Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Czerwiec, to miesiąc, w którym wielu młodych ludzi, zastanawia się nad swoją przyszłością...

Moralność a prawo

Jednym z bardzo popularnych wyrażeń, jakie możemy przyczytać czy usłyszeć w życiu politycznym, jest tzw. państwo prawa...

W pułapce prawa

Współczesny człowiek znalazł się w potężnej sieci przepisów, nad którymi nikt już w całości nie panuje...

Unia Horodelska

Przed ponad sześciuset laty, król Polski Władysław Jagiełło, spotkał się w roku 1413 ze swym bratem Witoldem...

Misjonarz spod Wulkanów

Chlubą i dumą Polski są nasi misjonarze...

Zaścianki, zaścianki...

Jednym z najciekawszych miejsc, jakie warto poznać i zobaczyć, jest zaścianek...

Ziemia: nie tylko produkcja

Wiosna to czas, kiedy najłatwiej zobaczyć pracę, jaką podejmuje rolnik na swoim polu...

W pułapce emigracji

Emigracja zwłaszcza ludzi młodych to wielki problem naszej ojczyzny...

Mickiewicz o chrystianizacji Polski (Cz. 1)

Obecny rok, to rok wielkiego jubileuszu Polski...

Młodzi sędziowie i

Sąd to specyficzna instytucja. Z jednej strony stoi na straży prawa, które w życiu państwa i społeczeństwa od wieków a nawet tysiącleci jest jedym z...

Nawroty antyklerykalizmu

Wojna z Kościołem przybiera różne formy...

Z

Nie można żałować czasu, aby stawać się mądrzejszym...

Dobijanie polskiej nauki

Forsowanie reformy nauki mimo tak zdecydowanego protestu środowisk akademickich pokazuje, że dialog społeczny jest dla rządzących tylko pozorem...

Manifestacja w Chicago

Ciągle jesteśmy pod wrażeniem sobotniej manifestacji...

Mickiewicz arcypolski

26 listopada 1855 roku zmarł Adam Bernard Mickiewicz...

Odczytać czas

Człowiek nieustannie musi odczytywać czas, w jakim przychodzi mu żyć...

Zemsta na elitach

Jednym z ważniejszych problemów przed jakimi ciągle stoimy, jest problem odzyskania, odbudowania polskich elit...

Studia w Polsce dla Polonii

Przebywając na ziemi amerykańskiej dostrzec można bardzo ciekawe zjawisko...

Skąd brać studentów?

Powoli zbliża się koniec roku akademickiego...

O człowieku kulturalnym

Człowiek w coraz większym stopniu żyje wśród wytworów kultury...

Moralne wyzwania dla Polski

Zostańmy może przy twórczości Zygmunta Krasińskiego, bo to postać nietuzinkowa...

10.02.1940: depolonizacja Kresów

Zbliża się kolejna rocznica wywózki Polaków z Kresów...

Prawo czy ukaz?

Nie było i nie ma społeczności, która nie kierowałaby się jakimś prawem lub jakimiś prawami...

Strajk nauczycieli

Niedawno otrzymałem list od jednej z nauczycielek. Oto jego treść: "Gubernator Quinn ma na biurku projekt ustawy, którą lada dzień będzie...

Podatki i socjalizm

Podczas V Kongresu Katolicy i kultura, jaki miał miejsce niedawno w Toruniu w WSKSiM, jedna z prelegentek prof. Yoris Corina, która przybyła do nas...

Wykształcenie ale jakie?

Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa edukacja...