Felieton "Myśląc Ojczyzna"

WITAM PAŃSTWA NA MOJEJ STRONIE AUTORSKIEJ

PIOTR JAROSZYŃSKI

"Sic vive cum hominibus, tamquam deus videat; sic loquere cum deo, tamquam homines audiat" Seneka


Minęła 13. rocznica odejścia do Pana ojca profesora Mieczysława Alberta Krąpca...

Łacina w gimnazjum

Zastanawiamy się nad, czekającą nas, reformą edukacji...

Piłsudski: o zagrożeniach ze Wschodu

Rok 2018 to rok odzyskania niepodległości przez Polskę...

Cud Antyku

Człowiek od najmłodszych lat poddawany jest wpływowi różnych czynników, które formują go od wewnątrz...

Na Święta i Nowy Rok

Święta Bożego Narodzenia pozwalają nam zatrzymać bieg codziennych spraw, by skupić się nad tym, co dla człowieka jest najważniejsze....

Gdy zabraknie religii

Wyobraźmy sobie, że nasze życie społeczne pozbawione jest religii i Kościoła katolickiego...

Strajk nauczycieli

Niedawno otrzymałem list od jednej z nauczycielek. Oto jego treść: "Gubernator Quinn ma na biurku projekt ustawy, którą lada dzień będzie...

Wielki Jubileusz

Wśród wielu wydarzeń, które czekają na nas, właśnie w tym roku, który się rozpoczął, jest jedno o wyjątkowym znaczeniu...

Ocalić narodowość polską!

Warto od czasu do czasu zadać sobie pytanie o sens bycia narodem...

Tyrania lubi powracać

Zbliżają się wybory prezydenckie...

Moralność a prawo

Jednym z bardzo popularnych wyrażeń, jakie możemy przyczytać czy usłyszeć w życiu politycznym, jest tzw. państwo prawa...

Wielki ks. Piotr Skarga

W dziejach naszego narodu i naszej kultury jest wiele ciekawostek, jest wiele ciekawych wydarzeń...

O człowieku kulturalnym

Człowiek w coraz większym stopniu żyje wśród wytworów kultury...

Wspomnienia Ewy Felińskiej

Jeśli lubimy czytać, a człowiek inteligentny wręcz przepada za czytaniem, to robimy to z różnych powodów...

Wychowanie do odpowiedzialności

Jedną z naważniejszych cech, jaką człowiek powinien posiąść, jest odpowiedzialność...

Ojciec Krąpiec: ocalić polskość!

Mija właśnie osiem lat od śmierci ojca profesora Krąpca...

Dlaczego kłamią bezczelnie?

Życie publiczne w naszym kraju obfituje w szereg sporów o charakterze politycznym, ideologicznym, czy światopoglądowym...

I znowu przedwiośnie

W niektórych rejonach Polski nastało przedwiośnie...

Pragnienie istnienia

Z punktu widzenia ludzkich dziejów i losu człowieka, zderzają się dwa pytania...

Jałowiecki – zasady i obowiązki

Różne mogą być powody zanurzania się w przeszłość. Dla jednych to okazja do wzruszeń, dla innych ucieczka od aktualnej rzeczywistości, dla jeszcze...

Dechrystianizacja: rękami katolików?

Przez świat Zachodni, który wyrósł z zasad i z inspiracji chrześcijańskiej, przetacza się dziś fala sekularyzmu...

Homo intelligens

Każdy człowiek, jako człowiek myśli...

O mądrość narodu

W każdych czasach, ale przede wszystkim w czasach trudnych, człowiek musi pamiętać, że jego powinnością jest bycie mądrym...

Powojenna komunizacja Wileńszczyzny

Ziemia, przywiązanie do ziemi, miłość do ziemi, to są nasze cechy polskie...

Nieprzemijające fundamenty naszej kultury

Każdy z nas ma swoje problemy...

Marsz po niepodległość

Od pewnego czasu społeczeństwu polskiemu sukcesywnie ogranicza się prawo głosu...