Felieton "Myśląc Ojczyzna"

Stary rok powoli dobiega końca...

10.02.1940: depolonizacja Kresów

Zbliża się kolejna rocznica wywózki Polaków z Kresów...

Powstanie styczniowe: rocznica wybuchu

Za kilka dni mija 152. rocznica wybuchu Powstania styczniowego...

Terror a terroryzm

Żyjemy ciągle pod wrażeniem tego, co stało się we Francji, zwłaszcza w Paryżu...

Mickiewicz: fragment wielkiego koncertu

Trzeci Maja. Trudno tego święta nie rozpocząć od cudownych strof koncertu Jankiela...

Zawód: ateista

Gwałtowne ataki na Kościół, na chrześcijaństwo, na kapłanów, nie są w naszym kraju czymś wyjątkowym...

Rocznica smoleńska

Mija właśnie piąta rocznica tragerdii smoleńskiej...

Dechrystianizacja: rękami katolików?

Przez świat Zachodni, który wyrósł z zasad i z inspiracji chrześcijańskiej, przetacza się dziś fala sekularyzmu...

Ojciec Krąpiec: gwiazdy nad Podolem

Minęła 13. rocznica odejścia do Pana ojca profesora Mieczysława Alberta Krąpca...

Elity i emigracja

W czasie drugiej wojny światowej Polska straciła prawie 6 milionów obywateli...

Powroty do Platona

Są lektury do których wraca się często...

Nawroty antyklerykalizmu

Wojna z Kościołem przybiera różne formy...

Wywózki Polaków na Syberię

10 lutego mija 70. rocznica pierwszej masowej wywózki Polaków na Syberię...

Młodzież WSKSiM zachęca do studiowania

Zbliża się koniec roku akademickiego...

Reforma nauki: kolejne pytania

Warto wrócic do tematu, który jest wyjątkowo ważny dla naszego społeczeństwa, nie tylko teraz, ale i w przyszłości. Ten temat to reforma nauki...

Obława Augustowska - sowiecka zbrodnia

W ostatniej książce "Pamięć i tożsamość" święty Jan Paweł II tak zaczyna: „Wiek XX był w jakimś sensie widownią narastania procesów dziejowych, a...

Studia czy emigracja?

Maj to miesiąc matur. Juz maj się kończy, ale w tym miesiącu, po zdanych maturach młodzi ludzie zastanawiają się, co dalej robić ze sobą, ze swoim...

Klejnot polskości

Chociaż na gruzach carskiej Rosji miało powstać dzięki rewolucji zupełnie nowe państwo, to jednak szybko okazało się, że w miejsce "Białego caratu",...

Ojciec profesor Krąpiec: rodem spod Zbaraża

8. maja mija X rocznica odejścia do Pana ojca profesora Mieczysława Alberta Krąpca...

Pragnienie istnienia

Z punktu widzenia ludzkich dziejów i losu człowieka, zderzają się dwa pytania...

Patron jedności - Jan z Dukli

Dzisiaj chciałem powiedziec kilka słów na temat niezwykłej postaci, jaką był św. Jan z Dukli...

Ranga słowa

Rozwój człowieka, to wyjątkowo skomplikowany proces i nie zawsze kończy się sukcesem...

Haki - dawniej i dziś

Czasem zastanawiamy się, jaki jest mechanizm, który generuje elity kierownicze danego państwa...

Podatki i socjalizm

Podczas V Kongresu Katolicy i kultura, jaki miał miejsce niedawno w Toruniu w WSKSiM, jedna z prelegentek prof. Yoris Corina, która przybyła do nas...

Dialog, ale nie z każdym

Jednym ze słów, które często słyszymy, w mediach zwłaszcza i w polityce, jest słowo "dialog"...

Kryzys czy walka?

Wiele mówi się i pisze o kryzysie. Nie jest to jednak żadna nowość...