Felieton "Myśląc Ojczyzna"

W tradycji polskiej świętość często wiązała się z głębokim patriotyzmem...

Ojciec Woroniecki o wojnie

W ramach wojny, każdej wojny, toczy się nie tylko walka militarna, ale również ekonomiczna...

Ziemia Polska

Trwa okres kampanii prezydenckiej. Jest to okazja, aby sobie uświadomić, jak wielką i drogocenną wartoscią jest ojczyzna...

Manipulowanie pojęciem praworządności

Demokracja to dziwny ustrój...

Warto, żeby rodzice analizowali teksty podręczników

„Warto, żeby rodzice, nauczyciele, katecheci jednak analizowali teksty podręczników, które są firmowane przez ministerstwo i kierowane do uczniów...

Mickiewicz: w rocznicę śmierci

Wśród wielu rocznic nie możemy zapomnieć o tej rocznicy, która dotyczy Adama Mickiewicza...

Prymas o rodzinie i narodzie

Wiemy dobrze, że najbardziej newralgiczną tkanką każdego społeczeństwa jest rodzina...

Cel Uniwersytetu: Papież czy Minister?

Większość z nas uważa, że uniwersytet i szkoła wyższa to takie miejsce, gdzie naukowcy jako ludzie pokorni ale i inteligentni szukają prawdy...

W pułapce prawa

Współczesny człowiek znalazł się w potężnej sieci przepisów, nad którymi nikt już w całości nie panuje...

Ocalić narodowość polską!

Warto od czasu do czasu zadać sobie pytanie o sens bycia narodem...

Obronić rodzinę - całą!

Na naszych oczach rozgrywa się walka z rodziną...

Święta: być razem

Boże Narodzenie tak mocno wpisuje się w naszą tradycję, że trudno sobie wyobrazić rok bez Bożego Narodzenia...

Jan XXIII dla Polski

Bliska kanonizacja Jana XXIII jest okazją, by przypomnieć o szczególnym sentymencie, jakim ten papież darzył Polskę...

Reforma nauki: kolejne pytania

Warto wrócic do tematu, który jest wyjątkowo ważny dla naszego społeczeństwa, nie tylko teraz, ale i w przyszłości. Ten temat to reforma nauki...

Uczelnia ma istnieć!

Temat jakim warto nadal się zajmować, to kształcenie zwłaszcza na poziomie wyższym...

Odzyskać męstwo

Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów - nazywano to kiedyś "cnotą", po łacinie "virtus", po grecku "arete" - o męstwie...

Bajki dla dorosłych

Powoli zbliża się zima, a w naszej tradycji zwłaszcza wtedy, kiedy nie było jeszcze telewizorów, w czas jesienno-zimowy, wieczory spędzano razem, w...

Propaganda kryzysu

Jednym z najczęściej używanych ostatnio słów, jest słowo "kryzys"...

Prymas Tysiąclecia – Mistrz Słowa

Nasza myśl ciągle wraca do tej wspaniałej wielkiej postaci, jaką był ksiądz Prymas Stefan Wyszyński...

Zawód: ateista

Gwałtowne ataki na Kościół, na chrześcijaństwo, na kapłanów, nie są w naszym kraju czymś wyjątkowym...

Bł. Ks. Michał Sopoćko: O miłosierdzie dla Narodu

Nasze dzieje są przebogate, chociaż bywały bardzo trudne...

Sowiecka depolonizacja kresów

Rankiem 10 lutego 1940 roku Sowieci rozpoczęli zaplanowaną na szeroką skalę i kilka etapów wywózkę Polaków z ziem przez nich zamieszkałych...

Wyznanie polityka

Ludzie są bardzo różni, tak jak i społeczności lub narody bywają różne...

Na kresach w Rubieżewiczach

Polska i polskość są nie tylko w Polsce, ale są tam, gdzie są Polacy...

Przy ognisku w Castel Gandolfo

Ojciec Święty Jan Paweł II lubił często wracać do, jakże ważnego dla nas tematu. Jest to temat narodu i ojczyzny...

Dość przekleństw!

Temat jaki dziś chciałem poruszyć jest dość delikatny, drażliwy...