Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Cieszę się, że zainteresowanie twórczością Cypriana Kamila Norwida jest tak żywe. Trzeba tylko wiedzieć, jak wydobyć piękno i mądrość...

Tragizm pierwszej wojny

Żyjemy w trudnych czasach. Oczywiście. Czasy nigdy nie były łatwe dla człowieka, czy dla ludzkości...

Nadzieja dla Polski

Stary rok powoli dobiega końca...

Cieszę się, że zainteresowanie twórczością Cypriana Kamila Norwida jest tak żywe. Trzeba tylko wiedzieć, jak wydobyć piękno i mądrość...

Zaścianki, zaścianki...

Jednym z najciekawszych miejsc, jakie warto poznać i zobaczyć, jest zaścianek...

Wieszcz Zygmunt Krasiński

Myśl polska doszła do najwyższego stopnia natężenia w dziewiętnastym wieku za sprawą czterech wieszczów: Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i...

Zabić lub popsuć

Mijająca właśnie trzydziesta rocznica wprowadzenia stanu wojennego, to okazja by ponownie przemyśleć na czym polega istota systemów totalitarnych...

Powrót łaciny

Papież Benedykt XVI ustanowił Akademię Języka Łacińskiego. Jest to wydarzenie o ogromnym znaczeniu, nie tylko religijnym i kulturowym, ale również...

Przedwiośnie polskie

Po wielu miesiącach nastąpiło tąpnięcie i zima ustępuje...

Sowiecka depolonizacja kresów

Rankiem 10 lutego 1940 roku Sowieci rozpoczęli zaplanowaną na szeroką skalę i kilka etapów wywózkę Polaków z ziem przez nich zamieszkałych...

Odzyskać Polskę

Wpadła mi ostatnio w ręce książka pani Anny Pawełczyńskiej "O istocie tożsamości narodowej". Książka ta, pozwala na coraz dokładniejszą reknstrukcję...

Jan XXIII dla Polski

Bliska kanonizacja Jana XXIII jest okazją, by przypomnieć o szczególnym sentymencie, jakim ten papież darzył Polskę...

Od Orwella do Ezopa

Dziś na naszych oczach Zachód, coraz bardziej tonie w absurdach wprowadzanego na siłę lub pokrętnie systemu, który nie liczy się ani z historią, ani...

Jedna ojczyzna: Polska!

Jak wiemy, jednym z najważniejszych wydarzeń, które nas czekają, są wybory parlamentarne...

Głośniej o TV Trwam

Gdy w piątek 25. maja Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę złożoną przez Fundację Lux Veritatis w sprawie dyskryminacji Telewizji Trwam...

Zima w Polsce i na Syberii

Nadeszła normalna zima, a media sieją panikę, ile to pociągów odwołano...

Nauka polskiego dla Polonii

Język polski jest wielkim dobrem całego naszego narodu...

Rolnik: gospodarz czy producent?

Zima to czas, kiedy rolnicy mają mniej pracy, a ziemia odpoczywa...

Warto postudiować!

Ostatnio mówiliśmy o tym, że warto podjąć studia...

Zagrożony uniwersytet

Październik, to miesiąc, w którym rozpoczynamy nowy rok akademicki...

Skarb czasu wolnego

Między świętem Bożego Narodzenia, a Nowym Rokiem, a właściwie jeszcze do Trzech Króli, mamy okres, który dla dzieci i młodzieży ozncza ferie, a więc...

Młodość musi mieć skrzydła

Nastał już nowy rok 2017, a wraz z nim nowe nadzieje, projekty, nowe marzenia...

Patron jedności - Jan z Dukli

Dzisiaj chciałem powiedziec kilka słów na temat niezwykłej postaci, jaką był św. Jan z Dukli...

Krasiński o Mickiewiczu

Technika przyniosła nam wiele ułatwień...

Lekcja kaligrafii

Czasami można usłyszeć opinie, że najważniejsza jest idea lub intencja natomiast styl, forma, szczegóły, to wszystko jest drugorzędne lub wręcz...

Mickiewicz - lata uniwersyteckie

Są takie postaci w naszych dziejach, w naszej kulturze, o których ciągle musimy pamiętać...