Felieton "Myśląc Ojczyzna"
Naród składa się z rodzin, a podstawa rodziny i narodu to małżeństwo nierozerwalne...

Starożytni o przyjaźni

Słyszymy często takie powiedzenie, że "człowiek jest istotą społeczną"...

Kryzys czy walka?

Wiele mówi się i pisze o kryzysie. Nie jest to jednak żadna nowość...

Konstytucja: na ratunek Ojczyźnie

Początek maja to czas kiedy pamięć nasza wraca do wielkiego wydarzenia, jakim było uchwalenie Konstytucji 3 maja...

O moc słowa! Jacek Woroniecki, OP

Dzisiaj temat jaki chciałem podjąć dotyczy ludzkiej mowy, a zwłaszcza naszego języka ojczystego...

Polskość Conrada

Warto wracać, od czasu do czasu, do najpiękniejszych wzorców naszej kultury polskiej...

Wojtyła - myśliciel

Błogosławiony Jan Paweł II jest dla nas przede wszystkim wielkim kapłanem i świętym...

Bł. Ks. Michał Sopoćko: O miłosierdzie dla Narodu

Nasze dzieje są przebogate, chociaż bywały bardzo trudne...

Sztuka wrażliwa moralnie

Dzisiaj będziemy mówić o tym, o czym wspominał Zbigniew Herbert, od którego trudno się uwolnić, bo jest tak czarującym pisarzem, a jednocześnie...

Nauka polskiego dla Polonii

Język polski jest wielkim dobrem całego naszego narodu...

Blaski i cienie emigracji

Temat jaki dziś chciałem podjąć i zwrócić się do Państwa również z pytaniem, co na ten temat sądzicie, to jest kwestia emigracji...

Jan XXIII dla Polski

Bliska kanonizacja Jana XXIII jest okazją, by przypomnieć o szczególnym sentymencie, jakim ten papież darzył Polskę...

Transcendencja osoby ludzkiej

Kiedy szukamy odpowiedzi na pytanie: "Kim jest człowiek?", to dzisiaj, najczęściej odwołujemy się do biologii, do psychologii, czy do socjologii...

Odrobina filozofii

Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak ważną rolę odgrywa w życiu cżłowieka i społeczeństwa nauka...

Prymas o rodzinie i narodzie

Wiemy dobrze, że najbardziej newralgiczną tkanką każdego społeczeństwa jest rodzina...

Pocałunek ziemi - przesłanie z kresów

Jest taka prawidłowość, że człowiek z biegiem lat zaczyna tęsknić za przeszłością...

Zawód: ateista

Gwałtowne ataki na Kościół, na chrześcijaństwo, na kapłanów, nie są w naszym kraju czymś wyjątkowym...

Elity i emigracja

W czasie drugiej wojny światowej Polska straciła prawie 6 milionów obywateli...

Powyborcze refleksje 2015

Zakończyły się wybory parlamentarne...

Przeżywamy czas rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości...

Podróż do wschodniej Galicji

Polskie malarstwo historyczne z drugiej połowy XIX wieku, to próba przywrócenia świetności i bogactwa kultury, historii i przyrody polskiej...

Odrobina mądrości

Gdybyśmy chcieli scharakteryzować świat i czas w jakim żyjemy, to moglibyśmy powiedzieć, że informacji coraz więcej, ale mądrości coraz mniej...

Elity, ale wykształcone

"Oczkiem w głowie" każdego kulturalnego społeczeństwa jest szkolnictwo, a szczególnie uniwersytety...

Inwokacja czy Modlitwa?

Czas rozstać się z Adamem Mickiewiczem, a właściwie z jego dziełami...

Dobrobyt to nie wszystko

Polityka, jak wiadomo, to roztropna troska o dobro wspólne...

Rocznica smoleńska

Mija właśnie piąta rocznica tragerdii smoleńskiej...