Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Wybory prezydenckie nie skończyły się całkowitym sukcesem żadnego z kandydatów...

Uniwersytet: prawda czy ideologia?

Kryzys współczesnego uniwersytetu, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, bierze się stąd, że odchodzi się od ożywczych źródeł powstania tej...

Blaski i cienie emigracji

Temat jaki dziś chciałem podjąć i zwrócić się do Państwa również z pytaniem, co na ten temat sądzicie, to jest kwestia emigracji...

Prymas Tysiąclecia jako mąż kultury

Zbliża się dzień beatyfikacji księdza prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego...

Trzy filary Zachodu

Gdyby zapytać przeciętnego Polaka, ba, inteligenta: jakie są podstawowe filary kultury Europejskiej, kultury Zachodniej, to bez zastanowienia...

Wielkanoc - sens Zmartwychwstania

Weszliśmy w okres Wielkiego Tygodnia...

Zagrożony uniwersytet

Październik, to miesiąc, w którym rozpoczynamy nowy rok akademicki...

Gdy zabraknie religii

Wyobraźmy sobie, że nasze życie społeczne pozbawione jest religii i Kościoła katolickiego...

10.02.1940: depolonizacja Kresów

Zbliża się kolejna rocznica wywózki Polaków z Kresów...

Uniwersytet: europejskie dziedzictwo

Minęły wakacje, minęło lato, ale zaczyna się nowy rok szkolny akademicki...

Bł. Ks. Michał Sopoćko – sens cierpienia

Warto wracać do myśli pewnego przesłania, jakie pozostawiają nam ludzie nie tylko wybitni, ale pełni uduchowienia...

Wojtyła - myśliciel

Błogosławiony Jan Paweł II jest dla nas przede wszystkim wielkim kapłanem i świętym...

Europa: czy to jeszcze Zachód?

Jeszcze do niedawna wyjazd za granicę, zwłaszcza na Zachód, do Londynu, do Rzymu, do Madrytu, do Paryża, to był wielki powód do dumy, tak wielki, że...

Sobiepan z Zegrza

Jerzy Szaniawski jest dziś autorem zapomnianym. Jego dzieł nie ma w kanonie lektur szkolnych. Jego sztuk już się nie wystawia...

Perykles i wojna

Czasy są wyjątkowo trudne. Bliska nam część świata znalazła się w stanie wojny...

Niemowlak przed telewizorem

Telewizja to niezwykły wynalazek...

Pułapka nienawiści

Słowa, takie jak "miłość", "miłosierdzie", "przebaczenie", należą do stałego repertuaru homiletyki chrześcijańskiej...

Państwo czy draństwo?

Widok sędziego w todze ze srebrnym łańcuchem i orłem nie jest widokiem rzadkim...

Zagrożone Orchard Lake

Przenieśmy się dzisiaj to Stanów Zjednoczonych...

Analfabetyzm trwa

Człowiek nie musi umieć czytać, aby być człowiekiem...

Duch prawdziwego uniwersytetu

Dziedzictwo Świętego Jana Pawła II jest przeolbrzymie...

Wywczasy i polityka

Mimo, że do kalendrzowego lata daleko, to letnia pogoda wyzwala w nas pragnienie odpoczynku...

Dechrystianizacja: rękami katolików?

Przez świat Zachodni, który wyrósł z zasad i z inspiracji chrześcijańskiej, przetacza się dziś fala sekularyzmu...

Film wobec prawdy

Wśród wielu małych i wielkich wynalazków końca dziewiętnastego wieku wyjątkową karierę zrobił film...

Sowiecka depolonizacja kresów

Rankiem 10 lutego 1940 roku Sowieci rozpoczęli zaplanowaną na szeroką skalę i kilka etapów wywózkę Polaków z ziem przez nich zamieszkałych...

Bajki dla dorosłych

Powoli zbliża się zima, a w naszej tradycji zwłaszcza wtedy, kiedy nie było jeszcze telewizorów, w czas jesienno-zimowy, wieczory spędzano razem, w...