Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Zbliża się taki niezwykły okres, jak Święto Wszystkich Świętych i Zaduszki, czyli wspomnienie wszystkich wiernych zmarłch...

Gdzie leży złoty środek?

Życie człowieka nie jest łatwe...

Wykształcenie ale jakie?

Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa edukacja...

Bajeczna Malta

Już niedługo, bo 16 kwietnia przybędzie na Maltę Ojciec Święty Benedykt XVI...

Język piękny, choć trudny

Dzisiaj porozmawiamy o języku polskim...

Przedwiośnie polskie

Po wielu miesiącach nastąpiło tąpnięcie i zima ustępuje...

Świat czekał na Boże Narodzenie

Zbliża się czas Bożego Narodzenia...

Blaski i cienie emigracji

Temat jaki dziś chciałem podjąć i zwrócić się do Państwa również z pytaniem, co na ten temat sądzicie, to jest kwestia emigracji...

Opatrzność czuwa nad Polską

Choć z różnych stron docierają do nas złe wieści, bo na naszych oczach podejmowane są ciągle kolejne próby zaprzepaszczenia naszego wielkiego...

Polityczne żmije

Jedną z największych chorób współczesnego świata jest oderwanie moralności od polityki...

Prawo do nadziei

Rok 2014 już odszedł, a wraz z nim nasze radości i nasze smutki. Przed nami nowy rok, nowe nadzieje...

Matki-Polki

Coraz więcej Polaków i Polek wyjeżdża za granicę. Istnieje obawa, że do ojczyzny na stałe już nie wrócą...

Zagłada polskich lasów?

Choć jako Polacy jesteśmy przede wszystkim ludem rolniczym...

Dlaczego religia?

Powszechnym i pierwotnym uczuciem, jakie zawsze towarzyszyło i towarzyszy człowiekowi jest lęk przed śmiercią...

Ocalić narodowość polską!

Warto od czasu do czasu zadać sobie pytanie o sens bycia narodem...

Prymas Wyszyński o korzeniach swego Rodu

Zbliża się czas, kiedy będzie miała miejsce beatyfikacja prymasa Polski księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego...

Podatki i socjalizm

Podczas V Kongresu Katolicy i kultura, jaki miał miejsce niedawno w Toruniu w WSKSiM, jedna z prelegentek prof. Yoris Corina, która przybyła do nas...

Studia - czas Seniorów

Zastanówmy się jeszcze nad sytuacją polskiego szkolnictwa wyższego...

Zło jest groźne

Jednym z głównych problemów, przed jakimi stoją osoby zajmujące się wychowywaniem dzieci, a więc rodzice, nauczyciele, katecheci, czy osoby...

Oblężenie będzie trwać

"Ante resurrectionem omnes morientur" - "Przed zmartwychwstaniem wszyscy umrą" - mówi ze spokojem św. Tomasz z Akwinu...

Deportacja czy zesłanie?

W obecnym roku obchodzimy 80-tą rocznicę deportacji Polaków z kresów...

Polak z wyboru

Różne są drogi do polskości i od polskości...

Prymas o rodzinie i narodzie

Wiemy dobrze, że najbardziej newralgiczną tkanką każdego społeczeństwa jest rodzina...

Św. Tomasz o Bożym Narodzeniu

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia...

Dechrystianizacja: rękami katolików?

Przez świat Zachodni, który wyrósł z zasad i z inspiracji chrześcijańskiej, przetacza się dziś fala sekularyzmu...

Młodość musi mieć skrzydła

Nastał już nowy rok 2017, a wraz z nim nowe nadzieje, projekty, nowe marzenia...