Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Człowiek w swoim życiu dąży do różnych celów. Są to cele rozmaite, czasami bardziej przyziemne, czasami bardziej wzniosłe...

Blaski i cienie emigracji

Temat jaki dziś chciałem podjąć i zwrócić się do Państwa również z pytaniem, co na ten temat sądzicie, to jest kwestia emigracji...

Język piękny, choć trudny

Dzisiaj porozmawiamy o języku polskim...

Zagrożone Orchard Lake

Przenieśmy się dzisiaj to Stanów Zjednoczonych...

Józef Brandt: rozsławianie Polski

Jest ciekawe, że Polska, nie tylko w okresie niepodległości, ale również w czasach zaborów, była atrakcyjna dla cudzoziemców...

Misja bł. Jana Pawła II

Obecny tydzień opromieniony jest w sposób szczególny blaskiem przygotowań do beatyfikacji Jana Pawła II. Pozwala to nam uświadomić sobie, że misja...

Wracajmy do naszej kultury

Kult nauk ścisłych takich jak matematyka, czy fizyka datuje się od czasów renesansu i trwa niezmiennie po dziś dzień...

Jaki sens emigracji dzisiaj?

Przebywając na ziemi amerykańskiej spotkać możemy Polaków, którzy są emigrantami...

Polityczne żmije

Jedną z największych chorób współczesnego świata jest oderwanie moralności od polityki...

Wybory i Polonia

Nasi Rodacy mieszkający poza granicami Polski nie są zbyt skorzy do brania udziału w wyborach w ojczyźnie swoich przodków...

Patriotyzm – więcej niż uczucie

Spróbujmy dzisiaj zastanowić się nad tym niezwykłym fenomenem, a właściwie rzeczywistością, jaką jest naród...

Przedwiośnie polskie

Po wielu miesiącach nastąpiło tąpnięcie i zima ustępuje...

Edukacja do wtórnego analfabetyzmu

W cieniu wyborów kończy się rok akademicki...

Błędy językowe najczęściej spotykane

Język polski jest naszym wielkim dobrem narodowym...

Każdy z nas

Pokolenie błogosławionego Jana Pawła II doskonale zna papieskie homilie...

Odzyskać polskie wzory

Burze zaborów, wojen, okupacji, panoszenia się obcych ludzi i obcych ideologii bardzo mocno nadwątliły tkankę naszego narodu...

Seneka o boskich źródłach kultury

Porozmawiajmy dzisiaj o kulturze...

Europa: czy to jeszcze Zachód?

Jeszcze do niedawna wyjazd za granicę, zwłaszcza na Zachód, do Londynu, do Rzymu, do Madrytu, do Paryża, to był wielki powód do dumy, tak wielki, że...

Imperium nie upadło

Mocarstwo, które jest naszym wschodnim sąsiadem prowadzi przynajmniej od pół tysiąca lat politykę imperialną...

Ojciec Krąpiec: gwiazdy nad Podolem

Minęła 13. rocznica odejścia do Pana ojca profesora Mieczysława Alberta Krąpca...

Wyzwanie dla uniwersytetu

Entuzjazm jaki narasta w związku ze zbliżającą się kanonizacją błogosławionego Jana Pawła II, powinien być okazją nie tylko do modlitwy, ale również...

Bluźnierstwa dawniej i dziś

Przez nasz kraj przetacza się fala bluźnierstw i profanacji...

Jan XXIII dla Polski

Bliska kanonizacja Jana XXIII jest okazją, by przypomnieć o szczególnym sentymencie, jakim ten papież darzył Polskę...

W pułapce emigracji

Emigracja zwłaszcza ludzi młodych to wielki problem naszej ojczyzny...

Mickiewicz o Moskwie

Kryzys jaki dotyka Europę, Polskę i świat ma, jak najbardziej, wyraz materialny...

Pragnienie istnienia

Z punktu widzenia ludzkich dziejów i losu człowieka, zderzają się dwa pytania...