O moc słowa! Jacek Woroniecki, OP

Dzisiaj temat jaki chciałem podjąć dotyczy ludzkiej mowy, a zwłaszcza naszego języka ojczystego...

Powstanie styczniowe: rocznica wybuchu

Za kilka dni mija 152. rocznica wybuchu Powstania styczniowego...

Wieszcz Zygmunt Krasiński

Myśl polska doszła do najwyższego stopnia natężenia w dziewiętnastym wieku za sprawą czterech wieszczów: Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i...

Unia Horodelska

Przed ponad sześciuset laty, król Polski Władysław Jagiełło, spotkał się w roku 1413 ze swym bratem Witoldem...

Starożytni o przyjaźni

Słyszymy często takie powiedzenie, że "człowiek jest istotą społeczną"...

Moralne wyzwania dla Polski

Zostańmy może przy twórczości Zygmunta Krasińskiego, bo to postać nietuzinkowa...

Azjatycka ośmiornica

W życiu społecznym są dwie wartości szczególnie cenne. To sprawiedliwość i prawda...

Zrozumieć wiarę: Benedykt XVI

Czytanie dzieł teologicznych jest równie ważne, co trudne...

Ranga słowa

Rozwój człowieka, to wyjątkowo skomplikowany proces i nie zawsze kończy się sukcesem...

Ojczyzna: dar i zmaganie

Spotykamy się po raz kolejny w cyklu "Myśląc Ojczyzna". Jak wiemy jest to tytuł utworu Karola Wojtyły, który został wydany w roku 1974...

Mickiewicz - lata uniwersyteckie

Są takie postaci w naszych dziejach, w naszej kulturze, o których ciągle musimy pamiętać...

Powrót Kulturkampfu?

Moralność a cywilizacje

Nie każda cywilizacja posiada takie samo źródło swojej siły...

Straszna cena wywózek

Wkrótce minie kolejna rocznica, bardzo bolesna dla nas, rocznica wywózki Polaków na Sybierię do Kazachstanu...

Odrobina mądrości

Gdybyśmy chcieli scharakteryzować świat i czas w jakim żyjemy, to moglibyśmy powiedzieć, że informacji coraz więcej, ale mądrości coraz mniej...

Powrót Turańca

Dla wielu z nas atmosfera życia publicznego w Polsce jest trudna, a właściwie niemożliwa do zniesienia i do zaakceptowania...

Mickiewicz arcypolski

26 listopada 1855 roku zmarł Adam Bernard Mickiewicz...

Blask polskiej kultury

Wiele mówi się dzisiaj o wolności...

My i Rzym

Ojciec Profesor Mieczysław Krąpiec był zarówno wielkim humanistą, jak i wielkim Polakiem...

Wirus: mały błąd na początku

Czasy przełomu wyrywają człowieka z utartego stylu życia i zmuszają do refleksji...

Listy z Afryki Henryka Sienkiewicza

Henryk Sienkiewicz dostarcza nam lekturę na każdą porę roku...

Wracajmy do naszej kultury

Kult nauk ścisłych takich jak matematyka, czy fizyka datuje się od czasów renesansu i trwa niezmiennie po dziś dzień...