Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Od pewnego czasu uwaga świata skierowana jest na Amerykę...

Niezłomni z Nowogródczyzny

Coraz więcej czasu i miejsca poświęca się temu niezwykłemu zjawisku, jakim byli Żołnierze Niezłomni...

Najpierw Ojczyzna

Ani człowiek, ani naród nie może być egoistą, a więc nie może myśleć tylko o sobie...

Moskwa to nie Rzym

Choć dla wielu z nas końcowy raport komisji MAK nie był zaskoczeniem, to jednak co innego domniemanie, a co innego fakty...

Polski Adwent

Rozpoczął się Adwent, który w polskiej tradycji jest otoczony jakąś nadzwyczajną aurą...

Język polski - nie tak szybko!

Jednym z najcenniejszysz skarbów ludzkiej kultury jest mowa...

Prawo bez moralności?

Są pewne zawody, które odgrywają niezwykle ważną rolę społeczną...

Sienkiewicz i Paderewski na ratunek Polakom

Zbliża się kolejna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę...

Nauka polskiego dla Polonii

Język polski jest wielkim dobrem całego naszego narodu...

Misjonarz spod Wulkanów

Chlubą i dumą Polski są nasi misjonarze...

Ojczyzna: dar i zmaganie

Spotykamy się po raz kolejny w cyklu "Myśląc Ojczyzna". Jak wiemy jest to tytuł utworu Karola Wojtyły, który został wydany w roku 1974...

Jedna ojczyzna: Polska!

Jak wiemy, jednym z najważniejszych wydarzeń, które nas czekają, są wybory parlamentarne...

Wychowanie charakteru

Każdy z nas, jeśli ma już pewne doświadczenie życiowe uświadamia sobie, jak wielką rolę w życiu człowieka odgrywa wychowanie...

Odzyskać Brandta

Czasami zastanawiamy się do czego może służyć sztuka, np. malarstwo?

Mistrz Ojciec Krąpiec

8. maja przed czterema laty zmarł Ojciec Profesor Mieczysław Krąpiec...

Męstwo ponad strachem

W obliczu zamętu cywilizacyjnego, ma miejsce również zamęt w zakresie różnych idei...

Głośniej o TV Trwam

Gdy w piątek 25. maja Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę złożoną przez Fundację Lux Veritatis w sprawie dyskryminacji Telewizji Trwam...

Arystokracja polska

Losy polskiej arystokracji postrzegane są potocznie w jak najciemniejszych barwach...

Bajeczna Malta

Już niedługo, bo 16 kwietnia przybędzie na Maltę Ojciec Święty Benedykt XVI...

Czar Józefa Chełmońskiego

Przedwiośnie i wiosna to przepiękny czas...

List Papieża do Ojca Krąpca

Mija 10. rocznica odejścia do Pana ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca...

Długa droga do Niepodległości

Obchodzimy kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości...

Ostrzeżenie z Wenezueli

Patrząc na kierunek w jakim sterowane jest nasze państwo, możemy dojść do wniosku, że każdy dzień jest jak rok...

Moralność a prawo

Jednym z bardzo popularnych wyrażeń, jakie możemy przyczytać czy usłyszeć w życiu politycznym, jest tzw. państwo prawa...

Dlaczego kryzys uniwersytetu

Październik to miesiąc, w którym rozpoczyna się rok akademicki...

Jan XXIII dla Polski

Bliska kanonizacja Jana XXIII jest okazją, by przypomnieć o szczególnym sentymencie, jakim ten papież darzył Polskę...