Felieton "Myśląc Ojczyzna"
Przyjście dziecka na świat, to wielka radość dla rodziców i rodziny...

Na Święta i Nowy Rok

Święta Bożego Narodzenia pozwalają nam zatrzymać bieg codziennych spraw, by skupić się nad tym, co dla człowieka jest najważniejsze....

Mickiewicz arcypolski

26 listopada 1855 roku zmarł Adam Bernard Mickiewicz...

Emigracja a naród

W okresie świąt myśl nasza i serca nasze zwracają się nie tylko ku najbliższej rodzinie, ale również ku wielkiej rodzinie rodzin, czyli całemu...

Sprawiedliwość a Prawo Boże

Temat jaki podjąłem i jaki będę kontynuował przez następne spotkania to "sprawiedliwość"...

Przyziemne strony reformy edukacji

W Polsce trwają prace nad reformą edukacji...

10 lutego 1940: zesłanie

10 lutego to dzień, który ma nam przypominać o masowej wywózce Polaków z Kresów, w głąb Związku Sowieckiego...

Polityczne żmije

Jedną z największych chorób współczesnego świata jest oderwanie moralności od polityki...

Wspomnienia Ewy Felińskiej

Jeśli lubimy czytać, a człowiek inteligentny wręcz przepada za czytaniem, to robimy to z różnych powodów...

Mickiewicz: w rocznicę śmierci

Wśród wielu rocznic nie możemy zapomnieć o tej rocznicy, która dotyczy Adama Mickiewicza...

Elity, ale wykształcone

"Oczkiem w głowie" każdego kulturalnego społeczeństwa jest szkolnictwo, a szczególnie uniwersytety...

Teatr: sanktuarium słowa

Wróćmy dzisiaj do tematu, do którego warto wracać...

Głośniej o TV Trwam

Gdy w piątek 25. maja Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę złożoną przez Fundację Lux Veritatis w sprawie dyskryminacji Telewizji Trwam...

Sens studiowania

Witam po długich wakacjach. A wiadomo, że po wakacjach przychodzi czas pracy dla środowisk akademickich...

Zaścianki, zaścianki...

Jednym z najciekawszych miejsc, jakie warto poznać i zobaczyć, jest zaścianek...

Uniwersytet: europejskie dziedzictwo

Minęły wakacje, minęło lato, ale zaczyna się nowy rok szkolny akademicki...

Korfanty: Śląsk zawsze polski

Kolejnym wielkim ojcem naszej niepodległości był Wojciech Korfanty...

Prymas Tysiąclecia jako mąż kultury

Zbliża się dzień beatyfikacji księdza prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego...

Cywilizacja bez religii?

Walka z krzyżem trwa. Ostatnio dotknęła ona Francję...

Wieszcz Zygmunt Krasiński

Myśl polska doszła do najwyższego stopnia natężenia w dziewiętnastym wieku za sprawą czterech wieszczów: Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i...

Nieprzemijające fundamenty naszej kultury

Każdy z nas ma swoje problemy...

Dechrystianizacja: rękami katolików?

Przez świat Zachodni, który wyrósł z zasad i z inspiracji chrześcijańskiej, przetacza się dziś fala sekularyzmu...

Powrót Dżyngis-Chana

Demokracja Zachodnia coraz częściej sprowadza się przede wszystkim do procedur wyłaniania władzy lub ustanawiania prawa...

Moskwa: mrzonki o bezkresnym panowaniu

Próbując zrozumieć sytuację w jakiej znajduje się Polska, Europa i Świat, warto sięgać do myśli Polaków, którzy te sprawy dość dobrze rozumieli...

Wykształcenie ale jakie?

Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa edukacja...

Wyznanie polityka

Ludzie są bardzo różni, tak jak i społeczności lub narody bywają różne...