Felieton "Myśląc Ojczyzna"

WITAM PAŃSTWA NA MOJEJ STRONIE AUTORSKIEJ

PIOTR JAROSZYŃSKI

"Sic vive cum hominibus, tamquam deus videat; sic loquere cum deo, tamquam homines audiat" Seneka


Zbliżają się wybory parlamentarne, bardzo ważne, które rozstrzygną w dużej mierze o przyszłości Polski...

Wyznanie polityka

Ludzie są bardzo różni, tak jak i społeczności lub narody bywają różne...

Wychowanie charakteru

Każdy z nas, jeśli ma już pewne doświadczenie życiowe uświadamia sobie, jak wielką rolę w życiu człowieka odgrywa wychowanie...

Prymas Polski: Czcigodny Sługa Boży

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót Prymasa Polski...

Zaścianki, zaścianki...

Jednym z najciekawszych miejsc, jakie warto poznać i zobaczyć, jest zaścianek...

Dechrystianizacja: rękami katolików?

Przez świat Zachodni, który wyrósł z zasad i z inspiracji chrześcijańskiej, przetacza się dziś fala sekularyzmu...

W pułapce prawa

Współczesny człowiek znalazł się w potężnej sieci przepisów, nad którymi nikt już w całości nie panuje...

Uważajmy na ekranizację arcydzieł

Dzisiaj podejmiemy temat dość delikatny ale ważny. Mianowicie, chodzi o ekranizację wielkich powieści...

Od Orwella do Ezopa

Dziś na naszych oczach Zachód, coraz bardziej tonie w absurdach wprowadzanego na siłę lub pokrętnie systemu, który nie liczy się ani z historią, ani...

Młodzież WSKSiM zachęca do studiowania

Zbliża się koniec roku akademickiego...

Świat czekał na Boże Narodzenie

Zbliża się czas Bożego Narodzenia...

List Papieża do Ojca Krąpca

Mija 10. rocznica odejścia do Pana ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca...

Religia i kultura

Świat Zachodni wydał wojnę religii przed ponad 200 laty...

Kompleksy czy walka o wolność?

Paderewski - od Podola do niepodległości

Wśród Ojców niepodległości, tej niepodległości, której setną rocznicę w tym roku obchodzimy, jednym z ważniejszych jest Ignacy Jan Paderewski...

Państwo i demokracja dla Narodu

Już wkrótce Nowy Rok...

Do nas z Filipin

Niedawna kanonizacja Jana Pawła II znalazła nadzwyczajny odzew w Polsce i na całym świecie...

Teatr: sanktuarium słowa

Wróćmy dzisiaj do tematu, do którego warto wracać...

Odrobina filozofii

Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak ważną rolę odgrywa w życiu cżłowieka i społeczeństwa nauka...

Prymas o Powstaniu Styczniowym

Zbliża się dzień beatyfikacji księdza prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego...

O powrót logiki i retoryki do szkół

Kultura logiczna i kultura werbalna, to dwa filary kultury Zachodniej...

Jałowiecki – zasady i obowiązki

Różne mogą być powody zanurzania się w przeszłość. Dla jednych to okazja do wzruszeń, dla innych ucieczka od aktualnej rzeczywistości, dla jeszcze...

Studia - czas Seniorów

Zastanówmy się jeszcze nad sytuacją polskiego szkolnictwa wyższego...

Pułapki

Coraz częściej słyszymy o tak zwanej "mowie nienawiści"...

Uniwersytet: europejskie dziedzictwo

Minęły wakacje, minęło lato, ale zaczyna się nowy rok szkolny akademicki...

Analfabetyzm trwa

Człowiek nie musi umieć czytać, aby być człowiekiem...