Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Jest taki obraz Van Gogha pod tytułem "Siewca"...

Rozwód to rozpad rodziny

Naród składa się z rodzin, a podstawa rodziny i narodu to małżeństwo nierozerwalne...

Więzień pałacu

Ostatnio cofnęliśmy się w przeszłość prawie 2500 tys. lat...

Piękni Polacy

W dzisiejszych trudnych czasach musimy pamiętać o jednym: nie wolno nam tracić wiary w siebie...

Podróż do wschodniej Galicji

Polskie malarstwo historyczne z drugiej połowy XIX wieku, to próba przywrócenia świetności i bogactwa kultury, historii i przyrody polskiej...

Cel Uniwersytetu: Papież czy Minister?

Większość z nas uważa, że uniwersytet i szkoła wyższa to takie miejsce, gdzie naukowcy jako ludzie pokorni ale i inteligentni szukają prawdy...

Mickiewicz – o Ducha Narodu

Mija 220 lat od urodzin Adama Mickiewicza...

Ofiara czy bohater?

Zbigniew Herbert rzucił kiedyś w jednym z wywiadów ciekawą myśl na temat swojej postawy wobec systemu totalitarnego, w którym przychodziło mu żyć i...

Św. Urszula dla Polski

W tradycji polskiej świętość często wiązała się z głębokim patriotyzmem...

Polityka i prawda

Papież Benedykt XVI w drugim tomie swej rozprawy teologicznej zatytułowanej po prostu „Jezus z Nazaretu” przybliża i rozjaśnia sens najważniejszych...

Nawroty antyklerykalizmu

Wojna z Kościołem przybiera różne formy...

Emigracja i język

Dla wielu Polaków emigracja stała się już chlebem powszednim...

Oblężenie będzie trwać

"Ante resurrectionem omnes morientur" - "Przed zmartwychwstaniem wszyscy umrą" - mówi ze spokojem św. Tomasz z Akwinu...

Pamięć przodków

Czas Wszystkich Świętych i Zaduszek wprowadza nas w zadumę nad ludzkim losem, nad sensem ludzkiego życia, nad przeszłością i nad przyszłością...

Wojtyła - myśliciel

Błogosławiony Jan Paweł II jest dla nas przede wszystkim wielkim kapłanem i świętym...

Od wielkoduszności do wolności

W Piśmie Świętym są pewne sformułowania, z którymi jesteśmy oswojeni, ale nad którymi nie zawsze potrafimy się zatrzymać by je zgłębić...

Rosyjski

Dzieje tragicznego nierzadko sąsiedztwa Polski z Rosją stanowiły przedmiot wielu badań, analiz, refleksji...

Tyrania lubi powracać

Zbliżają się wybory prezydenckie...

Zsyłka: sowiecki terror

Dziesiąty lutego, to data dla polskiej historii, polskiego narodu bardzo ważna...

Inwokacja czy Modlitwa?

Czas rozstać się z Adamem Mickiewiczem, a właściwie z jego dziełami...

Rocznica smoleńska

Mija właśnie piąta rocznica tragerdii smoleńskiej...

Polityczne

Język mediów i polityki to swoisty język, który chodzi własnymi drogami...

Patron jedności - Jan z Dukli

Dzisiaj chciałem powiedziec kilka słów na temat niezwykłej postaci, jaką był św. Jan z Dukli...

W rocznicę Radia Maryja

W tym tygodniu rozpoczynamy obchody 24 rocznicy zaistnienia Radia Maryja...

Święta: być razem

Boże Narodzenie tak mocno wpisuje się w naszą tradycję, że trudno sobie wyobrazić rok bez Bożego Narodzenia...

Haki - dawniej i dziś

Czasem zastanawiamy się, jaki jest mechanizm, który generuje elity kierownicze danego państwa...