Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Słowo "dialog" jest dziś odmieniane przez wszystkie przypadki. Ma być ono lekarstwem na wszelkie zło...

Dobro i zło: jasny przekaz

Zadaniem społeczeństwa w cywilizacji łacińskiej, jest osiąganie coraz wyższego poziomu moralnego...

Polityka i prawda

Papież Benedykt XVI w drugim tomie swej rozprawy teologicznej zatytułowanej po prostu „Jezus z Nazaretu” przybliża i rozjaśnia sens najważniejszych...

Do nas z Filipin

Niedawna kanonizacja Jana Pawła II znalazła nadzwyczajny odzew w Polsce i na całym świecie...

Głośniej o TV Trwam

Gdy w piątek 25. maja Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę złożoną przez Fundację Lux Veritatis w sprawie dyskryminacji Telewizji Trwam...

Kultury trzeba się uczyć

Spróbujmy dzisiaj pofilozofować...

Przyroda polska

Kwiecień, to miesiąc, w którym ma miejsce przełamanie zimy w wiosnę...

Terror a terroryzm

Żyjemy ciągle pod wrażeniem tego, co stało się we Francji, zwłaszcza w Paryżu...

Prymas Tysiąclecia jako mąż kultury

Zbliża się dzień beatyfikacji księdza prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego...

Moskwa: mrzonki o bezkresnym panowaniu

Próbując zrozumieć sytuację w jakiej znajduje się Polska, Europa i Świat, warto sięgać do myśli Polaków, którzy te sprawy dość dobrze rozumieli...

Mickiewicz o chrystianizacji Polski (Cz. 1)

Obecny rok, to rok wielkiego jubileuszu Polski...

Wywózki Polaków na Syberię

10 lutego mija 70. rocznica pierwszej masowej wywózki Polaków na Syberię...

Wracajmy do naszej kultury

Kult nauk ścisłych takich jak matematyka, czy fizyka datuje się od czasów renesansu i trwa niezmiennie po dziś dzień...

Sowiecka depolonizacja kresów

Rankiem 10 lutego 1940 roku Sowieci rozpoczęli zaplanowaną na szeroką skalę i kilka etapów wywózkę Polaków z ziem przez nich zamieszkałych...

Księża dla Polski

Jak bardzo środowiska antyklerykalne są wyobcowane z dziejów naszego narodu, o tym świadczy fakt zupełnej ignorancji dotyczącej obecności polskich...

Upadek tyrana

Choć w świecie wiele się zmienia, to jednak nie wszystko co podlega zmianom, musi koniecznie zmieniać się na lepsze...

Misja bł. Jana Pawła II

Obecny tydzień opromieniony jest w sposób szczególny blaskiem przygotowań do beatyfikacji Jana Pawła II. Pozwala to nam uświadomić sobie, że misja...

Sens studiowania

Witam po długich wakacjach. A wiadomo, że po wakacjach przychodzi czas pracy dla środowisk akademickich...

Moralność a cywilizacje

Nie każda cywilizacja posiada takie samo źródło swojej siły...

Analfabetyzm trwa

Człowiek nie musi umieć czytać, aby być człowiekiem...

Na ratunek Puszczy Białowieskiej

Od czasu do czasu wraca spór o przyszłość Puszczy Białowieskiej...

Odzyskać męstwo

Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów - nazywano to kiedyś "cnotą", po łacinie "virtus", po grecku "arete" - o męstwie...

Niemowlak przed telewizorem

Telewizja to niezwykły wynalazek...

Państwo i demokracja dla Narodu

Już wkrótce Nowy Rok...

Świat czekał na Boże Narodzenie

Zbliża się czas Bożego Narodzenia...

Wywczasy i polityka

Mimo, że do kalendrzowego lata daleko, to letnia pogoda wyzwala w nas pragnienie odpoczynku...