Felieton "Myśląc Ojczyzna"

WITAM PAŃSTWA NA MOJEJ STRONIE AUTORSKIEJ

PIOTR JAROSZYŃSKI

"Sic vive cum hominibus, tamquam deus videat; sic loquere cum deo, tamquam homines audiat" Seneka


Pytanie, które ciągle do nas wraca, to pytanie o to, czy warto emigrować?

Św. Urszula dla Polski

W tradycji polskiej świętość często wiązała się z głębokim patriotyzmem...

Wracajmy do naszej kultury

Kult nauk ścisłych takich jak matematyka, czy fizyka datuje się od czasów renesansu i trwa niezmiennie po dziś dzień...

Norwid - potęga języka

Ostanio mówiliśmy o Norwidzie dając przykłady jego twórczości. Warto też pamiętać o zasadzie recytowania wiersza, zwłaszcza klasycznego...

Wielki ks. Piotr Skarga

W dziejach naszego narodu i naszej kultury jest wiele ciekawostek, jest wiele ciekawych wydarzeń...

Prawo do nadziei

Rok 2014 już odszedł, a wraz z nim nasze radości i nasze smutki. Przed nami nowy rok, nowe nadzieje...

Mickiewicz: fragment wielkiego koncertu

Trzeci Maja. Trudno tego święta nie rozpocząć od cudownych strof koncertu Jankiela...

Wędkarskie pytania

1. maja rozpoczął się sezon wędkarski...

Potrzeba męstwa

Dziwne rzeczy dzieją się w naszym kraju i z naszym krajem...

O powrót logiki i retoryki do szkół

Kultura logiczna i kultura werbalna, to dwa filary kultury Zachodniej...

Felieton wielkanocny

Nadszedł Wielki Tydzień. Wielki Tydzień, to czas, kiedy rytm naszego życia nieco zwalnia...

Pułapka nienawiści

Słowa, takie jak "miłość", "miłosierdzie", "przebaczenie", należą do stałego repertuaru homiletyki chrześcijańskiej...

Starożytni o przyjaźni

Słyszymy często takie powiedzenie, że "człowiek jest istotą społeczną"...

Dechrystianizacja: rękami katolików?

Przez świat Zachodni, który wyrósł z zasad i z inspiracji chrześcijańskiej, przetacza się dziś fala sekularyzmu...

Zagłada Soplicowa

W kulturze narodowej są miejsca i słowa, które na trwałe weszły do naszej pamięci, do naszej świadomości...

Sienkiewicz wśród piramid

Zima to czas, w którym można zanurzyć się w ciekawe lektury...

Manipulowanie pojęciem praworządności

Demokracja to dziwny ustrój...

O niepodległość ducha

Kiedy myślimy o niepodległości, to pierwsze pytanie dotyczy tego, jak niepodległość zdobyć, albo zyskać...

Ocalić uczelnie

Młodzi ludzie, którzy zdali maturę, stoją przed kolejnym przełomem i wyzwaniem w swoim zyciu...

Pocałunek ziemi - przesłanie z kresów

Jest taka prawidłowość, że człowiek z biegiem lat zaczyna tęsknić za przeszłością...

Zrozumieć wiarę: Benedykt XVI

Czytanie dzieł teologicznych jest równie ważne, co trudne...

Moskwa: mrzonki o bezkresnym panowaniu

Próbując zrozumieć sytuację w jakiej znajduje się Polska, Europa i Świat, warto sięgać do myśli Polaków, którzy te sprawy dość dobrze rozumieli...

Męstwo ponad strachem

W obliczu zamętu cywilizacyjnego, ma miejsce również zamęt w zakresie różnych idei...

Witos dla niepodległości

Wśród wielkich ojców naszej niepodległości, wymienić należy koniecznie Wincentego Witosa...

Nauka w blasku miłości do polskiej ziemi

Zbliżają się wybory parlamentarne, bardzo ważne, które rozstrzygną w dużej mierze o przyszłości Polski...

Zagrożony uniwersytet

Październik, to miesiąc, w którym rozpoczynamy nowy rok akademicki...