Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Zbliża się dzień beatyfikacji księdza prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego...

Mickiewicz arcypolski

26 listopada 1855 roku zmarł Adam Bernard Mickiewicz...

Ojciec Krąpiec: mistrz

Mija sześć lat od dnia, gdy 8 maja 2008 roku, odszedł do Pana ojciec profesor Mieczysław Albert Krąpiec...

Wychowanie charakteru

Każdy z nas, jeśli ma już pewne doświadczenie życiowe uświadamia sobie, jak wielką rolę w życiu człowieka odgrywa wychowanie...

U Mickiewicza w Zaosiu

Warto, jeżeli ktoś ma czas i ochotę, udać się na nasze polskie Kresy do Zaosia...

Dechrystianizacja: rękami katolików?

Przez świat Zachodni, który wyrósł z zasad i z inspiracji chrześcijańskiej, przetacza się dziś fala sekularyzmu...

Powrót Kulturkampfu?

Inna Polska

Naród w swoich dziejach podlega wielorakim zmianom...

Zagłada polskich lasów?

Choć jako Polacy jesteśmy przede wszystkim ludem rolniczym...

Prawo do nadziei

Rok 2014 już odszedł, a wraz z nim nasze radości i nasze smutki. Przed nami nowy rok, nowe nadzieje...

Łacina: polskie dziedzictwo

Trwają prace nad reformą edukacji...

Matki-Polki

Coraz więcej Polaków i Polek wyjeżdża za granicę. Istnieje obawa, że do ojczyzny na stałe już nie wrócą...

Wybrać szkołę!

Wiele mówi się na temat rozwoju. Rozwój jest "sprężyną" naszej cywilizacji...

Dobijanie polskiej nauki

Forsowanie reformy nauki mimo tak zdecydowanego protestu środowisk akademickich pokazuje, że dialog społeczny jest dla rządzących tylko pozorem...

Wywózki Polaków na Syberię

10 lutego mija 70. rocznica pierwszej masowej wywózki Polaków na Syberię...

Żałoba trwa...

Wprawdzie urzędowa Żałoba narodowa trwała tylko do niedzieli, to przecież dla nas żałoba jeszcze się nie skończyła...

Mickiewicz o chrystianizacji Polski (Cz. 2)

Obchodzimy wielki jubileusz Chrztu Polski...

Niepodległość – nie na zawsze

Rok 2018 to rok jubileuszowy, kiedy chcemy uczcić to wielkie wydarzenie, jakie miało miejsce 100 lat temu, w roku 1918, kiedy Polska odzyskała...

Poloneza czas zacząć...

3 maja to symbol wielki dla naszego narodu i dla naszego państwa...

Polskość Conrada

Warto wracać, od czasu do czasu, do najpiękniejszych wzorców naszej kultury polskiej...

Jan Paweł II w La Scali

Kultura i sztuka to dziedziny kluczowe dla rozwoju duchowego człowieka...

Zjednoczeni w Wielkanocy

Zbliża się Wielkanoc. Dla chrześcijan jest to czas, który spina Boże Narodzenie, gdy Chrystus przychodzi na świat, z Wielką Nocą, gdy Chrystus...

Święta więź z Ojczyzną

Z Nowym Rokiem, ogarniamy nie tylko perspektywy osobiste, ale również całość naszego narodu...

W pułapce emigracji

Emigracja zwłaszcza ludzi młodych to wielki problem naszej ojczyzny...

Powojenna komunizacja Wileńszczyzny

Ziemia, przywiązanie do ziemi, miłość do ziemi, to są nasze cechy polskie...

Wojtyła: potęga teatru

W większości biografii Karola Wojtyły św. Jana Pawła II, wiele miejsca poświęca się różnym szczegółom z jego życia...